Innhold

Styrking av tjenester ved Familiens hus

Helsedirektoratet har gitt Nes kommune prosjektmidler til styrking av svangerskaps- og barselomsorgen, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Les mer om dette her

Jordmortjenester

Jordmortjenesten kan tilby den gravide med partner informasjon og veiledning om svangerskapet, fødselen og det å bli foreldre.

I samarbeid med fastlegen vil jordmor forsøke å gi den gravide best mulig oppfølging og omsorg under svangerskapet. Gravide kan fritt velge hvem de vil gå til svangerskapskonsultasjon hos. De fleste velger å gå til jordmor og lege annenhver gang.

Vi er opptatt av at den gravide med partner skal være best mulig rustet til fødsel og foreldrerollen. Derfor tilbyr vi i Nes ett foreldreforberedende kurs. Se info og påmelding her: 

Foreldreforberedende kursrekke vår 2020

Program for svangerskapsomsorgen; klikk her:       Time oppsett jordmortjenesten

Jordmortjenesten i Nes:                                               Jordmortjenesten brosjyre

Nes kommune tilbyr åpen helsestasjon:                         Åpen helsestasjon brosjyre

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er en kommunal helsetjeneste for alle barn i aldersgruppen 0 – 5 år. Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Barnevaksinasjonsprogrammet­

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Syke barn

Syke barn skal ikke møte på helsestasjonen av hensyn til smittefare. Ring og avtal ny time. Trenger du legevurdering ta kontakt med fastlegen din.

Timeavtale

Konsultasjoner på helsestasjonen avtales fortløpende, eller per brev. Husk å møte opp i god tid. Dersom du er forhindret fra å møte, gi raskt beskjed slik at andre kan benytte timen.

 

Åpen helsestasjon:

Åpen helsestasjon er et lavterskeltilbud til foreldre med spedbarn 0-6 uker som har spørsmål om barnets helse, trivsel og utvikling.
Du/dere er hjertelig velkommen til å stikke innom! 

Dette er en åpen tid der du ikke trenger timeavtale, men altså en slags «drop-in».

Mandag, onsdag og fredag kl. 14.00-15.00

Skolehelsetjenesten

Plan for skolehelsetjenesten 2019/2020 kan du lese her

Skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste til alle elever i grunnskole og videregående skole.

Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt.

Helsesykepleier

Helsesykepleier følger opp enkeltelever etter behov. Helsesykepleier har taushetsplikt, tilbudet er gratis.

Hver skole har en helsesykepleier som har fast tilstedetid på den enkelte skole.

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

 
Skoler Helsesøster E-postadresse Telefonnummer
Fenstad Cecilie Blom cecilie.blom@nes-ak.kommune.no  95440362
Auli Rigmor Høye rigmor.hoye@nes-ak.kommune.no   45418538 
Årnes Lena Kristin Engebretsen lena.kristin.engebretsen@nes-ak.kommune.no  45418643
Neskollen Åse Thorbjørnsrud  ase.thorbjornsrud@nes-ak.kommune.no   47463844
Framtun Nina Marie Bjørknes Magnussen Nina.Bjorknes.Magnussen@nes-ak.kommune.no 91563765
Østgård  Nina Marie Bjørknes Magnussen Nina.Bjorknes.Magnussen@nes-ak.kommune.no 91563765
Skogbygda  Nina Marie Bjørknes Magnussen Nina.Bjorknes.Magnussen@nes-ak.kommune.no 91563765
Fjellfoten  Vibeke Bang  vibeke.bang@nes-ak.kommune.no   47463846
Brårud/Hoppensprett Cecilie Blom  cecilie.blom@nes-ak.kommune.no  95440362
Runni  Lena Kristin Engebretsen lena.kristin.engebretsen@nes-ak.kommune.no  45418643
Vormsund  Cecilie Blom  cecilie.blom@nes-ak.kommune.no   95440362
Nes VGS  Anne Lise Tjærnås   anne.lise.tjaernas@nes-ak.kommune.no   45202170
Hvam VGS

Vibeke Bang

vibeke.bang@nes-ak.kommune.no  47463846

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsestasjon for ungdom

Følg oss på Facebook: Helsestajon for ungdom-Nes kommune 

Helsestasjon for Ungdom er et gratis tilbud, og det er ingen timebestilling. Her kan du snakke om alt du lurer på, for eksempel samliv, seksualitet, psykisk helse, rus, prevensjon, abort, svangerskap, familieproblemer, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), spiseforstyrrelser eller andre tanker og problemer.

Her jobber helsesykepleiere og leger som gir råd og veiledning. Her får du gratis kondomer, resept på hormonell prevensjon, urintesting ved spørsmål om SOI eller graviditet mm. Du kan også få hjelp til å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser, dersom det er behov for det.

 

Åpningstider:  

Torsdag 06.08.2020 åpner vi dørene igjen etter sommerferien.


Åpningstiden er fra 14.30-17.00. Lege og helsesykepleier vil være tilstede
- Det blir kun timebestilling, ikke drop-in!
-  Fornying av resept på p-piller kan gjøres over telefon
-  For timebestilling ring: resepsjonen på Familiens hus: 66 10 45 00 eller Vibeke (helsesykepleier): 47 46 38 46


Når du ankommer HFU ber vi deg om å følge anvisninger som blir gitt deg via informasjonsskriv eller informasjon fra helsesykepleier.

                                        

Adresse: Seterstøavegen 2b, 2150 Årnes

 

Frivillig ruskontrakt

 

 

Familieteamet

Har du eller familien din utfordringer? Ønsker du en endring? Vår holdning er at ingen problemer er for små til at vi kan kontaktes.

Hvem er vi?

Familieteamet består av både familiekonsulenter og psykologer. Vi tilhører avdeling skolehelsetjenesten i Familiens hus.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi er et tilbud rettet mot barn og unge fra 0-20 år, deres familier og gravide. Vi tilbyr både individuelle samtaler og/eller samtaler med hele familien. Det kan for eksempel handle om samspillsutfordringer i familien eller psykiske utfordringer i lett til moderat grad. Dette er bare noen eksempler, det er dere som vet hva dere ønsker hjelp til, og vi ønsker å tilpasse tilbudet etter deres behov. Vi gir også råd om andre hjelpetilbud dersom  vi vurderer at det vil bli mer riktig for deg/dere.

Hvordan henvende seg?

Tilbudet er gratis, og du/dere kan ta direkte kontakt med oss ved å fylle ut henvendelsesskjema som dere finner i den grønne linken nedenfor. Foreldre kan også etter eget ønske og samtykke la andre instanser og fagpersoner bistå med henvendelsen

Henvendelsesskjema  

Skjemaet sendes i en lukket konvolutt direkte til oss: Familiens hus, Seterstøavegen 2B, 2150 Årnes. Ønsker du å ringe, kan vi nåes på telefon 66104500 

Vi har et rammetilbud på 6 samtaler. Du/dere hører fra oss innen to uker etter at vi har mottatt henvendelsen.

Velkommen til oss!

 

Smittevern

Kommunen skal ifølge smittevernloven sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige smittevernhjelp, herunder tuberkulosearbeid. Dette kan være forebyggende tiltak, nødvendige undersøkelser og behandling. Smittevernlegen/kommuneoverlegen og helsestasjonen har ansvaret for dette arbeidet.

Smittevernloven

Tuberkuloseveilederen

 


Publisert: 22.09.2016 13:04:26
Sist endret: 13.08.2020 13:44