Østgård skole

Velkommen til Østgård skole                                                    

Vår visjon: Glade barn i lek og læring som ser naturen og verden med hjertet

Østgård skole har i underkant av 100 elever fordelt på 1.-7. klasse og 16 ansatte. Skolen ligger 4 km øst for Årnes sentrum, omgitt av flotte skog- og jordbruksområder som vi bruker aktivt både sommer og vinter.

Vi har et fint skolebygg som gir elever og ansatte funskjonelle moderne arbeidsplasser i tiltalende omgivelser. Alle elever på skolen har eget læringsbrett som brukes aktivt i undervisningen.

Ved vår skole oppleves og læres mye utendørs og i naturen. Alle klasser har uteskole en dag hver uke. Skolen har lang tradisjon for uteskole der vi har stort fokus på faglig og sosial læring gjennom fysisk aktivitet.

Vi har et stort og fint uteområde på skolen med mange muligheter for lek og læring i både undervisning, friminutt og sfo-tid.


Publisert: 22.08.2019 13:40
Sist endret: 25.03.2020 10:36