Innhold

Retningslinjene gjelder for alle godkjente private barnehager pr. 31.12.10 samt de barnehager som er godkjent etter 01.01.11 hvor kommunen har vedtatt å yte tilskudd.

Lokale retningslinjer for private barnehager 2021


Publisert: 07.03.2018 13:37:32
Sist endret: 22.04.2021 08:25