Åpen barnehage

Åpningstider

Mandag, onsdag, torsdag og fredag:  kl. 10.00-14.00

Tirsdag: kl. 11.30-15.30 (denne dagen er det babykafe, for barn under 1 år)

 

Kontaktinformasjon

familiens.hus@nes-ak.kommune.no

Åpen barnehage

Åpen barnehage er et gratis tilbud  for alle barn under skolepliktig alder i følge med en voksen (for eksempel mor, far, dagmamma, bestemor, bestefar). Tilbudet er for deg som bor i Nes kommune. 

 


Du kan komme så ofte du vil og være hvor lenge du vil innenfor våre åpningstider. Du som mottar kontantstøtte har full rett til å bruke åpen barnehage uten at dette har innvirkning på utbetalingen av kontantstøtten.

 

Vi har laget noen enkle trivselsregler slik at vi sammen kan skape et best mulig miljø i barnehagen både for liten og stor. Trivselsregeler i Åpen barnehage 

Aktuelt

Alle nyheter

Kalender

Se flere