Familiens hus

Besøksadresse: 
Seterstøavegen 2B (Sparebankgården).

Tlf: 66104500

Epost: familiens.hus@nes.kommune.no

Virksomhetsleder: Anne Lise Bruteig

Vi på Familiens hus ønsker å fremme helse for barn, unge og foreldre ut fra en helhetlig livssituasjon, og styrke barn og ungdoms oppvekstvilkår.

Vi ønsker å legge til rette for nettverksskapende aktiviteter, og være en møteplass for foreldre, barn og unge bosatt i Nes kommune. 

Familiens hus består av avdelingene:

  • helsestasjonstjenesten
  • skolehelsetjeneste
  • barneverntjenesten
  • åpen barnehage og nettverksarbeid
  • psykisk helse- og familietjenesten

Vi samarbeider også med andre faggrupper i og utenfor kommunen.

 

Åpningstid og tilbud på Familiens hus

Åpent mandag til fredag fra 08.00-15.00.

 

Telefontid:

Mandag til fredag:  kl. 08:00-10:00 og kl. 13:00-14:00

HFU (helsetasjon for ungdom) har åpent torsdager 14.30-17.00 Drop in. Du må bestille time for innleggelse eller uttak av p-stav

 

 Lik oss på Facebook

 

Velkommen innom!