Innhold

Kulturskoletilbudene våre

På denne siden finnes utfyllende informasjon om kulturskoletilbudne. Priser samt oversikt over undervisningsdager med mer finnes her.

Teater

Kulturskolen tilbyr teatertilbud  til elever fra 5. trinn. Det er vanlig å starte i de ordinære teatergruppene. For å ha bærende roller i den store, årlige produksjonen, må man være en del av Nes teaterkompani. Dette tilbudet har opptaksprøve til hvert skoleår. 

Teater , fra 5.trinn

Teater Intro (5.-7.trinn)

Dette er kulturskolens første spesialiseringstilbud i teaterfaget. Du vil lære grunnleggende stemmebruk og teknikker, samt bli trygg på  deg selv og det å stå på scenen. Det blir litt arbeid med teatersport, improvisasjon, samt kanskje utarbeidelse av egne manus.

Teater Prep (5.-10.trinn)

Dette er en videreføring av alt du har lært på Teater Intro.  I tillegg vil elever påIntro være statister i en stor, årlig oppsetning med teaterkompaniet. 

Nes teaterkompani , fra 8. trinn. NB! opptaksprøve

For å komme inn i teaterkompaniet må du møte på en audition. Det kreves teatererfaring for å begynne i denne gruppa. 

Teaterkompaniet setter opp en stor forestilling i Nes Kulturhus hvert år. Her bruker du alle teknikker og all din erfaring til å øve inn et stort skuespill. Foreldre inviteres inn i et hyggelig foreldremiljø som tar mye ansvar i arbeidet med kostymer, kulisser, sminke, scenearbeidere osv. 

 

Dans

Alle kan danse! Dans er for alle som er glad i å røre seg, som liker musikk og som liker å utfordres. Hos oss får du bl.a. opptre på en stor danseforestilling i løpet av året.

Danselek ( 4- og 5-åringer)

Variert, grunnleggende danseopplæring basert på lek. Vi legger vekt på at barna skal føle seg trygge, ha det morsomt sammen og oppleve danseglede. Foreldre kan vente på gangen mens barna danser. Lærer er Janniche Guttulsrud og Mariann Kroteva.

Barnedans (1.- 4. trinn)

En variert og lekbetont danseopplæring med morsomme og kule trinn til fengende musikk! Koreografiene tar utgangspunkt i jazz og hiphop.  Lærer er Janniche Guttulsrud og Mariann Kroteva.

Jazz/showdans (fra 5. trinn + ungdom)

Både jazz og showdans er sceniske danseformer, og timens mål er at du lærer det beste fra begge stiler samtidig som du blir svett og glad!  Vi jobber med dynamikk, styrke, kordinasjon, fleksibilitet og masse kule koreografier.

Kulturskolen har tre dansepartier i jazz/showdans;

  • Jazz/showdans 4. - 6. trinn
  • Jazz/Howdans 6.-8.trinn
  • Jazz/Showdans ungdom ( fra 8. trinn)

Lærer kan ta inn yngre elever på bakgrunn av teknikk og ferdigheter. Lærer er Janniche Guttulsrud og Mariann Kroteva.

Nes Dansekompani (4.-13. trinn) . NB! Opptaksprøve

Nes dansekompani består av 2 grupper, en  fra 4. trinn og en ungdomsgruppe. Dette er et tilbud for deg som vil fordype deg i dans! Opptaksprøve avholdes ved skolestart. Kompaniet deltar i ulike forestillinger i regi av kulturskolen og andre oppdragsgivere. Lærer er Janniche Guttusrud.

DanseRom, interkommunalt fordypningstilbud i dans NB! Opptaksprøve

DanseRom er et regionalt fordypningstilbud i dans i Øvre Romerike.  Fordypningsprogrammet er et samarbeid mellom kulturskolene på Øvre Romerike og danselinjen ved Jessheim Videregående skole. Fordypningsprogrammet tilbyr helgesamlinger for elever fra 8.trinn Det avholdes audition hver høst. 

Visuell kunst

Kulturskolen har tilbud om undervisning i tegne- og maleteknikker, og elevene får utfolde seg innen mange stilarter og genre. Elevene får også lære litt kunsthistorie.

De ulike tilbudene kan variere litt fra år til år.Undervisningsdag er tirsdag, og undervisningen foregår i aldersinndelte grupper fra 3. trinn og oppover. Vi har en egen gruppe for ungdommene. 

All undervisning foregår i vår malersal på Årnes gamle skole. Hver måned presenteres et elevarbeid som   «månedens bilde» på rådhuset og kulturskolens hjemmeside. I tillegg blir elevarbeider jevnlig utstilt på Nes bibliotek.

Kulturskoletilbud  i SFO-tid

Kulturskolen har tilbud innenfor SFO-tid på flere skoler i Nes. Det tilbys dans for 1.-4.trinn på enkelte skoler ( se avsnitt om dans) og musikkteater- og musikkgruppe på andre skoler.

Musikkteater 1.-4.trinn

Musikkteater er et gruppetilbud til 1.-4.klassinger, og foregår i skolens lokaler. Vi underviser i skolens SFO-tid, men eleven trenger ikke å ha SFO-plass for å delta på tilbudet.  Her blir elevene introdusert for ulike aktiviteter innen musikk, teater og scenisk arbeid. Flere av gruppene vil få tilbud om å delta på storsatsningen Sølvkonglenes gåte, som er en stor teaterproduksjon der kulturhuset og kulturskolen er viktige aktører.

Musikkgruppe 1.-3.trinn

Musikkgruppe er et gruppetilbud til 1.-3.klassinger som foregår i skolens lokaler i SFO tid, men eleven trenger ikke ha SFO-plass for å delta på tilbudet. Her får barna et positivt møte med musikk gjennom en leken tilnærming til musikk, rytmer, forskjellige perkusjonsinstrumenter, sang og bevegelse til musikk.

Dans

Kulturskolen tilbyr Barnedans på en del skoler i Nes. Vi underviser i skolens SFO-tid, men eleven trenger ikke å ha SFO-plass for å delta på tilbudet.

Instrumental- og sangundervisning

Musikklek  for 2-5-åringer

Musikklek 5-åringer er et lekbasert tilbud til barn født 2018. I lek med sanger, rim og enkle instrumenter får barna oppleve gleden med musikk og rytme, og samtidig utviklet både grov- og finmotorikk.Vi ønsker å gi barnet et positivt forhold til musikk og å stimulere skapende prosesser. Her skaper vi musikkglede sammen!

Musikklek 2-4 åringer  med foreldre (eller besteforeldre, onkler, tanter...) samles vi til sang, dans og lek med musikk. De voksne blir minnet på sanger de en gang kunne, samtidig som de får mulighet til å lære nye sanger og musikkleker som kan brukes med barna hjemme. 

Blåseinstrumenter

Vi tilbyr undervisning på fløyte, trompet/kornett, klarinett, valthorn, trombone, baryton, tuba og slagverk.  Du kan spille blåseinstrumen som elev i kulturskolen eller som medlem av et skolekorps og elev i kulturskolen.

Ved å spille i korps får du både individuell opplæring OG samspill hver uke. Dette gjør at du raskere kommer deg opp på et godt nivå. I tillegg får du mange gode opplevelser gjennom det sosiale tilbudet i skolekorpset, der du også få låne instrument og utstyr. Kulturskolen anbefaler alle som ønsker å spille et blåseinstrument/slagverk å kontakte sitt lokale korps.

Fløyte

Fløyte, eller tverrfløyte som det egentlig heter, er en del av treblåserfamilien  - selv om instrumentet faktisk er av metall. Det er et melodiinstrument som blir brukt til solospill, til samspill i små grupper og i korps og i symfoniorkester. Instrumentet brukes til all slags musikk og er ofte melodibærer i et samspill.

Klarinett

Klarinett er et instrument i treblåsfamilien. Klarinetten er et viktig instrument i korps og symfoniorkester, men er også et populært instrument innen sjangre som jazz og kIezmer. Det finnes flere typer klarinetter, men den mest vanlige er Bb-klarinett, som er det vi tilbyr i kulturskolen.

Trompet

Trompet er et instrument i messingfamilien. Trompeten er et viktig instrument i nærmest alle genre. Egner seg både til jazz, klassisk, korps og pop i gruppper, solo, orkester eller band. Undervisningen i kulturskolen foregår på Bb-trompet.

Grovmessing (trombone, baryton og tuba)

Grovmessinginstrumentene omfatter trombone, baryton/tenorhorn og tuba og er blant bassinstrumentene i ensemblet. På trombonen bruker vi sliden til å finne riktig tone, mens baryton/tenorhorn og tuba bruker 3 eller 4 ventiler. Alle instrumentene kan lære noter enten i g- eller f-nøkkel.

Elbass

Elbass er et strengeinstrument som oftest har fire strenger og brukes for å spille bass-stemmer i pop, rock, R n' B og jazz for eksempel. Du vil bli innført i grunnleggende bassteknikk og notelære/besifring slik at du etterhvert kan velge hva slags sjanger du selv ønsker å fordype deg i.

Fiolin

Nes Kulturskole har et variert tilbud for fiolinelever. Undervisningen strekker seg fra et nybegynner stadium, til elever på viderekomment nivå. Vi tilrettelegger også for samspill i strykergrupper. 

Gitar (klassisk og elektrisk)

Gitar er et allsidig instrument. I Nes Kulturskole vil du få muligheten til å lære enten klassisk gitar, akustisk gitar eller elektrisk gitar. Du vil bli innført i grunnleggende gitarteknikk og notelære/besifring slik at du etterhvert kan velge hva slags sjanger du selv ønsker å fordype deg i.

Piano

Piano er et populært instrument som brukes i mange sammenhenger. Pianoundervisningen i Nes kulturskole vil gi eleven et bredt grunnlag – det undervises i notespill, besifringsspill, ulike sjangere, samspill og improvisasjon. Undervisningen organiseres som enkelttimer, gruppetimer, eller en kombinasjon av disse. Eleven vil delta på konserter og i prosjektbasert samspill.
Det forutsettes at alle pianoelever har mulighet til å øve hjemme, på et akustisk piano eller et elektrisk piano med 88 vektede tangenter og pedal. 

Slagverk (melodisk og rytmisk)

Slagverk er en stor «familie» med mange instrumenter som består av både trommer og trommesett, men også melodiske instrumenter som xylofon og vibrafon. Som elev vil du bli kjent med alle.

Bilde av timpani Bilde av marimba

Sang

Er du glad i å synge? Vil du utvikle stemmen videre? I Nes kulturskole vil du lære mere om grunnleggende sangteknikk, være med på å velge ut repertoar som passer deg, jobbe med tekstforståelse og formidling, samt lære noter og musikkteori. All undervisning tilpasses hver enkelt elev, basert på evner og nivå.

Anbefalt alder for individuell undervisning er 6. trinn, men elever kan søke om plass fra 5. trinn. Undervisningen foregår tirsdag eller onsdag på Årnes gamle skole

Nes Ungdomskor fra 8.trinn
Nes Ungdomskor fra 8.trinn er et kortilbud for unge sangere som ønsker å øve seg på å synge unisont sammen, flerstemthet, utvikle sangteknikk og utvide repertoaret i ulike sjangre og språk. Koret har i tillegg fokus på sangglede og fellesskap. 
Koret er gratis for elever som har enkeltundervisning i kulturskolen fra før. 
Orgel

Nes kulturskole samarbeider med kirken for deg som ønsker undervisning på orgel.

Band/Samspill

Det å musisere sammen med andre gir økt læring. I vår skole tilbyr Bert tilbud i samspill for alle elever som går på instrumentaltilbud uten ekstra kostnad. I timen får du spille/synge sammen med andre, delta i ulike ensembler og masse annet gøy.
Du kan også søke om plass på bandtilbudet vårt. Vi setter sammen band ut fra alder/erfaring.

Musikkterapi - tilerettelagt musikkundervisning for elever med særlige behov
Nes kulturskole tilbyr tilrettelagt musikkundervisning for mennesker med særlige behov.
Vi har både individuelle og gruppetimer. 
I musikkterapi bruker vi musikk til å fremme gode opplevelser, mestring og glede. 
Tilbudet retter seg mot mennesker som har ulike lærevansker, sosiale og emosjonelle vansker, autisme 
eller utviklingshemming. 

Om musikkundervisningen i kulturskolen:

Undervisningen foregår over 30-36 uker avhengig av tilbud.For enkelttilbudet i musikk, er spilletimen  20-25 minutter, eventuelt 40 minutter eller mer i grupper på 2-3 elever. Prosjekter og samspill i større grupper kommer i tillegg. Det forventes at elever i kulturskolen øver hjemme mellom de ukentlige spilletimene.

Kulturskolen følger grunnskolens skolerute med ferie- og fridager. I perioder med prosjektundervisning vil timer kunne slås sammen med fri påfølgende uke(r).

Gruppeundervisning kan enkelte ganger erstatte individuell undervisning.

Hva skal eleven lære?

  • Grunnleggende ferdigheter
  • Forskjellige instrumentale teknikker og sangteknikker
  • Tilrettelagt opplæring ifht. alder og nivå
  • Musikkglede og musikkforståelse gjennom aktiv musisering
  • Bli trygg på seg selv som "skapende musiker" på det ferdighetsnivået eleven befinner seg
  • Fungere og være selvstendig i egenøving, samspill, ensembler og kortilbud

Publisert: 25.09.2017 11:00:35
Sist endret: 01.08.2023 09:50