Telefon:
66 10 40 00

Kommunalsjef oppvekst og utdanning:

Ingar Døhlen

Virksomhetsleder Utdanning:
Margareth Myrlund

Oversikt over alle skolene

Aktuelt

Lærerbehov Nesskolen

Lærerstillinger 2021/2022

Les mer »

Redusert foreldrebetaling for elever på 1. og 2. klassetrinn med SFO-plass og gratis for elever på 5-7. trinn med særskilte behov.

Les mer »

Alle nyheter

Kalender

Se flere