Alle nyheter

 • Matfestivalen Brød & Cirkus - avlyst

  Les saken »

 • Stor interesse for miljøtiltak i jordbruket

  Kommunestyresalen ble fullsatt av gårdbrukere da Nes kommune inviterte til temamøte om nytt regionalt miljøprogram.

  Les saken »

 • Presentasjoner fra RMP- temakveld

  Les saken »

 • Landbrukskontoret inviterer til temakveld om nytt regionalt miljøprogram (RMP) 11. april!

  Les saken »

 • Søknadsfrist 10. april for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

  Les saken »

 • Stormskader på skog

  Skogeierne oppfordres til å gjøre oppryddingstiltak etter at sterk vind 10. - 11. august førte til mye vindfall. Kombinert med varm og tørr sommer er det stor risiko for oppblomstring av barkebiller.

  Les saken »

 • Ny tiltaksstrategi for SMIL 2018-2021

  Les saken »

 • Forvaltningsmerking av ulv i Nes kommune

  Les saken »

 • Næringsprisutdeling

  Pulsen på næringslivet i Nes

  Les saken »

 • Seminar om levende matjord

  Jordkunnskap og jordkultur – et interessant tema

  Les saken »

 • Nyskapingskonferansen i Oslo og Akershus

  Nyskapingskonferansen 2017!  Tid: 25.10.17 Sted: Vitenparken ved NMBU på Ås. Påmelding: Innen 16.10.17.

  Les saken »

 • Oppdatert gårdskart

  Sjekk din eiendom!

  Les saken »

 • Ekstraordinær søknadsomgang- SMIL (forurensningstiltak)

  Les saken »