Innhold

Priser for Kulturskolen

Kontingent for 2020

Aktivtet

Pris pr halvår/kurs

Materiell kostnad

Foreldre og barn 0-3 år

890 0

Barnedans

890 0

Ballett

1 490  

Kor og ensembler (gratis for elever på våre andre tilbud)

890 0

Kudamudra

1 240

0

Jazz- og showdans (ny)

1 240

0

Mikroteater

1 240

0

Nes dansekompani

1 490

0

Instrumental-/sangundervisning

1 490

Noter

Billedkunst/kunsthåndverk

1 490

0

Miniteater

1 490

100

Fordypningstilbudet (ny)

2 980

0

Faktureringen skjer 2 ganger i året. Det sendes ut giro midt i semesteret. Det tas forbehold om prisjusteringer gjeldende fra neste semester.

Moderasjon for 2020

Nes Kulturskole gir moderasjon etter følgende takster, på antall personer fra en familie:

Antall

Rabatter

 

1 Full pris  
2 275 Rabatt av samlet beløp
3 440 Rabatt av samlet beløp
4 eller flere 550 Rabatt av samlet beløp

Aleneforeldre kan, etter søknad, få tilsvarende rabatt hvis barnet deltar i flere tilbud. Voksne får ikke rabatt.

Du søker plass i Nes kulturskole via nettjenesten speedadmin som vi for enkelhets skyld kaller kulturskoleportalen

Etter at eleven har fått plass i kulturskolen kan du logge deg inn i kulturskoleportalen for å se timeplaner, arrangementer og betalingshistorikk. Her kan du også kommunisere med læreren din.

Når du har fått plass kan du logge inn med Id Porten (foresatte) eller med brukeren som blir opprettet i systemet 


Publisert: 18.06.2019 09:22:55
Sist endret: 30.06.2020 16:58