Innhold

Svangerskap og barselomsorgen

Svangerskapsomsorgens hensikt er at gravide i størst mulig grad holder seg friske i gjennom svangerskapet, og føder et friskt barn med normal vekt til termin.

Gravide kvinner i Nes kommune kan velge om de vil gå til jordmor eller fastlege, eller en kombinasjon av disse. Det anbefales 8-9 svangerskapskonsultasjoner, med rom for individuell tilrettelegging.

Jordmor tilbyr:

- Tidlig samtale

-Svangerskapskonsultasjoner med ammeveiledning og fødselssamtale.

-Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved behov

-Foreldre og fødselsforberedende kurs med partner

-Jordmor hjem på barselbesøk

-Etterkontroll av barselkvinner 6-8 uker etter fødsel

-Prevensjonsveiledning med innsetting/uttak av spiral og p-stav

-Celleprøve 

Tidlig samtale:

Ta gjerne kontakt så snart svangerskapet er bekreftet. Samtalen er rettet mot at den gravide skal kunne ta gode valg og legge godt grunnlag for at svangerskapet forløper så normalt som mulig. Vi har en del teamer vi er innom som feks. kosthold, fysisk aktivitet, psykisk og fysisk helse m.m. Den gravide selv har ofte egne temaer hun ønsker det skal snakkes om.

Foreldreforberedende kurs:

Målet med kurset er at deltagerene skal bli best mulig forberedt på forestående fødsel og overgang til foreldrerollen. På kurset tas det opp spørsmål rundt fødsel, amming, samspill (med barnet) og forventinger og kommunikasjon. Det er en fin anledning til å forberede seg sammen. Kurset er også et sosialt treffsted der en møter andre par som venter barn. 

Foreldreforberedende kurs: Brosjyre

Foreldreforberedende kurs: Kurs høsten 2022

Barselbesøk av jordmor:

Nes kommune ønsker å bidra til en trygg start på det nye familielivet. Vi tilbyr barselbesøk av jordmor etter hjemkomst fra sykehuset. Hensikten med besøket er:

  • Samtale om fødsel
  • Ammeveiledning og babystell
  • Veiing av barnet
  • Oppfølging av deg som barselkvinne
  • En prat om det som opptar dere

Jordmor ønsker at du ringer helsestasjonstjenesten før du reiser hjem fra sykehuset. Vi vil da ta kontakt for å avtale tid for besøket.

Etterkontroll,- ca. 6-8 uker etter fødsel:

Konsultasjon er rettet mot kvinnens fysiske og psykiske helse og omfatter informasjon om normale forhold etter fødsel, i tillegg til informasjon om prevensjon. Celleprøve kan tas om dette er ønskelig.

Kontakt oss/timebestilling, ring: 66104500 (telefontid kl. 08-10 og kl. 13-15).

 

Svangerskap og barselomsorgen i Nes kommune: Brosjyre gravide         

 

Helsestasjon

Helsestasjonen er en kommunal helsetjeneste for alle barn i aldersgruppen 0 – 5 år. Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Barnevaksinasjonsprogrammet­

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Syke barn

Syke barn skal ikke møte på helsestasjonen av hensyn til smittefare. Ring og avtal ny time. Trenger du legevurdering ta kontakt med fastlegen din.

Timeavtale

Konsultasjoner på helsestasjonen avtales fortløpende, eller via Helsenorge. Husk å møte opp i god tid. Dersom du er forhindret fra å møte, gi raskt beskjed slik at andre kan benytte timen.

 

Åpen helsestasjon:

Åpen helsestasjon er et lavterskeltilbud til nybakte foreldre med spedbarn mellom 0 – 6 uker.

Det er et drop-in tilbud for korte konsultasjoner. En helsesykepleier eller jordmor er tilstede for å hjelpe til med vekt, svare på spørsmål osv.

 Drop-in:

Mandag, onsdag og fredag

Kl. 14.00 – 14.30

 Velkommen!

 

 

Skolehelsetjenesten

 

Skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste til alle elever i grunnskole og videregående skole.

Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt.

Helsesykepleier

Helsesykepleier følger opp enkeltelever etter behov. Helsesykepleier har taushetsplikt, tilbudet er gratis.

Hver skole har en helsesykepleier som har fast tilstedetid på den enkelte skole.

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

 

 
Skoler Helsesøster E-postadresse Telefonnummer
Fenstad Nana Opoku-Agyemang nana.opoku@nes.kommune.no 45737598
Auli Steinar Karlsen steinar.karlsen@nes.kommune.no  96949326
Årnes Nana Opoku-Agyemang nana.opoku@nes.kommune.no 45737598
Neskollen

Åse Thorbjørnsrud 

Mari Tørnblad

ase.thorbjornsrud@nes.kommune.no

mari.tornblad@nes.kommune.no

47463844

 94841426

Framtun Kristine Dyrdal kristine.dyrdal@nes.kommune.no 45737605
Østgård  Kristine Dyrdal kristine.dyrdal@nes.kommune.no 45737605
Skogbygda  Evy Kristin Jensen Granmo evy.kristin.jensen.granmo@nes.kommune.no  91563765
Fjellfoten  Kristine Dyrdal kristine.dyrdal@nes.kommune.no
45737605
Brårud/Hoppensprett Nana Opoku-Agyemang nana.opoku@nes.kommune.no 45737598
Runni  Anna Kippernes anna.kippernes@nes.kommune.no 45418643
Vormsund  Cecilie Blom  cecilie.blom@nes.kommune.no   95440362
Nes VGS  Anne Lise Tjærnås   anne.lise.tjaernas@nes.kommune.no   45202170
Hvam VGS

Vibeke Bang

vibeke.bang@nes.kommune.no

 47463846

RIS

Mari Tørnblad

mari.tornblad@nes.kommune.no

 94841426

 

 

Helsestasjon for ungdom

Følg oss på Facebook: Helsestajon for ungdom-Nes kommune 

Helsestasjon for Ungdom er et gratis tilbud, og det er ingen timebestilling. Her kan du snakke om alt du lurer på, for eksempel samliv, seksualitet, psykisk helse, rus, prevensjon, abort, svangerskap, familieproblemer, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), spiseforstyrrelser eller andre tanker og problemer.

Her jobber helsesykepleiere og leger som gir råd og veiledning. Her får du gratis kondomer, resept på hormonell prevensjon, urintesting ved spørsmål om SOI eller graviditet mm. Du kan også få hjelp til å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser, dersom det er behov for det.

 

Åpningstider:

Åpningstiden er på torsdager fra 14.30-17.00. Lege og helsesykepleier vil være tilstede

               

Adresse: Seterstøavegen 2b, 2150 Årnes

 

Frivillig ruskontrakt

 

 

Familieteamet

Familieteamet endrer navn og organisering.

Fo.m. 01.03.2021 opphører familieteamet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

I stedet etableres Psykisk helse- og familietjenesten. Dette er en tjeneste som tilbyr oppfølging og behandling etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.4, og skal dekke tjenestetilbudet som havner mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten (lavterskeltjenestene) på den ene siden, og spesialisthelsetjenesten på den andre siden (mer omfattende hjelp).

For mer informasjon, se Psykisk helse- og familietjenesten.

Smittevern

Kommunen skal ifølge smittevernloven sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige smittevernhjelp, herunder tuberkulosearbeid. Dette kan være forebyggende tiltak, nødvendige undersøkelser og behandling. Smittevernlegen/kommuneoverlegen og helsestasjonen har ansvaret for dette arbeidet.

Smittevernloven

Tuberkuloseveilederen

 


Publisert: 22.09.2016 13:04:26
Sist endret: 30.08.2022 14:24