Innhold

Elever får tildelt plass ved nærskolen, altså i det inntaksområdet de bor ifølge folkeregisteret. Lurer du på hvilken skole ditt barn tilhører? På kommunekartet i knappen her vil du finne de ulike inntaksområdene.

Inntaksområdene

 

Auli skole

Kontaktinformasjon

Skole

 • Administrasjon og forkontor: Christian Aasen
  • Telefon: 66 10 44 20
  • E-post: christian.aasen@nes.kommune.no
 • Rektor: Joakim Westerbakk 
  • Telefon: 917 76 147
  • Epost: joakim.westerbakk@nes.kommune.no

 • Avdelingsleder 1.-4. trinn: Jørgen Arnesen
  • Telefon: 
  • E-post: jorgen.arnesen@nes.kommune.no
 • Avdelingsleder 5.-7. trinn: (kommer)
  • Telefon: 
  • E-post: 

SFO

 • SFO-leder: Nina Hultquist
 • Telefon:  66 10 44 25
 • E-post: Nina.Hultquist@nes.kommune.no


 • Helsesykepleier: Steinar Karlsen
 • Telefon: 969 49 326
 • Epost: steinar.karlsen@nes.kommune.no
Adresse
 • Besøksadresse skole: Lyngveien 16, 1929 Auli
 • Besøksadresse gymsal: Skredderstuvegen 13, 1929 Auli  
 • Postadresse:  PB. 53, 1928 Auli
Om skolen

Auli barneskole ligger 15 km unna Årnes sentrum i retning Lillestrøm og ca. 30 km unna Lillestrøm sentrum. Skolen er plassert midt i byggefeltet på Auli og har gode buss- og togforbindelser.

I dag har skolen i underkant av 300 elever og det er forventet en større økning i elevtallet fremover.

Auli barneskole er i vekst og utbygging og skolen vil ha flotte lokaler ferdigstilt i 2025. En ny og stor aktivitetshall tilknyttet skolen ferdigstilles allerede i mars 2023.

Ved dette skoleårets slutt tømmes "Åttekanten" for inventar og elever og vi ser fremover mot bygging av "Vinkelen". Dette vil bli et helt nytt bygg med klasserom, grupperom, stillerom, SFO-lokaler, lærerarbeidsplasser m.m. Når "Vinkelen" er ferdigstilt står flere bygninger for tur; "Firkanten" vil bli betydelig renovert med nye klasserom, spesialrom og nye lærerarbeidsplasser, og administrasjonsbygget vil få en ny og bedre innvendig løsning. Vi gleder oss til en stor oppgradering av våre lokaler og håper at flere vil være med på reisen. Ønsker du å være med å forme Auli skole i fremtiden? Se "Ledige stillinger ved skolen". 

Dette er viktig for oss:
Auli skole vektlegger arbeidet med et godt og inkluderende læringsmiljø og vi skal kjennetegnes ved relasjonsbasert klasseledelse. Vi møter elevene med raushet, respekt og forventninger og gir dem utfordringer som fremmer mestring og lærelyst. På Auli skole jobber vi for å gi elevene nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å kunne mestre livene sine i samspill med andre.

Ledige stillinger ved skolen

Det er behov for enda flere lærere ved Auli skole. Vi søker både kontaktlærere og timelærere. For mer informasjon kan du ta kontakt med skolen eller se mer under ledige stillinger i Nes kommune.

 

Fenstad skole

 TRe bilder viser Fenstad skole fra begge sider og elever på tur langs en landevei i Nes kommuune

Kontaktinformasjon

Skole

Kontor: 66 10 44 30

 • Rektor: Astrid Vonheim Kjensli
  • Epost: Astrid.E.V.Kjensli@nes.kommune.no
 • Ass. rektor: Merethe Strand
  • Epost: Merethe.Strand@nes.kommune.no
 • Konsulent: Kjersti Hagen Larsen
  • Epost: Kjersti.Hagen.Larsen@nes.kommune.no

 

 • Helsesykepleier: Nana Opoku-Agyemang     
 • Epost: Nana.opoku@nes.kommune.no 

SFO

 • SFO-leder:
  • Janne Karin Dahl
  • Telefon: 928 35 959
  • Epost: Janne.Karin.Dahl@nes.kommune.no

 

Adresse
 • Knauserudvegen 9, 2170 Fenstad
Om skolen

Velkommen til Fenstad skole! 

  

Skolen vår ligger landlig til langs fylkesvei 177 nord i Nes kommune, 13 km fra kommunesenteret Årnes.  Fenstad er en to-parallell barneskole med 200 elever fordelt på 1. – 7. trinn, og med 75 barn fordelt på deltid og heltidsplasser på SFO.  

  

Vår visjon er Et godt sted å være - et godt sted å lære. Skolen jobber målrettet for et inkluderende læringsmiljø, og har deltatt i Læringsmiljøprosjektet ledet av Læringsmiljøsenter. Vi vektlegger God start og godt læringsmiljø, begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter og elevmedvirkning både i skole og på SFO.

 

Fenstad skole er i vekst, og det er planlagt nybygg i 2024. Skolens paviljonger vil da bli erstattet med ett permanent bygg.  

 

Skolen har et fint uteområde med ball-binge, gress- og grusbane, og med tilgang til skiløyper og skøytebane vinterstid. Skoleskogen gir fine muligheter til lek, aktiviteter og undervisning, sommer som vinter. Flate landbruksområder, jorder og bebyggelse omkranser skoleområdet. Skolen har også Nes skianlegg og turområder som Ellingsjøen og ulike bålplasser og gapahuker i nærheten.

 

Ledige stillinger ved skolen

Skoleåret 2023/2024 har SFO behov for ringevikarer. Ta kontakt med Janne K. Dahl tlf 928 35 959 eller Merethe Strand tlf 482 67 354.

 

 

Fjellfoten skole

Kontaktinformasjon

Skole

Kontor: 66 10 44 40

 • Rektor: Anne Johansen
  • mobil: 984 61 313
  • e-post: anne.johansen@nes.kommune.n
 • Ass.rektor: Ann Kristin Weng Lundberg
  • mobil: 970 47 109
  • e-post: ann.kristin.weng.lundberg@nes.kommune.

SFO

 • Telefon: 46 84 64 67
 • SFO-leder: Stine Brattbakk
  • Epost: stine.brattbakk@nes.kommune.no
Adresse

Fjellfotvegen 17, 2150 Årnes

Om skolen

Fjellfoten skole ligger i utkanten av et byggefelt i vekst fire km fra Årnes. Skolen er omkranset av naturområder som gir gode muligheter for lek, moro og undervisning ute. I tillegg har skolen en stor skolegård som innbyr til ulike aktiviteter.

I dag er vi 207 elever fordelt på 1. - 7. trinn. Mange av elevene på småskolen tilhører også SFO og til sammen utgjør vi Fjellfoten skole. Totalt er vi 31 ansatte i ulike stillingsstørrelser. 

Fjellfoten skole vektlegger arbeidet med et inkluderende læringsmiljø hvor elevene skal oppleve mestring både sosialt og faglig. Vi jobber for å gi elevene kunnskap, ferdigheter og holdninger slik at de skal kunne mestre livene sine og delta i et fellesskap i samfunnet. Gode relasjoner skaper både tillit og trygghet og vi møter elevene med forventninger og respekt.

Ledige stillinger ved skolen

Fjellfoten skole har behov for 4 - 5 lærerstillinger skoleåret 2023-24, og det er ønskelig med undervisningskompetanse på 1.-7. trinn. Personlig egnethet vil vektlegges.

Det er ønskelig at søkere er positive til å ha kontaktlærerfunksjon ved skolen.

Fjellfoten skole har et godt arbeidsmiljø der alle trår til for å hjelpe hverandre. På Fjellfoten skole er vi sammen om våre elever og du vil bli tatt godt vare på av dine kollegaer og ledelse.

Er du nyutdannet og ønsker å jobbe på Fjellfoten skole, vil du bli tildelt en mentor som vil bidra med støtte inn i hverdagen. Din mentor vil hjelpe deg med å profesjonalisere din yrkesstart på Fjellfoten skole.

 

Framtun skole

Kontaktinformasjon

Skole

 • Kontor/telefon: 66 10 44 50
 • Rektor: Eirin Husebø
  • Mob: 913 37 324
  • Epost: eirin.husebo@nes.kommune.no

SFO

 • Telefon: 66 10 44 55
Adresse
 • Besøksadresse: Framtunvegen 22 1929 Auli
Om skolen

Framtun skole ble åpnet i 1955 og ligger 3 km fra Haga stasjon i Nes kommune.

Framtun er en barneskole og vil i skoleåret 2023/2024 ha ca 132 elever fordelt på 7 klasser. Vi er 21 ansatte i ulike stillingsstørrelser.

Skolen ligger i idylliske og landlige omgivelser nær et populært friluftsområde. Vi har gangavstand til skogen med gapahuk og bålplass for de yngste, og fiskevann for de eldste. Vi har store uteområder rundt skolen, og på vinteren har vi skøytebane som er i aktiv bruk

Skolen er innholdsrik med grupperom tilhørende alle klasserom, vi har også sløydsal, musikkrom, skolebibliotek, gymsal og kunst- og håndverksrom. SFO ligger i egne lokaler og benytter skolens lokaler ved behov.

De fleste lærere har delt kontaktlæreransvar, og gjennom året gjennomfører vi flere felles prosjekter for hele skolen som Leselyst, Koding, Sjakkmesterskap, aktivitetsdager med mere. Skolen jobber, sammen med øvrige skoler i Nes, med læringsmiljø. Dette arbeidet skjer i samarbeid med Læringsmiljøsenteret.

Ledige stillinger ved skolen

Framtun skole vil ha behov for inntil 3 lærerstillinger fra skoleåret 23/24. Det er ønskelig med undervisningskompetanse på 1-7.trinn og spesielt med undervisningskompetanse i fagene norsk, matte og engelsk. Kontaktlæreransvar deles på alle lærere i skolen.

Neskollen skole

Kontaktinformasjon

Skole

 • Kontor:
  • Telefon: 66 10 44 60
  • Epost: neskollen.skole@nes.kommune.no
 • Rektor: Kristine Rudsbråten
  • Mobil: 911 75 054
  • Epost: kristine.rudsbraten@nes.kommune.no
 • Avdelingsleder, 1. trinn og SFO: Mette Lund Nilsen
  • Mobil: 957 89 733
  • Epost: mette.lund.nilsen@nes.kommune.no
 • Avdelingsleder 2.- 3. trinn: Gro Elisabeth Lahaug
  • Mobil: 926 11 110 
  • Epost: gro.elisabeth.lahaug@nes.kommune.no
 • Avdelingsleder 4. - 5. trinn: Eva Aarhus Vandsemb
  • Mob: 994 38 398
  • Epost: eva.aarhus.vandsemb@nes.kommune.no
 • Avdelingsleder 6. - 7. trinn: Gro Kvaiheim
  • Mob: 917 43 302
  • Epost: gro.kvalheim@nes.kommune.no

 

 • Helsesykepleier: 
  • Åse Thorbjørnsrud:
   • Mobil: 474 63 844 
   • Epost: ase.thorbjornsrud@nes.kommune.no
  • Mari Tørnblad: 
   • Mobil: 948 63 844
   • mari.tornblad@nes.kommune.no

SFO

 • Telefon: 66 10 44 65
 • Epost: neskollen.sfo@nes.kommune.no
 • SFO-leder: Janna Karin Dahl
  • Epost: janne.karin.dahl@nes.kommune.no
Adresse
 • Besøksadresse: Melkevegen 19, 2165 Hvam
 • Postadresse: Neskollen skole, PB 13, 2165 Hvam
Om skolen

Skolen åpnet i august 2000. Elevtallet har steget i takt med tilflytting til Neskollen boligfelt og bygdas skolesammenslåinger.

Neskollen skole har ca 500 elever. Vi har 3-4 klasser pr trinn. Vi er omtrent 80 ansatte med dyktige pedagoger og fagarbeidere. Ledelsen består av rektor, 3 avdelingsleder og SFO leder. .

Vi legger vekt på å ha et godt arbeidsmiljø. Og latteren sitter løst både på skole og SFO.

Vi organiserer skolen i 3 avdelinger med hver sin avdelingsleder. Avdelingene er: 1.-2.trinn, 3.-4.trinn og 5.-7.trinn, med hver sin avdelingsleder. I tillegg har vi ca 160 barn i SFO-en vår, med assistenter som for det meste arbeider både i skole og SFO. Vi har eget svømmebasseng og gymsal (Neskollenhallen), i tillegg til at vi disponerer Nes Arena en dag i uka. Skolen bruker Hvam IL sine baner gjennom dagen. Skolen er en Trivselsleder-skole.

Alle elever har egne iPad-er, og vi har vært gjennom RIKT-opplegget for pedagogisk bruk. Fra høsten 2020 er skolen deltaker i Læringsmiljøprosjektet, og har veiledere fra Læringsmiljøsenteret i arbeidet. I tillegg står selvsagt Fagfornyelsen i sentrum.

Skolen ligger i et fantastisk nærområde med fine tur- og aktivitetsmuligheter. En sentral plassering på kartet gjør også at vi rekrutterer lærere fra et stort omland, selv om hovedtyngden bor i Nes.

Ledige stillinger ved skolen

Neskollen skole vil ha behov for inntil 4 lærerstillinger fra skoleåret 23/24. Det er ønskelig med undervisningskompetanse på 1-4 trinn og begynneropplæring. Kontaktlærer funksjon ligger til enkelte av stillingene.

 

Skogbygda skole

Kontaktinformasjon

Skole

 • Kontor:
  • Telefon: 66 10 44 70
  • Epost: nes.skogbygda.skole@nes.kommune.no
  • Sekretær: Eva Johnsen
   • Epost: eva.johnsen@nes.kommune.no
 • Rektor: Reidun Sollien
  • Mobil: 993 79 585
  • Epost: Reidun.Sollien@nes.kommune.no
 • Ass.rektor: Line Vedam Rustad
  • Mobil: 414 37 224
  • Epost: line.margrethe.vedam.rustad@nes.kommune.no
 • Helsesykepleier: Steinar Karlsen
  • Mobil: 96949326 
  • Epost:  steinar.karlsen@nes.kommune.no

SFO

 • SFO-leder: Jane L. Nygårdseter
  • Mobil: 479 97 287
  • Epost: jane.langseth.nygardseter@nes.kommune.no
 • Telefon: 66 10 44 75
Adresse
 • Besøksadresse: Skolevegen 25, 2164 Skogbygda
 • Postadresse: Skogbygda skole, PB 114, 2151 Årnes
Om skolen

Skogbygda skole ligger landlig til i den nordlige delen av kommunen.
Skolen har 210 elever og 30 ansatte.

Satsningsområder for skolen er begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter, elevmedvirkning og læringsmiljø. Læringsbrett har blitt et veldig viktig verktøy for læring. Det brukes i alle fag, i alle klasser. Skolen jobber systematisk med skolemiljø og sosiale ferdigheter.

Lokalmiljøet gir skolen gode muligheter til aktiviteter i skog og mark. Skiløyper, skøytebane, akebakke, fotballbaner og volleyballbane, i tillegg til romslige utearealer, motiverer til aktivitet og lek gjennom hele året. FAU har satt opp en flott gapahuk i skogkanten, som brukes mye av både skole og SFO.

I løpet av året har skolen etablert rutiner og tradisjoner som skaper trivsel og samhold. Fellessamlinger i gymsalen og andre felles temadager og aktiviteter bidrar til dette.

Gode samarbeidspartnere for skolen er Sanitetsforeningen og Historielaget.

Skolens visjon: Raus-Innsats-Kunnskap-Trivsel (RIKT)

Ledige stillinger ved skolen
 • Vi har vikariat ledig fra 01.05.23 - 31.12.23.
 • For skoleåret 2023-24 er det ledig inntil en lærerstilling, fortrinnsvis grunnskolelærer.

 

Østgård skoleKontaktinformasjon

Skole

 • Kontor:
  • Telefon: 66 10 44 80
  • Epost: ostgard.skole@nes.kommune.no
 • Rektor: Knut Richard Moen
  • Epost: knut.richard.moen@nes.kommune.no

SFO

 • Telefon: 66 10 44 85
 • SFO-leder: Tone Cathrin Glader
  • Epost: tone.cathrin.glader@nes.kommune.no
Adresse 
 • Post og besøksadresse: Rakeievegen 288, 2150 Årnes
Om skolen

Velkommen til Østgård skole                                                    

Vår visjon: Glade barn i lek og læring som ser naturen og verden med hjertet. 

Østgård skole har i overkant av 120 elever fordelt på 1.-7. klasse og 20 ansatte. Skolen ligger 4 km øst for Årnes sentrum, omgitt av flotte skog- og jordbruksområder som vi bruker aktivt både sommer og vinter.Vi har et fint skolebygg som gir elever og ansatte funskjonelle moderne arbeidsplasser i tiltalende omgivelser. Alle elever på skolen har eget læringsbrett som brukes aktivt i undervisningen. Ved vår skole oppleves og læres mye utendørs og i naturen. Alle trinn har uteskole en dag hver uke. Skolen har lang tradisjon for uteskole der vi har stort fokus på faglig og sosial læring gjennom fysisk aktivitet. Mellomtrinnet har tverrfaglig tema, med blant annet programmering, uteskole og andre spennende undervisningsopplegg på tvers av ulike fag. Vi har et stort og fint uteområde på skolen med mange muligheter for lek og læring i både undervisning, friminutt og sfo-tid, både på sommeren og vinteren.

Vi på Østgård Skole satser på undervisning i aldersblandede grupper, hvor elever på alle trinn kan jobbe sammen i ulike fag og temaer. Dette ser vi på som en stor fordel for det gode skolemiljøet, både faglig og sosialt på Østgård Skole. Vi på Østgård skole har et stort fokus på at vi er en "Vi-skole". Det er våre elever, både på SFO, småskolen og mellomtrinnet. 

Ledige stillinger ved skolen

Østgård skole har for tiden ingen ledige stillinger.

 

Årnes skole

Kontaktinformasjon

Skole

 • Kontor:
  • Telefon: 66 10 44 90
  • Epost skole: arnes.skole@nes.kommune.no
  • Epost sekretær: tove.fallet@nes.kommune.no
 • Rektor: Liv Kollerud
  • Mobil: 99579390
  • Epost: liv.kollerud@nes.kommune.no
 • Ass. rektor: Irene Solvåg Nesse
  • Mobil: 93825735
  • Epost: irene.solvag.nesse@nes.kommune.no
 • Helsesykepleier: Nana Opoku
  • Mobil: 45737598

SFO 

 • SFO-leder:Gunhild E. Hofseth
 • Telefon: 66 10 44 95
 • Mobil: 47998175
 • Epost: gunhild.elisabeth.hofseth@nes.kommune.no
Adresse
 • Besøksadresse: Runnivegen 24, 2150 Årnes
 • Postadresse: PB. 114, 2151 Årnes
 Om skolen

Årnes skole er skolen i Nes kommunes bygdesentrum og ligger ca. 10 min. gange fra sentrum. 

Vi er heldige og kan gå til med elevene til biblioteket og andre tilbudene i sentrum, som Nes kulturhus med utstillinger og kino. Vi besøker også parkanleggene og rådhuset.  I tillegg har vi gangavstand til det flotte uteområdet på Høie der vi har uteskole. Høie er under stadig utvikling og vi er ganske stolte av at det er tidligere elever ved skolen vår som har fått til så mye bra på området. Bl.a. Tuftepark og volleyballbane.  Vi har også et aktivt FAU som jobber for et godt fysisk læringsmiljø, bl.a. på Høie og på skoleområdet. FAU arbeider også aktivt for et inkluderende skole- og foreldremiljø. Årnes skole har 300 elever og 45 ansatte. Vi har helsesykepleier som er her 2,5 dager i uka. I sykkelavstand har vi også Veslesjøen, Sagstusjøen og området rundt Dragsjøen. 

Vi har tilgang til Runnirinken ishall og SFO bruker denne ukentlig.

Våre pedagogiske utviklingsområder springer ut fra felles planverk for Nes skolen; blant annet felles begynneropplæringsplaner i lesing og regning, og læringsmiljø i samarbeid med Læringsmiljøsenteret. 

Skolen er preget av et inkluderende og kompetent profesjonsfellesskap og ikke så rent lite humor i hverdagen. 
Som ansatt får du jobbe sammen med dyktige kollegaer i et raust arbeidsmiljø hvor det er kultur for å støtte hverandre og samarbeide. Nyansatte forteller at de blir godt ivaretatt og får god oppfølging av ledelse og kollegaer. Vi har et godt fagmiljø der de ansattes hovedfokus er på læring og utvikling, trygghet og trivsel.

Ledige stillinger ved skolen

Det er ingen ledige stillinger ved Årnes skole per 26.06.2023

 

For skoleåret 23/24 har vi behov for inntil 

 • 5 faste stillinger, 100 %, GLU 1.-7. eller 5.-10. Kontaktlæreransvar. Noe behov for begynneropplæring. 
 • 1 fast 100 % stilling, fagbehov kunst & håndverk, musikk, andre fag kan tillegges stillingen.
 • 1 midl. 100 % stilling, GLU 1.-7. eller 5.-10. 

Runni ungdomsskole

Kontaktinformasjon

Telefon: 66 10 44 10

 • Rektor: Sigurd Løken
  • Mobil: 93018383
  • Epost: sigurd.loken@nes.kommune.no
 • Avd. leder 8 trinn: Hilde-Gunn Totsås
  • Epost: hilde-gunn.totsas@nes.kommune.no
 • Avd. leder 9 trinn: Ellen Modal
  • Epost: ellen.modal@nes.kommune.no
 • Avd. leder 10 trinn: Åse Karin Paulsen
  • Epost: ase.karin.paulsen@nes.kommune.no
 • Helsesykepleier: Anna Kippernes
  • Epost: anna.kippernes@nes.kommune.no
Adresse
 • Besøksadresse: Runnivegen 26, 2150 Årnes
 • Postadresse: PB. 114, 2151 Årnes
Om skolen

(Tekst/presentasjon fra skolen må legges inn)

Ledige stillinger ved skolen

Vi har for øyeblikket ingen ledige stillinger ved skolen.  

 

Vormsund ungdomsskole

 

Kontaktinformasjon

Telefon: 66 10 44 00

 • Rektor: Knut Wilsgård 
  • Mobil: 918 44 664
  • Epost: knut.wilsgard@nes.kommune.no
 • Avdelingsleder, May Nordby Lund
  • Mobil: 479 97 942
  • Epost: may.nordby.lund@nes.kommune.no
 • Avdelingsleder Ragnhild Lorentzen
  • Mobil: 479 97 936
  • Epost: ragnhild.lorentzen@nes.kommune.no
 • Avdelingsleder Lena Bøsterud
  • Mob: 959 08 557
  • Epost: lena.bosterud@nes.kommune.no
 • Helsesykepleier
  • Cecilie Blom
  • cecilie.blom@nes.kommune.no
Adresse
 • Besøksadresse: Doktorbakken 6, 2160 Vormsund
 • Postadresse: PB. 114, 2151 Årnes
Om skolen

Nye Vormsund ungdomsskole ble tatt i bruk 1. mars 2021. En topp moderne skole med idrettshall.

Skoleåret 2022/2023 har vi 55 ansatte og 380 elever som kommer fra de tre barneskolene Fenstad, Neskollen og Skogbygda. Kommunens tilbud for nyankomne minoritetsspråklige er også lokalisert ved skolen. Skolen er i vekst, og både antall elever og ansatte vil øke betydelig de neste årene.

På Vormsund ungdomsskole fokuserer vi på:

 • Praktisk og variert undervisning.
 • God klasseledelse og relasjonsbygging mellom lærere og elever
 • Inkluderende undervisning med god organisering av tilpasset opplæring og spesialundervisning.
 • Tett oppfølging, kort responstid og godt samarbeid mellom ansatte og ledelse.
Ledige stillinger ved skolen

Ved Vormsund ungdomsskole er det skoleåret 23/24 behov for inntil 5 stillinger, både årsvikariater og faste. Vi har behov for lærere med undervisningskompetanse i fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag, kunst og håndverk, mat og helse,  og kroppsøving. Vi søker også lærere som ønsker å være kontaktlærere. Vi tilbyr et spennende arbeidsmiljø der skolens ledelse arbeider tett på de ansatte. Ta gjerne kontakt med rektor Knut Wilsgård for mer informasjon.

Rektor: 

 


Publisert: 14.11.2022 10:06:43
Sist endret: 15.09.2023 12:51