Innhold

Styrking av tjenester ved Familiens hus

Helsedirektoratet har gitt Nes kommune prosjektmidler til styrking av svangerskaps- og barselomsorgen, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Nærmere informasjon kommer.

Svangerskap og barselomsorgen

Svangerskapsomsorgens hensikt er at gravide i størst mulig grad holder seg friske i gjennom svangerskapet, og føder et friskt barn med normal vekt til termin.

Gravide kvinner i Nes kommune kan velge om de vil gå til jordmor eller fastlege, eller en kombinasjon av disse. Det anbefales 8-9 svangerskapskonsultasjoner, med rom for individuell tilrettelegging.

Jordmor tilbyr:

- Tidlig samtale

-Svangerskapskonsultasjoner med ammeveiledning og fødselssamtale.

-Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved behov

-Foreldre og fødselsforberedende kurs med partner

-Jordmor hjem på barselbesøk

-Etterkontroll av barselkvinner 6-8 uker etter fødsel

-Prevensjonsveiledning med innsetting/uttak av spiral og p-stav

-Celleprøve

Ta gjerne kontakt så snart svangerskapet er bekreftet. Samtalen er rettet mot at den gravide skal kunne ta gode valg og legge godt grunnlag for at svangerskapet forløper så normalt som mulig. Vi har en del teamer vi er innom som feks. kosthold, fysisk aktivitet, psykisk og fysisk helse m.m. Den gravide selv har ofte egne temaer hun ønsker det skal snakkes om.

Foreldre og fødselforberedende kurs:

Målet med kurset er at deltagerene skal bli best mulig forberedt på forestående fødsel og overgang til foreldrerollen. På kurset tas det opp spørsmål rundt fødsel, amming og samspill (med barnet). Det er en fin anledning til å forberede seg sammen. Kurset er også et sosialt treffsted der en møter andre par som venter barn. det holdes ca. 7 kurs i året.

Barselbesøk av jordmor:

Nes kommune ønsker å bidra til en trygg start på det nye familielivet. Vi tilbyr barselbesøk av jordmor etter hjemkomst fra sykehuset. Hensikten med besøket er:

  • Samtale om fødsel
  • Ammeveiledning og babystell
  • Veiing av barnet
  • Oppfølging av deg som barselkvinne
  • En prat om det som opptar dere

Jordmor ønsker at du ringer helsestasjonstjenesten før du reiser hjem fra sykehuset. Vi vil da ta kontakt for å avtale tid for besøket.

Etterkontroll,- ca. 6-8 uker etter fødsel:

Konsultasjon er rettet mot kvinnens fysiske og psykiske helse og omfatter informasjon om normale forhold etter fødsel, i tillegg til informasjon om prevensjon. Celleprøve kan tas om dette er ønskelig.

Kontakt oss/timebestilling, ring: 66104500 (telefontid kl. 08-10 og kl. 13-15).

 

Svangerskap og barselomsorgen i Nes kommune: Brosjyre gravide         

Fødsel- og forldreforberedende kurs: Fødsel og foreldreforberdende kurs           

Foreldreforberedende kurs høsten 2021: Kurs høsten 2021                     

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er en kommunal helsetjeneste for alle barn i aldersgruppen 0 – 5 år. Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Barnevaksinasjonsprogrammet­

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Syke barn

Syke barn skal ikke møte på helsestasjonen av hensyn til smittefare. Ring og avtal ny time. Trenger du legevurdering ta kontakt med fastlegen din.

Timeavtale

Konsultasjoner på helsestasjonen avtales fortløpende, eller per brev. Husk å møte opp i god tid. Dersom du er forhindret fra å møte, gi raskt beskjed slik at andre kan benytte timen.

 

Åpen helsestasjon:

Åpen helsestasjon er et lavterskeltilbud til foreldre med spedbarn 0-6 uker som har spørsmål om barnets helse, trivsel og utvikling.

Åpen helsestasjon er stengt under pandemien. Det er lav terskel for å ta kontakt med helsesykepleier ved behov utenom faste timer.

Skolehelsetjenesten

 

Skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste til alle elever i grunnskole og videregående skole.

Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt.

Helsesykepleier

Helsesykepleier følger opp enkeltelever etter behov. Helsesykepleier har taushetsplikt, tilbudet er gratis.

Hver skole har en helsesykepleier som har fast tilstedetid på den enkelte skole.

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

 

 
Skoler Helsesøster E-postadresse Telefonnummer
Fenstad Cecilie Blom cecilie.blom@nes.kommune.no  95440362
Auli Steinar Karlsen steinar.karlsen@nes.kommune.no  96949326
Årnes Lena Kristin Engebretsen lena.kristin.engebretsen@nes.kommune.no  45418643
Neskollen Åse Thorbjørnsrud  ase.thorbjornsrud@nes.kommune.no   47463844
Framtun Evy kristin Jensen Granmo evy.kristin.jensen.granmo@nes.kommune.no  91563765
Østgård  Hege Kolberg hege.kolberg@nes.kommune.no  94841426
Skogbygda  Evy Kristin Jensen Granmo evy.kristin.jensen.granmo@nes.kommune.no  91563765
Fjellfoten  Evy Kristin Jensen Granmo  evy.kristin.jensen.granmo@nes.kommune.no  91563765
Brårud/Hoppensprett Steinar Karlsen steinar.karlsen@nes.kommune.no  96949326
Runni  Lena Kristin Engebretsen lena.kristin.engebretsen@nes.kommune.no  45418643
Vormsund  Cecilie Blom  cecilie.blom@nes.kommune.no   95440362
Nes VGS  Anne Lise Tjærnås   anne.lise.tjaernas@nes.kommune.no   45202170
Hvam VGS

Vibeke Bang

vibeke.bang@nes.kommune.no  47463846

 

 

Helsestasjon for ungdom

Følg oss på Facebook: Helsestajon for ungdom-Nes kommune 

Helsestasjon for Ungdom er et gratis tilbud, og det er ingen timebestilling. Her kan du snakke om alt du lurer på, for eksempel samliv, seksualitet, psykisk helse, rus, prevensjon, abort, svangerskap, familieproblemer, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), spiseforstyrrelser eller andre tanker og problemer.

Her jobber helsesykepleiere og leger som gir råd og veiledning. Her får du gratis kondomer, resept på hormonell prevensjon, urintesting ved spørsmål om SOI eller graviditet mm. Du kan også få hjelp til å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser, dersom det er behov for det.

 

Åpningstider under Covid-19

Åpningstiden er fra 14.30-17.00. Lege og helsesykepleier vil være tilstede


- Det blir kun timebestilling, ikke drop-in!
-  Fornying av resept på p-piller kan gjøres over telefon
-  For timebestilling ring: resepsjonen på Familiens hus: 66 10 45 00 


Når du ankommer HFU ber vi deg om å følge anvisninger som blir gitt deg via informasjonsskriv eller informasjon fra helsesykepleier.
               

Adresse: Seterstøavegen 2b, 2150 Årnes

 

Frivillig ruskontrakt

 

 

Familieteamet

Familieteamet endrer navn og organisering.

Fo.m. 01.03.2021 opphører familieteamet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

I stedet etableres Psykisk helse- og familietjenesten. Dette er en tjeneste som tilbyr oppfølging og behandling etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.4, og skal dekke tjenestetilbudet som havner mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten (lavterskeltjenestene) på den ene siden, og spesialisthelsetjenesten på den andre siden (mer omfattende hjelp).

For mer informasjon, se Psykisk helse- og familietjenesten.

Smittevern

Kommunen skal ifølge smittevernloven sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige smittevernhjelp, herunder tuberkulosearbeid. Dette kan være forebyggende tiltak, nødvendige undersøkelser og behandling. Smittevernlegen/kommuneoverlegen og helsestasjonen har ansvaret for dette arbeidet.

Smittevernloven

Tuberkuloseveilederen

 


Publisert: 22.09.2016 13:04:26
Sist endret: 30.06.2021 09:37