Veteran er en person, sivil eller militær som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i tjeneste for Norge. Alle, både sivile og militære, som har deltatt i internasjonale operasjoner er veteraner i etterkant. Dette gjelder uavhengig om de stadig er tjenestegjørende eller har avsluttet sin tjeneste i Forsvaret.

Siden 1947 har 100.000 norske kvinner og menn tjenestegjort i internasjonale operasjoner i over 40 land, i fire verdensdeler. 

 

 


Publisert: 04.08.2023 09:53:21
Sist endret: 04.08.2023 10:14