Landbrukskontoret

Åpningstider

mandag - fredag
kl. 09.00 - 15.00
ellers etter avtale

Besøksadresse

Grønt Fagsenter Hvam
Hvamsvegen 696, 2165 Hvam

(all post sendes til rådhuset)

Aktuelt

NIBIO utfører feltarbeid og fuglekartlegging i Nes kommune

Les mer »

Møte om Regionalt miljøtilskudd 2021

Nesten åtti gårdbrukere i Nes logget seg på elektronisk vårmøte om regionalt miljøprogram i 2021 den 8. april. Presentasjonene og en kort oppsummering finner du her.

Les mer »

Alle nyheter

Landbruk består av faggruppene jordbruk og skogbruk. I hovedsak har landbrukskontoret ansvar for lovforvaltning etter jord, skog- og konsesjonslov, og forvaltning av statlige virkemiddelordninger over jordbruksavtalen. 

                                                Ansatte 

Navn   Mobil Stillingstittel
Sissel K. Løftingsmo   47234895 Avdelingsleder
Ståle Glad- Iversen   93028435 Fagansvarlig skog/utmark
Gry Asp Solstad   47790678 Landbruksveileder
Maria T. Hammer   98656027 Landbruksveileder
Ina Kemp Eriksen   47751368

Landbruksveileder

Johan Stener Maagaard   47799 630

Skogkonsulent

Søknadsfrister

6. feb - Ekstra innbetaling skogfond

15. mars - Produksjonstilskudd (husdyr)

10. april - Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

1. mai - Godkjenning av vald og bestandsplanområde

15. okt - Produksjonstilskudd (areal og husdyr)

15. okt - Regionalt miljøtilskudd (RMP)

31. okt - Erstatning ved klimabetinget skade

1. des - Tilskudd til skogkultur

1. des - Bedriftsutviklingsmidler (IBU) til tradisjonelt landbruk (Innovasjon Norge)

Løpende - Tilskudd til avløsning ved sykdom mv. (søk innen 3 måneder fra avløsningen fant sted)

Løpende - Tilleggsnæring i landbruket (Innovasjon Norge)

Løpende - Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Rapporteringsfrister

9. jan - Fellingsresultater av elg, hjort og rådyr


Kalender

Se flere »