Innhold

Bibliotekets tjenester er gratis

Bibliotekets oppgaver er å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gratis til alle som bor i landet.

Lånekort

Alle har rett til lånekort i Nes bibliotek. Lån skal kun skje ved bruk av eget/personlig lånekort. Ved registrering må du vise gyldig legitimasjon.

Barn 0-5 år må låne på foreldrenes lånekort.

Barn 6-12 år må ha underskrift av foresatte for å få eget lånekort.

Lånetid

Generelt: 4 uker

Video: 7 dager

Språkkurs: 2 måneder

NB: For lån til skoler og institusjoner gjelder spesielle låneregler.

Purring

Du er ansvarlig for lån foretatt på ditt lånekort. Blir noe skadet eller borte, må du erstatte det.

1.purring: kr. 40,- voksen/ kr. 20,- barn

2.purring: kr. 80,- voksen/kr. 40,- barn

3.purring = erstatningskrav (dersom du leverer boka tilbake, betales kun fakturagebyr på kr. 60,-)

Merk: Lånerkontoen blir sperret inntil erstatningskrav er gjort opp.

Adresseendring eller tap av lånekort

Dette må meldes til biblioteket. Nytt lånekort koster kr. 10,-

Sperring av lånekort

Biblioteket kan sperre for utlån til enkeltpersoner dersom utlånsreglementet ikke blir overholdt.


Publisert: 10.01.2017 10:03:45
Sist endret: 10.01.2017 10:03