Landbrukskontoret

Åpningstider

mandag - fredag
kl. 09.00 - 15.00
ellers etter avtale

Besøksadresse

Grønt Fagsenter Hvam
Hvamsvegen 696, 2165 Hvam

(all post sendes til rådhuset)

Aktuelt

Fortsatt god interesse for Innovasjon Norge i Nes

Rundt 40 gårdbrukere deltok på markdag sist høst, og 9 søknader om støtte til ulike investeringer er kommet inn i vinter.

Les mer »

Lokal SMIL-strategi 2022-25

Nes kommune har rullert den lokale tiltaksstrategien for SMIL (spesielle miljøtiltak i jordbruket).

Les mer »

Alle nyheter

Landbruk består av faggruppene jordbruk og skogbruk. I hovedsak har landbrukskontoret ansvar for lovforvaltning etter jord, skog- og konsesjonslov, og forvaltning av statlige virkemiddelordninger over jordbruksavtalen. 

                                                Ansatte 

Navn   Mobil Stillingstittel
Sissel K. Løftingsmo   47234895 Avdelingsleder
Ståle Glad- Iversen   93028435 Fagansvarlig skog/utmark
Maria T. Hammer   98656027 Landbruksveileder
Ina Kemp Eriksen   47751368 Landbruksveileder
Solvor Bjørge   45723542 Landbruksveileder
Gry Asp Solstad   47790678 Landbruksveileder
Johan Stener Maagaard   47799630 Skogkonsulent

Søknadsfrister

6. feb - Ekstra innbetaling skogfond

15. mars - Produksjonstilskudd (husdyr)

10. april - Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

1. mai - Godkjenning av vald og bestandsplanområde

15. okt - Produksjonstilskudd (areal og husdyr)

15. okt - Regionalt miljøtilskudd (RMP)

31. okt - Erstatning ved klimabetinget skade

1. des - Tilskudd til skogkultur

1. des - Bedriftsutviklingsmidler (IBU) til tradisjonelt landbruk (Innovasjon Norge)

Løpende - Tilskudd til avløsning ved sykdom mv. (søk innen 3 måneder fra avløsningen fant sted)

Løpende - Tilleggsnæring i landbruket (Innovasjon Norge)

Løpende - Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Rapporteringsfrister

9. jan - Fellingsresultater av elg, hjort og rådyr


Kalender

Se flere »