Familiens hus

Besøksadresse: 
Seterstøavegen 2B (Sparebankgården).

Tlf: 66104500

Epost: familiens.hus@nes-ak.kommune.no

Virksomhetsleder: Anne Lise Bruteig

Vi på Familiens hus ønsker å fremme helse for barn, unge og foreldre ut fra en helhetlig livssituasjon, og styrke barn og ungdoms oppvekstvilkår.

Vi ønsker å legge til rette for nettverksskapende aktiviteter, og være en møteplass for foreldre, barn og unge bosatt i Nes kommune. 

Familiens hus består av avdelingene:

  • helsestasjonstjenesten
  • skolehelsetjeneste
  • barneverntjenesten
  • åpen barnehage og nettverksarbeid
  • psykisk helse- og familietjenesten

Vi samarbeider også med andre faggrupper i og utenfor kommunen.

 

Åpningstid og tilbud på Familiens hus

 

Familiens hus har noe redusert aktivitet pga korona(Covid-19) pandemien. Vi forholder oss til de føringer som gis og tilpasser driften etter dette.

Her kan du lese om endringene

Telefontid:

Mandag til fredag:  kl. 08:00-10:00 og kl. 13:00-15:00 

Åpen barnehage


Åpen barnehage åpner igjen for drop-in! Her kan du lese om endringene

 

Velkommen innom!