Frisklivs- og mestringssenteret i Nes

Bilde av Årnes brygge

Besøksadresse:

Ergo- og fysioterapitjenesten 
Hagaskogveien 19,
2150 Årnes

Telefon: 

66 10 47 10

E-post:

frisklivssentralen@
nes.kommune.no

Aktuelt

Helsekafé - Long Covid / Senfølger etter koronasykdom

Noen som har gjennomgått koronasykdom sliter med symptomer og tegn som har oppstått under sykdommen og som de ikke blir kvitt lenge etter de ble "friske". Så kalt "Long Covid".

Les mer »

Alle nyheter

Friskliv- og Mestringssenteret i Nes er et lavterskeltilbud, hvor vi ønsker å ufarliggjøre trening og gi deltagerne et vennlig dytt for å komme i gang. Det er lite som skal til for å oppnå en stor helsegevinst!

Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger oppfølging av helsepersonell til å endre levevaner og mestre sykdom. Ta kontakt med din fastlege for henvisning eller kontakt oss direkte.

Kalender

Se flere »