Landbrukskontoret

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 09.00 - 15.00

Vi veileder etter avtale.

Telefontid man-fre kl. 12-14 (tlf. 66 10 43 50). 

Besøksadresse

Grønt Fagsenter Hvam
Hvamsvegen 696, 2165 Hvam

(all post sendes til rådhuset)

Aktuelt

Redusert telefontid på landbrukskontoret i november og desember

Landbrukskontoret har redusert telefontid (12-14) i november og desember 2023

Les mer »

Fagkveld - fangvekster og jordhelse

Sammen med Nes landbrukslag kan vi endelig invitere til fagkveld om jordhelse. Temaer som karbonbinding, vekstskifte, fangvekster og jordarbeidingsstrategier vil bli tatt opp.

Les mer »

Alle nyheter

Landbruk består av faggruppene jordbruk og skogbruk. I hovedsak har landbrukskontoret ansvar for lovforvaltning etter jord, skog- og konsesjonslov, og forvaltning av statlige virkemiddelordninger over jordbruksavtalen.

Kontaktinformasjon: Veiledning på kontoret etter avtale. Telefontid i november og desember 2023 er man-fre kl. 12-14 (tlf. 66 10 40 00).                                         

Søknadsfrister

6. feb - Ekstra innbetaling skogfond

15. mars - Produksjonstilskudd (husdyr)

10. april - Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

1. mai - Godkjenning av vald og bestandsplanområde

15. okt - Produksjonstilskudd (areal og husdyr)

15. okt - Regionalt miljøtilskudd (RMP)

31. okt - Tilskudd ved produksjonssvikt

1. des - Tilskudd til skogkultur

1. des - Bedriftsutviklingsmidler (IBU) til tradisjonelt landbruk (Innovasjon Norge)

Løpende - Tilskudd til avløsning ved sykdom mv. (søk innen 3 måneder fra avløsningen fant sted)

Løpende - Tilleggsnæring i landbruket (Innovasjon Norge)

Løpende - Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Rapporteringsfrister

9. jan - Fellingsresultater av elg, hjort og rådyr


Kalender

Se flere »