Landbrukskontoret

Åpningstider

mandag - fredag
kl. 09.00 - 15.00
ellers etter avtale

Besøksadresse

Grønt Fagsenter Hvam
Hvamsvegen 696, 2165 Hvam

(all post sendes til rådhuset)

Aktuelt

Nå arrangeres flere kurs for bønder som vurderer å investere i solenergi/annen fornybar energi eller satse på en tilleggsnæring

StartUp Viken, Selskapet for Norges Vel, Klimasmart landbruk Viken, Klima Østfold m.fl. arrangerer i november flere kurs for bønder som vil lære mer om fornybar energi eller starte en tilleggsnæring på gården.

Les mer »

Søk om midler fra Innovasjon Norge for å utvikle gården din!

Det nærmer seg en ny søknadsomgang for å søke om investeringsmidler fra Innovasjon Norge. Vi på landbrukskontoret er klare for å hjelpe deg.

Les mer »

Alle nyheter

Landbruk består av faggruppene jordbruk og skogbruk. I hovedsak har landbrukskontoret ansvar for lovforvaltning etter jord, skog- og konsesjonslov, og forvaltning av statlige virkemiddelordninger over jordbruksavtalen. 

                                                Ansatte 

Navn   Mobil Stillingstittel
Sissel K. Løftingsmo   47234895 Avdelingsleder
Ståle Glad- Iversen   93028435 Fagansvarlig skog/utmark
Maria T. Hammer     Permisjon
Ina Kemp Eriksen   47751368 Landbruksveileder
Solvor Bjørge   45723542 Landbruksveileder
Gry Asp Solstad   47790678 Landbruksveileder
Ida Cecilie Ødegaard Jenssen   47799630 Landbruksveileder (vikar)

Søknadsfrister

6. feb - Ekstra innbetaling skogfond

15. mars - Produksjonstilskudd (husdyr)

10. april - Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

1. mai - Godkjenning av vald og bestandsplanområde

15. okt - Produksjonstilskudd (areal og husdyr)

15. okt - Regionalt miljøtilskudd (RMP)

31. okt - Erstatning ved klimabetinget skade

1. des - Tilskudd til skogkultur

1. des - Bedriftsutviklingsmidler (IBU) til tradisjonelt landbruk (Innovasjon Norge)

Løpende - Tilskudd til avløsning ved sykdom mv. (søk innen 3 måneder fra avløsningen fant sted)

Løpende - Tilleggsnæring i landbruket (Innovasjon Norge)

Løpende - Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Rapporteringsfrister

9. jan - Fellingsresultater av elg, hjort og rådyr


Kalender

Se flere »