Telefon:
66 10 40 00

Kommunalsjef oppvekst og utdanning:

Ingar Døhlen

Virksomhetsleder Utdanning:
Margareth Myrlund

Oversikt over alle skolene

Aktuelt

Kulturskolen ønsker nye elever velkommen!

Det er fremdeles mulig å sikre seg en plass i kulturskolen! Høstens tilbud er rikt og med flere helt nye tilbud. Noen av nyhetene er dansetilbud i break/hiphop, nytt musikktilbud for barn i alderen 2-6 år- og  tilrettelagt musikkopplæring med vår nye musikkterapeut!

Les mer »

Nytt kommunikasjonssystem mellom skole og hjem

Skolene tar i august i bruk nytt skoleadministrativt system, Vigilo

Les mer »

Alle nyheter

Kalender

Se flere