Familiens hus

Besøksadresse: 
Seterstøavegen 2B (Sparebankgården).

Tlf: 66104500

Epost: familiens.hus@nes-ak.kommune.no

Virksomhetsleder: Anne Lise Bruteig

Vi på Familiens hus ønsker å fremme helse for barn, unge og foreldre ut fra en helhetlig livssituasjon, og styrke barn og ungdoms oppvekstvilkår.

Vi ønsker å legge til rette for nettverksskapende aktiviteter, og være en møteplass for foreldre, barn og unge bosatt i Nes kommune. 

Familiens hus består av avdelingene:

  • helsestasjon
  • skolehelsetjeneste
  • barneverntjenesten
  • åpen barnehage og nettverksarbeid

Vi samarbeider også med andre faggrupper i og utenfor kommunen.

Åpningstid og tilbud på Familiens hus!

I julen er det egene åpningstider for Familiens hus. Her kan du lese mer om endringene

Familiens hus har redusert aktiviteten fra mandag 16. mars, og begrenser driften til det nødvendige på grunn av korona (Covid-19) pandemien. Fra uke 18 har vi økende aktivitet!

Her kan du lese mer om endringene

Telefontid:

Mandag til fredag:  kl. 08:00-10:00 og kl. 13:00-15:00 

Åpen barnehage gjenåpner mandag 27. april, 
Vi vil at det skal oppleves trygt å komme til åpen barnehage og vi er opptatt av å ta nødvendige hensyn for å hindre smittespredning. Dette bygger på den nasjonale smittevernveilederen for barnehager og skjer i samråd med kommuneoverlege og barnehagemyndigheten i Nes kommune.

les mer om dette

 

Velkommen innom!