Landbrukskontoret

Åpningstider

mandag - fredag
kl. 09.00 - 15.00
ellers etter avtale

Besøksadresse

Grønt Fagsenter Hvam
Hvamsvegen 696, 2165 Hvam

(all post sendes til rådhuset)

Aktuelt

Invitasjon til skogeiere i Nes kommune

Bli med på en inspirerende, lærerik og sosial skogkveld onsdag 19. april.

Les mer »

Nå arrangeres flere kurs for bønder som vurderer å investere i solenergi/annen fornybar energi eller satse på en tilleggsnæring

StartUp Viken, Selskapet for Norges Vel, Klimasmart landbruk Viken, Klima Østfold m.fl. arrangerer i november flere kurs for bønder som vil lære mer om fornybar energi eller starte en tilleggsnæring på gården.

Les mer »

Alle nyheter

Landbruk består av faggruppene jordbruk og skogbruk. I hovedsak har landbrukskontoret ansvar for lovforvaltning etter jord, skog- og konsesjonslov, og forvaltning av statlige virkemiddelordninger over jordbruksavtalen. 

                                                Ansatte 

Navn   Mobil Stillingstittel
Sissel K. Løftingsmo   47234895 Avdelingsleder
Ståle Glad- Iversen   90822990 Fagansvarlig skog/utmark
Maria T. Hammer     Permisjon
Ina Kemp Eriksen   47751368 Landbruksveileder
Solvor Bjørge   45723542 Landbruksveileder
Gry Asp Solstad   47790678 Landbruksveileder
Ida Cecilie Ødegaard Jenssen (onsdag)   47799630 Landbruksveileder (vikar)
Pernille Nielsen (mandag og tirsdag)   47799630 Landbruksveileder

Søknadsfrister

6. feb - Ekstra innbetaling skogfond

15. mars - Produksjonstilskudd (husdyr)

10. april - Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

1. mai - Godkjenning av vald og bestandsplanområde

15. okt - Produksjonstilskudd (areal og husdyr)

15. okt - Regionalt miljøtilskudd (RMP)

31. okt - Erstatning ved klimabetinget skade

1. des - Tilskudd til skogkultur

1. des - Bedriftsutviklingsmidler (IBU) til tradisjonelt landbruk (Innovasjon Norge)

Løpende - Tilskudd til avløsning ved sykdom mv. (søk innen 3 måneder fra avløsningen fant sted)

Løpende - Tilleggsnæring i landbruket (Innovasjon Norge)

Løpende - Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Rapporteringsfrister

9. jan - Fellingsresultater av elg, hjort og rådyr


Kalender

Se flere »