Større leieavtaler kan avtales individuelt.

Badegjester til leid/reservert basseng betaler vanlig inngang om ikke annet er avtalt.

Alle lag og foreninger som ønsker å leie bassengtid hos oss må sende en søknad innen 1. mai. Den kan sendes til post@nessvommehall.no 

Fakturering:

Avbestilling må skje senest 1 måned før bestilt bassengtid. Ved manglende oppmøte faktureres full pris.

 


Publisert: 27.07.2017 13:56:17
Sist endret: 20.01.2023 13:54