Innhold

Styrking av tjenester ved Familiens hus

Helsedirektoratet har gitt Nes kommune prosjektmidler til styrking av svangerskaps- og barselomsorgen, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Les mer om dette her

Jordmortjenester

Jordmortjenesten kan tilby den gravide med partner informasjon og veiledning om svangerskapet, fødselen og det å bli foreldre.

I samarbeid med fastlegen vil jordmor forsøke å gi den gravide best mulig oppfølging og omsorg under svangerskapet. Gravide kan fritt velge hvem de vil gå til svangerskapskonsultasjon hos. De fleste velger å gå til jordmor og lege annenhver gang.

Vi er opptatt av at den gravide med partner skal være best mulig rustet til fødsel og foreldrerollen. Derfor tilbyr vi i Nes ett foreldreforberedende kurs. Se info og påmelding her: 

Foreldreforberedende kursrekke vår 2020

Program for svangerskapsomsorgen; klikk her:       Time oppsett jordmortjenesten

Jordmortjenesten i Nes:                                               Jordmortjenesten brosjyre

Nes kommune tilbyr åpen helsestasjon:                         Åpen helsestasjon brosjyre

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er en kommunal helsetjeneste for alle barn i aldersgruppen 0 – 5 år. Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Barnevaksinasjonsprogrammet­

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Syke barn

Syke barn skal ikke møte på helsestasjonen av hensyn til smittefare. Ring og avtal ny time. Trenger du legevurdering ta kontakt med fastlegen din.

Timeavtale

Konsultasjoner på helsestasjonen avtales fortløpende, eller per brev. Husk å møte opp i god tid. Dersom du er forhindret fra å møte, gi raskt beskjed slik at andre kan benytte timen.

 

Åpen helsestasjon:

Åpen helsestasjon er et lavterskeltilbud til foreldre med spedbarn 0-6 uker som har spørsmål om barnets helse, trivsel og utvikling.
Du/dere er hjertelig velkommen til å stikke innom! 

Dette er en åpen tid der du ikke trenger timeavtale, men altså en slags «drop-in».

Mandag, onsdag og fredag kl. 14.00-15.00

Skolehelsetjenesten

 

Skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste til alle elever i grunnskole og videregående skole.

Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt.

Helsesykepleier

Helsesykepleier følger opp enkeltelever etter behov. Helsesykepleier har taushetsplikt, tilbudet er gratis.

Hver skole har en helsesykepleier som har fast tilstedetid på den enkelte skole.

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

 

 
Skoler Helsesøster E-postadresse Telefonnummer
Fenstad Cecilie Blom cecilie.blom@nes.kommune.no  95440362
Auli Steinar Karlsen steinar.karlsen@nes.kommune.no  96949326
Årnes Lena Kristin Engebretsen lena.kristin.engebretsen@nes.kommune.no  45418643
Neskollen Åse Thorbjørnsrud  ase.thorbjornsrud@nes.kommune.no   47463844
Framtun Evy kristin Jensen Granmo evy.kristin.jensen.granmo@nes.kommune.no  91563765
Østgård  Hege  hege.kolberg@nes.kommune.no  94841426
Skogbygda  Evy  evy.kristin.jensen.granmo@nes.kommune.no  91563765
Fjellfoten  Evy  evy.kristin.jensen.granmo@nes.kommune.no  91563765
Brårud/Hoppensprett Steinar Karlsen steinar.karlsen@nes.kommune.no  96949326
Runni  Lena Kristin Engebretsen lena.kristin.engebretsen@nes.kommune.no  45418643
Vormsund  Cecilie Blom  cecilie.blom@nes.kommune.no   95440362
Nes VGS  Anne Lise Tjærnås   anne.lise.tjaernas@nes.kommune.no   45202170
Hvam VGS

Vibeke Bang

vibeke.bang@nes.kommune.no  47463846

 

 

Helsestasjon for ungdom

Følg oss på Facebook: Helsestajon for ungdom-Nes kommune 

Helsestasjon for Ungdom er et gratis tilbud, og det er ingen timebestilling. Her kan du snakke om alt du lurer på, for eksempel samliv, seksualitet, psykisk helse, rus, prevensjon, abort, svangerskap, familieproblemer, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), spiseforstyrrelser eller andre tanker og problemer.

Her jobber helsesykepleiere og leger som gir råd og veiledning. Her får du gratis kondomer, resept på hormonell prevensjon, urintesting ved spørsmål om SOI eller graviditet mm. Du kan også få hjelp til å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser, dersom det er behov for det.

 

Åpningstider:  

Åpningstiden er fra 14.30-17.00. Lege og helsesykepleier vil være tilstede
- Det blir kun timebestilling, ikke drop-in!
-  Fornying av resept på p-piller kan gjøres over telefon
-  For timebestilling ring: resepsjonen på Familiens hus: 66 10 45 00 


Når du ankommer HFU ber vi deg om å følge anvisninger som blir gitt deg via informasjonsskriv eller informasjon fra helsesykepleier.

                                        

Adresse: Seterstøavegen 2b, 2150 Årnes

 

Frivillig ruskontrakt

 

 

Familieteamet

Familieteamet endrer navn og organisering.

Fo.m. 01.03.2021 opphører familieteamet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

I stedet etableres Psykisk helse- og familietjenesten. Dette er en tjeneste som tilbyr oppfølging og behandling etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.4, og skal dekke tjenestetilbudet som havner mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten (lavterskeltjenestene) på den ene siden, og spesialisthelsetjenesten på den andre siden (mer omfattende hjelp).

For mer informasjon, se Psykisk helse- og familietjenesten.

Smittevern

Kommunen skal ifølge smittevernloven sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige smittevernhjelp, herunder tuberkulosearbeid. Dette kan være forebyggende tiltak, nødvendige undersøkelser og behandling. Smittevernlegen/kommuneoverlegen og helsestasjonen har ansvaret for dette arbeidet.

Smittevernloven

Tuberkuloseveilederen

 


Publisert: 22.09.2016 13:04:26
Sist endret: 18.03.2021 09:52