Innhold

Skogbygda skole ligger landlig til i den nordvestlige delen av kommunen.

Skolen har ca 200 elever fordelt på 1.-7.trinn. Ca 60 barn er på SFO.

Satsningsområder for skolen er digitale og sosiale ferdigheter. Innføring av ny læreplan gjennom fagfornyelsen, vil prege skolen de kommende årene. Læringsbrett har blitt et veldig viktig verktøy for læring. Det brukes i alle fag, i alle klasser. Skolen jobber systematisk med skolemiljø og sosiale ferdigheter.

Lokalmiljøet gir skolen gode muligheter til aktiviteter i skog og mark. Skiløyper, skøytebane, akebakke, fotballbaner og volleyballbane, i tillegg til romslige utearealer, motiverer til aktivitet og lek gjennom hele året. FAU har satt opp en flott gapahuk i skogkanten, som brukes mye av både skole og SFO.

I løpet av året har skolen etablert rutiner og tradisjoner som skaper trivsel og samhold. Fellessamlinger i gymsalen og andre felles temadager og aktiviteter bidrar til dette.

Gode samarbeidspartnere for skolen er Sanitetsforeningen og Historielaget.

Skolens visjon: Raus-Innsats-Kunnskap-Trivsel (RIKT)


Publisert: 22.08.2019 13:39:43
Sist endret: 28.01.2020 08:05