Veterankontakt

Veterankontakt er kommunens ressurs innen kunnskap om veteranfeltet, informasjon om tjenester og utforming og oppfølging av tiltak i kommunens veteranplan.

 Veterankontak:

  • Har kjennskap til kommunens veteranplan eller -strategi.
  • Har oversikt over kommunens tilbud til veteraner og deres familier.
  • Har oversikt over relevante samarbeidspartnere for kommunen og hvilke ressurser disse representerer på veteranfeltet.
  • Er oppdatert på veteranfeltet, og kunne veilede veteraner og deres pårørende i hjelpesystemet.
  • Fungerer som kommunens kontaktpunkt for veteraner, pårørende, andre kommuner, aktører innenfor veteranfeltet, veteranorganisasjoner og Forsvaret.
  • Sørger for å holde kommunens informasjon til veteraner oppdatert.
  • Bidrar til at kommunen jevnlig sørger for informasjon til ansatte som vil komme i kontakt med veteraner om veteranfeltet, og sørge for at de får relevant kompetanseheving.
  • Har kjennskap til sentrale aktører og ressurser innenfor veteranfeltet og deres tilbud.

Kommunens veterankontakt 

Navn: Inge Olav Tofastrud-Haugen
e-postInge.Tofastrud-Haugen@nes.kommune.no
Mobil: 934 52 206