Fenstad skole

Velkommen til Fenstad skole

Fenstad skole ligger i Nes kommune, på østsiden av Vorma ved riksvei 177. 
Skolen ligger i landlige omgivelser ca. 9 km fra Vormsund og 15 km fra Eidsvoll.

Fenstad skole har 200 elever fordelt på 7 trinn. Skolefritidsordningen har 90 barn.

Skolen er omgitt av flotte skog- og jordbruksområder, og nærmiljøet blir flittig brukt til uteskole og turer.Vi legger vekt på at elevene får gode opplevelser og læring i naturen.  Elevene på 1. - 2. trinn har fysisk aktivitet ute hver dag.

Vi følger Nes kommunes handlingsplan for kvalitetsutvikling "Et løft i Nes-skoen", der hovedmålet er å gi alle elever utdanning for framtida i et godt læringsmiljø. Vi jobber for at læringsresultater og trivsel i Nes-skolen skal ha en positiv utvikling. Satsningsområdene Sosial kompetanse og livsmestring og Grunnleggende ferdigheter prioriteres.

 Vår visjon:  ET GODT STED Å VÆRE – ET GODT STED Å LÆRE


Publisert: 22.08.2019 13:37
Sist endret: 25.03.2020 13:28