Innhold

Tilbake til byggesak forside

Veiledere

Her kan du finne veiledere for de fleste tiltak. Husk at det også er mye god veiledning på Direktoratet for byggkvalitet (DIBK.no) sin hjemmeside.

Basseng - veileder

Bruksendring - veileder

Dispensasjon - veileder

Driftsbygninger - veileder

Etablering av ny leilighet i eksisterende bygg - veileder

Enebolig og fritidsbolig - veileder

Etablering av familie barnehage - veileder

Fasadeendring - veileder

Forhåndskonferanse - veileder

Forstøtningsmur - veileder

Garasje, bod o.l. - veileder

Gjerde og levegg - veileder

Hva må være i orden for å bygge uten å søke - veileder

Pipe og ildsted - veileder

Riving - veileder

Situasjonsplan - veileder

Skilt og reklame - veileder

Solenergianlegg - veileder

Større bygg - veileder

Tegninger - veileder

Tilbygg til bolig - veileder

Veranda, balkong og terrasse - veileder

Bygge selv - mindre byggearbeid på bebygd eiendom - veileder

Byggeplaner - hva er unntatt og hva må du søke - veileder

Veiledning

Kommunen kan svare på generelle spørsmål og kan ikke forskuttere utfallet av en sak.

Kommunens veiledningsplikt

Kommunen skal behandle søknader og kan derfor ikke hjelpe til med veiledning til hvordan disse skal utføres (prosjektering). Vi skal informere om regelverket på et generelt grunnlag, men tar ikke vurderinger av et tiltak før vi sitter med søknaden og all nødvendig dokumentasjon.

Regelverket er komplisert og kan være vanskelig å forstå. Hvis du har behov for hjelp, anbefaler vi deg å ta kontakt med en som kan gi deg råd og veiledning. Dette kan være en arkitekt, rådgivende byggingeniør eller liknende.

 

Veiledning på e-post

Spørsmål om byggesak sendes til postmottak@nes.kommune.no. Husk å oppgi byggested, hva du vil bygge og eventuelle spørsmål.

Telefonveiledning

Telefontider   

Mandag Tirsdag   Onsdag  Torsdag Fredag
0900 – 1100 1200 - 1400 1200 - 1400 0900 - 1100 0900 - 1100
Tone Britt Frank  Tone Britt  Lejla  Lejla

Under ferie og høytid kan det være avvik

Lejla Dizdar-Mandic 47997973

Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 47997955

Frank Motrøen 94004468

Fysisk veiledning

  • Det vil fortsatt være begrenset antall ansatte til stede på rådhuset. Ansatte er delt inn i kohorter som bytter mellom hjemmekontor og tilstedeværelse på rådhuset.
  • Det oppfordres derfor til å gjøre avtaler med saksbehandler på forhånd.
  • Dersom du har avtale med en saksbehandler utenom åpningstiden, henter saksbehandler avtalen sin ved hovedinngangen og følger besøket ut igjen.

Besøkstider

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1200 - 1400 Stengt Stengt Stengt 1200 - 1400
Tone Britt       Lejla

Under ferie og høytid kan det være avvik

Husk å holde minst én meter avstand og følge smittevernreglene.

Servicetorget er åpent kl. 09:00-14:00, og nås på telefon 66 10 40 00, mandag til fredag kl. 09.00-11.30 og kl. 12.00-14.00.

Vi minner om at post og brev til kommunen kan sendes pr. e-post eller leveres i postkassen ved innkjøringen til rådhuset.

Send e-post til: postmottak@nes.kommune.no 

Her kan du sende inn brev og dokumenter gjennom en sikker kanal (for sensitiv informasjon

Forhåndskonferanse

Har du et konkret eller større prosjekt og har spørsmål om f.eks. estetikk, infrastruktur, dispensasjon, plankrav osv. eller har ønske om en generell vurdering av prosjektet, bør du diskutere med den som skal bli ansvarlig søker, og kan anmode om forhåndskonferanse.

Bestill forhåndskonferanse via  postmottak@nes.kommune.no


Publisert: 11.01.2021 13:53:15
Sist endret: 24.05.2022 12:58