Det er vedtatt en felles Interkommunal veteranplan for kommunene i Gardermoregionen. Veteraner og veteranorganisasjoner ble invitert inn i arbeidet for å melde ønsker og behov. Fokuset var særlig på behovet for anerkjennelse og møteplasser, samt tilgjengelig hjelp og kompetanse fra offentlig hold overfor veteraner som sliter med traumer eller skader.

Les planen 


Publisert: 04.08.2023 13:08:33
Sist endret: 04.08.2023 13:08