Innhold

Auli Skole er en barneskole med 261 elever skoleåret 2019/20. Skolen ligger på Søndre Auli, et tett befolket boligområde kalt Aulifeltet. Grensen til Sørum kommune går langs boligfeltet i sør, med Glomma og Rånåsfoss Kraftstasjon som nære naboer. Det er bestemt at Rånåsfoss i Sørum skal bli en del av Nes kommune fra 1.januar 2020. Noen elever fra Rånåsfoss vil starte på Auli skole allerede fra skolestart høsten 2019.

Informasjon om grensejusteringen mellom Rånåsfoss og Auli

  • Alle elevene har læringsbrett  (Ipad). Våre utviklingsområder er grunnleggende ferdigheter i regning og IKT, sosial kompetanse og livsmestring.
  • Alle elevene har daglig fysisk aktivitet på timeplanen.

Skolens visjon:
Auli Skole har et aktivt og inkluderende miljø, der alle elever skal gis mulighet til å oppleve samhørighet og læring.


Publisert: 22.08.2019 13:37:23
Sist endret: 22.08.2019 13:37