Bibliotek

Åpningstider:

Mandag, onsdag og fredag 10-16
Tirsdag og torsdag 10-18
Lørdag 10-14

Nytt i biblioteket

  • Skytte, Marianne : Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid

    Forlaget skriver om denne boka:
    Mange sosialarbeidere synes det er vanskelig å arbeide med barnefamilier som har en annen etnisk bakgrunn. I denne boken viser Marianne Skytte at dette spesielt kommer til uttrykk i barnevernssaker med familier som tilhører etniske minoriteter.
    Boken handler om de samfunnsmessige vilkårene som setter rammer for både minoritetsfamilienes hverdagsliv og sosialarbeiderens tenkning, vurderinger og handlinger i forhold til minoritetsbarn og deres oppvekstvilkår. Skytte henvender seg til sosionomer, barnevernspedagoger, førskolelærere, helsesøstre og andre som er faglig engasjert i arbeid med etniske minoritetsfamilier. Boken er revidert og tilrettelagt for norske forhold.

Se flere »

Kalender

Se flere »

Aktuelt

Matfestivalen Brød & Cirkus

Informasjon og program 22.-23.september 2023

Les mer »

Filmoteket

Filmoteket - bibliotekets filmstrømmetjeneste!

Les mer »

Alle nyheter

Nyttige Apper

Logo Bibliofil

Appen Bibliofil er
Tilgjengelig på

Google PlayTM App StoreTM

Logo Bookbites

Appen BookBites er
Tilgjengelig på

Google PlayTM App StoreTM

Logo Filmbib

Appen FilmBib er
Tilgjengelig på

Google PlayTM App StoreTM

Logo Pressreader

Appen PressReader
er Tilgjengelig på

Google PlayTM App StoreTM

Logo Viken fylkesbibliotek

Appen Libby er
Tilgjengelig på

Google PlayTM App StoreTM

Her finner du oss