Innhold

Tilbud skoleåret 22-23

Nes kulturskole tilbyr undervisning i musikk, dans, kunst og teater for barn og unge i alderen 2-20 år. Timeplan for gruppetilbudene ligger lengere ned på denne siden.

DANS

Dans er for alle som er glad i å røre seg, som liker musikk og som liker å utfordres.

Danselek (for barn født 2017 og 2018). Variert, grunnleggende danseopplæring basert på lek. Vi legger vekt på at barna skal føle seg trygge, ha det morsomt sammen og oppleve danseglede. Foreldre kan vente på gangen mens barna danser.

Barnedans (1.- 4. trinn) En variert og lekbetont danseopplæring med morsomme og kule trinn til fengende musikk! Koreografiene tar utgangspunkt i jazz og hiphop.  

Breakdance/HipHop Breakdance har sitt utgangspunkt i hiphop-kulturen, og er en fysisk dans med akrobatiske elementer. Elevene øver koordinasjon, teknikk og grunnleggende trinn. De får bruke kreativiteten for å utvikle sin egen stil, og lærer seg å øve og utvikle breake-moves selv.

Lærer på kompaktkursene våren 2023 er Ernest Pacha som er en allsidig dansepedagog. I hans kurs vil elevene lære ikke bare om hiphop og break men også få et innblikk i breaking afrobeat, afro-fusion og house. Han er opptatt av at elever skal lære å føle musikken når de danser og at de føler mestring.

Jazz/showdans (5.-7. trinn + ungdom) Scenisk, variert og morsomt!  Gjennom fengende koreografier jobber vi med hvordan fremføre dansen for publikum med mer.

Nes dansekompani (to grupper, fra 5. trinn og ungdom) Tilbud for deg som vil fordype seg i dans! Opptaksprøve avholdes ved skolestart. Kompaniet deltar i ulike forestillinger i regi av kulturskolen og andre oppdragsgivere.

DanseRom DanseRom er et regionalt fordypningstilbud i dans i Øvre Romerike.  Fordypningsprogrammet er et samarbeid mellom kulturskolene på Øvre Romerike og danselinjen ved Jessheim Videregående skole. Fordypningsprogrammet tilbyr helgesamlinger for elever fra 8.trinn og ut ungdomsskole, og for elever i videregående skolealder. Det avholdes audition hver høst. 

 

 

VISUELL KUNST (fra 4.trinn)

Gruppene jobber med ulike uttrykk som tegning, maling, fargelære, foto, grafikk, animasjon, skulptur, animasjon m.m. Det legges vekt på å utvikle og utføre egne ideer og uttrykk. Hvert år deltar elevene på kunstutstilling.

SFO-TILBUD

Musikkteater  (tidligere KuDaMuDra) er et spennende kultur-tilbud for elever på 1.-4.trinn. Her blir elevene introdusert for ulike aktiviteter innen musikk, teater og scenisk arbeid. Flere av gruppene vil få tilbud om å delta på storsatsningen Sølvkonglenes, som er en stor teaterproduksjon der kulturhuset og kulturskolen er viktige aktører.

I skoleåret 2022/23 tilbudet holdes  på skolene Årnes og  Fjellfoten.

Barnedans (1.- 4. trinn) En variert og lekbetont danseopplæring med morsomme og kule trinn til fengende musikk! Koreografiene tar utgangspunkt i jazz og hiphop.  

Visuell kunst ( 2.-4. trinn)

Lær å tegne, male, skape og utforske! Høsten 22 starter vi tilbud i visuell kunst på Østgård skole. 


Det er kulturskoletilbud på de aller fleste barneskoler, i musikkteater, dans eller kunst. Disse tilbudene annonseres lokalt. 

 

TEATER

Teater (fra 5. trinn + ungdom) er for deg som vil delta i mindre forestillinger og lære teater. Gjennom bl.a. teknikkøvelser, pantomime, dramalek og improvisasjon lærer jobber gruppen frem mindre produksjoner. Det er to grupper, Teater Intro og Teater Prep, og begge deltar årlig i en større produksjon. 

Nes teaterkompani (fra 8. trinn. NB! Audition!) Tilbud for deg som ønsker å være med i en stor og morsom produksjon som krever egenøving. Det kreves teatererfaring og audition for å begynne i denne gruppa.

MUSIKK,  gruppe- og enkeltundervisning. NYHET: Musikklek for barn i barnehagealder!

Individuell instrumentalopplæring på instrument: Kulturskolen tilbyr individuell opplæring i flere instrumenter; piano, fiolin, gitar, sang. Vi tilbyr også undervisning på fløyte, trompet/kornett, klarinett, valthorn, trombone, baryton, tuba og slagverk.

Korps (fra 3. trinn) Kulturskolen samarbeider også tett om opplæring sammen med skolekorpsene i kommunen. Ved å spille i korps får du individuell opplæring på ditt instrument i tillegg til samspill med resten av korpset hver uke. Korpsene låner ut instrumenter og utstyr til elevene.

Korpsene rekrutterer i hovedsak elever fra 3. trinn, men kulturskolen anbefaler alle som ønsker å spille blåseinstrument eller slagverk å ta kontakt med sitt lokale korps.

Musikklek - NYHET .Et lekbasert tilbud i musikk. ulturskolen har to grupper; en for barn født 2019 og 2020 med følge av voksen, og en gruppe for  barn født 2017 og 2018. 

I lek med sanger, rim og enkle instrumenter får barna oppleve gleden med musikk og rytme, og samtidig utviklet både grov- og finmotorikk.
Vi ønsker å gi barnet et positivt forhold til musikk og å stimulere skapende virksomhet.

 Timeplan 22-23

  

Gruppetimeplan Nes kulturskole 2022-2023
Med forbehold om endringer. 
Tilbud Dag Tid Målgruppe Sted Pris
Dans
Danselek torsdag 1645-1730 4-5-år ( født  2017+2018)  VUS, øvesalen 1125
Danselek  onsdag 1645-1730 4-5-år ( født  2017+2018)  VUS, øvesalen 1125
Barnedans  tirsdag 1300-1345 1.-4.trinn Skogbygda 1125
Barnedans  tirsdag 1420-1505 1.-4.tr Fenstad 1125
Barnedans  tirsdag 1530-1615 1.-3.trinn Årnes 1125
Barnedans  onsdag 1300-1345 2.-4.trinn Auli 1125
Barnedans  onsdag 1345-1430 1.trinn Auli 1125
Barnedans  onsdag 1500-1545 1.-3.trinn Framtun 1125
Barnedans  torsdag 1430-1515 1.trinn Neskollen 1125
Barnedans  torsdag 1515-1600 2.trinn Neskollen 1125
Barnedans  torsdag 1615-1700 3.- 4.trinn Neskollen 1125
Barnedans  torsdag 1345-1430 1.trinn Neskollen 1125
Jazz/showdans torsdag 1700-1755 5.-6.trinn Neskollen 1490
Jazz/showdans ungdom mandag 1650-1745  6.-8.trinn VUS, øvesalen 1490
Jazz/showdans ungdom torsdag 1735-1830 fra 8.trinn VUS, øvesalen 1490
Kompani jr. (audition) mandag 1745-1900 5.-7. trinn VUS, øvesalen 1700
Kompani  (audition) mandag 1900-2030 fra 8.trinn VUS, øvesalen 1770
Musikk i gruppe

Musikkteater (tidl.Kudamudra)

torsdag 1415-1500 1.-3.trinn Årnes b. sk.  1125
Musikkteater (tidl.Kudamudra) tirsdag 1415-1500 1.-4.tr Fjellfoten 1125
Musikkteater (tidl.Kudamudra) tirsdag 1500-1545 1.-4.tr Fjellfoten 1125
Musikklek torsdag 1700-1745 4-5-år ( født  2017+2018)  Årnes gml skole  1125
Musikklek onsdag 1645-1730 2-4 år ( født 2019 og 2020) Årnes gml skole 1125
Band tirsdag og onsdag etter avtale.  fra 4.trinn Årnes gml skole  1125
Teater
Teater Intro onsdag tidsrommet   1630-20 fra 5. trinn VUS, øvesalen 1575
Teater Prep onsdag fra 5. trinn VUS, musikkrom 1575

Nes Teaterkompani 

 (audition)

onsdag 1830-2000 fra 8. trinn VUS, øvesalen 2035
Visuell kunst
Gruppe 1 tirsdag 1530-1645 fra 7.trinn Årnes gml skole 1875
Gruppe 2 tirsdag 1715-1830 fra 4.trinn Årnes gml skole 1875
Gruppe 3 tirsdag 1845-2000 fra 4.trinn Årnes gml skole 1875
Gruppe 4 torsdag 1745-1900 fra 4. trinn Årnes Gml skole 1875
Kunstgruppe  torsdag 1515-1600 2.-4.trinn Østgård skole 1125

Kulturskolen holder til på Årnes Gamle skole i Årnes sentrum, men har også undervisning på de fleste skolene i kommunen.

Påmelding gjøres digitalt, lenke ligger på hjemmesiden.

Enkeltundervisning starter uke 34 , gruppeundervisning starter uke 35. Søkere mottar informasjon om oppstart på e-post ila august. Enkelte tilbud har venteliste, opptak gjøres fortløpende når det er ledig plass.

Nes kulturskole, kulturskolen@nes.kommune.no , Tlf: 66 10 41 50.Følg oss gjerne på facebook og instagram

 Nes kulturskole logo

Priser og opptak

Elevavgift Nes kulturskole gjeldende pr 01.01.2023 finnes her (se punkt 11).

 Du søker plass i Nes kulturskole via nettjenesten speedadmin som vi for enkelhets skyld kaller kulturskoleportalen. Lenke til skjemaet finner du øverst på kulturskolesiden. 

Etter at eleven har fått plass i kulturskolen kan du logge deg inn i kulturskoleportalen for å se timeplaner, arrangementer og betalingshistorikk. 

Hovedopptaktet gjøres i juni. Vi gjør løpende opptak gjennom året ved ledig plass. På tilbud der det ikke er ledig plass, settes eleven på venteliste. 

Skolerute 

Kulturskolen følger i hovedsak grunnskolens skolerute. 

Enkelte tilbud har komprimert undervisning, og har dermed kortere skoleår. Elever og foresatte får tilsendt semesterplan per e-post fra sin lærer. 

Oppstart av undervisningen våren 2023 er i uke 2 fra mandag 2.januar. 

Arrangementer

 Kulturskolen følger i hovedsak skoleruta, men det er litt ulike organsering på de ulike tilbud. Ved semesterstart mottar alle elever en semesterplan som beskriver viktige datoer i semesteret.

Noen viktige datoer for skoleåret 22-23:

 • 22.august: oppstart individuell musikkundervisning
 • 29.august: oppstart alle gruppetilbud
 • 3.-7.oktober: Høstferie, ingen undervisning
 • 15.oktober: Kulturnatt Øvre Romerike. Konsert i Nes kirke, fakkelvandring ned til Nes krikeruiner og dans i magisk lys.
 • 16. novemeber: Plandag. Ingen undervisning
 • 8. desember: Danseforestillinger i Nes kulturhus
 • 14.desember:  Julekonsert i Nes kirke
 • 15.desember: Make me dance, danseforestilling sammen med Panta Rei danseteater i Nes kulturhus
 • 16.desember- 1.januar: Juleferie
 • 11.-12.februar: Jubileumsteaterforestilling Nes kulturskole 50 år  
 • 20.-24..februar: Vinterferie uke 8
 • 3.-10.april:Påskeferie
 • 10. og 11. juni: Sommerfestivalen Ung|Sommer
 • 14. juni: Siste undervisningsdag 

Publisert: 18.08.2019 23:12:17
Sist endret: 27.01.2023 10:48