Innhold


Logo Friskliv og MestringNes Frisklivs- og mestringssenter er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Frisklivs- og mestringssenteret tilbyr hjelp og støtte til personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Man trenger ikke ha en diagnose eller være syk for å delta på et Frisklivs- og mestringssenter.

Ta kontakt med din fastlege for henvisning eller kontakt oss direkte.

Frisklivsresept (for henviser)

Helsesamtale

Helsesamtale gjøres før, under og etter perioden. Fokus på motivasjon, målsetning for treningsperioden og individuelt tilpasset treningsopplegg.

Frisklivstrening

Frisklivstreninger arrangeres flere ganger i uka hele året, både innendørs og utendørs.  Treningene ledes av fysioterapeuter. Det vil også bli undervisning i ulike temaer, blant annet treningslære, energiøkonomisering og kosthold. Vi har også et egentreningstilbud.

Aktiv A artrosekurs

Har du artrose og ønsker å delta på et kurs og oppfølgingsprogram? Dette er et mestringskurs til personer med symptomer og funn på artrose i hofte og/eller kne og er en grunnbehandling bestående av informasjon, trening og råd om vektreduksjon (hvis nødvendig).

Aktiv A artrosekurset er ledet av fysioterapeuter som også er sertifiserte AKTIV A-instruktører.

Du kan lese mer om Aktiv A på nettsiden:  Aktivmedartrose.no

Bra mat for bedre helse- kostholdskurs

Kostholdskurset «Bra mat for bedre helse» er et inspirasjonskurs utviklet av Helsedirektoratet. Kurset er basert på de nasjonale kostholdsanbefalingene og vektlegger kostholdsendring over tid under mottoet: «Små skritt – stor forskjell». Kurset skal være en god start for å få til varig endring av kostholdet, og er både teoretisk og praktisk. Evaluering viser at kurset gjør det enklere å planlegge sunne måltider og bidrar til å endre matvaner.

Kursholder: Klinisk ernæringsfysiolog

Bra mat friskliv

Kurset holdes en gang på våren og en gang på høsten. Ta kontakt med oss i Friskliv- og mestringssenteret for å melde deg på kurset.

Bra mat foreldre

Kursets mål er å inspirere, bevisstgjøre og utruste foreldre til å ta gode valg for familien slik at barna lærer seg gode vaner for mat og måltider i hverdagen. Kveldskurs.

Friskliv familie

Friskliv familie er et program for hele familien der barna går i 1.-7. klasse. Tilbudet er særlig tilpasset familier som har utfordringer med overvekt hos barna og som ønsker å mestre hverdagslivet på en mer helsefremmende måte for foreldre og barn. Motivasjon og endringsarbeid er nøkkelord sammen med temaer som kosthold, bevegelsesglede, struktur og foreldrerolle. Ta kontakt med Frisklivs- og mestringssenteret  eller med Familiens Hus

Frisklivs- og Mestringssenteret tar inn nye deltakere fortløpende. I perioder hvor det er stor pågang vil det kunne være noe ventetid før en kommer i gang med tilbudet. 

Frisklivstreningene foregår på Årnes stadion, i gymsal på Runni ungdomsskole eller ved friluftsområde og tursti langs Glomma.

Timeplaner, tidspunkt for kursoppstart og annen informasjon legges ut her på Nes kommune sine nettsider og på facebookgruppa Friskliv Nes kommune i Akershus. Mindre oppdateringer og eventuelle endringer i det ukentlige opplegget vil bli lagt ut fortløpende på facebookgruppa.

Timeplan

Timeplan for trenings- og kurstilbud vinter/vår 2023

Hvor holder vi til?

Frisklivs- og mestringssenteret holder til i lokalene til Ergo- og fysioterapitjenesten i Hagaskogveien 19, 2150 Årnes. Du finner oss også på Friskliv Nes kommune i Akershus 

Hvem er vi i Frisklivs- og Mestringssenteret?

Gry Irene Granli Schultz

Klinisk ernæringsfysiolog

 

 

Marion Nystrøm

Spesialfysioterapeut

Master i idrettsfysioterapi

 

Mette Rolstad

Spesialfysioterapeut

Sertifisert Aktiv A-instruktør

Instruktør i Aktiv mot kreft 

Wenche Nabben Logna

Spesialist i nevrologisk 
fysioterapi MNFF

Sertifisert Aktiv A-instruktør

 

 

 

Priser

Reseptperiode på 3 måneder: kr 300
Vedlikeholdstrening og gruppetilbud i 6 måneder: kr 500
Bra Mat-kurs med 5 kursmøter, kokebok og  servering: kr 500
Aktiv A – artrosekurs og individuell veiledning: kr 500
Friskliv familie:   Gratis

Betaling til VIPPS: 658359


Publisert: 19.09.2016 10:43:15
Sist endret: 06.01.2023 10:45