Barnehagene i Nes (gammel)

Velkommen til barnehagene i Nes

Nes kommune har 19 barnehager; 3 kommunale, 16 private og 1 åpen barnehage.

Barnehagene varierer i størrelse og pedagogisk innhold og har ulike driftsformer og åpningstider. Beliggenhet og kontaktinformasjon for alle barnehagene finner du i lista under.  Mer informasjon om den enkelte barnehage vil du få ved å klikke på lenken. Du vil også kunne finne mer informasjon om de ulike barnehagene på barnehagefakta.no.  Foreldreutvalget for barnehager har også laget nyttig informasjon for deg som søker barnehageplass.

Har barnet ditt særskilte behov ber vi om at du tar kontakt med barnehagemyndighet før barnehagesøknaden legges inn;
Stine Hofseth: tlf. 992 26 496, Stine.Larssen.Hofseth@nes.kommune.no
Lillian Holen:   tlf. 917 42 183, Lillian.B.Holen@nes.kommune.no

 

Praktisk informasjon  til dere som har barnehageplass i Nes - Practical information in several languages


Kommunale barnehager:

Auli barnehage

Auli barnehage holder til i ytterkanten av byggefeltet på Auli. Vi har gode muligheter til turterreng, med skog, jorder og landbruk i nærheten, og vi ligger også i gangavstand til Auli barneskole. 

Vår visjon er "Lek og lær, vær den du er!" Vi arbeider for at ditt barns hverdag skal være preget av trygghet, omsorg, glede, lek og læring. Barna møter gode, trygge voksne som er opptatt av at barna skal få en god oppvekst bla gjennom at barna skal få opplevelse av egenverd, livsglede og mestring.

Fra høsten 2021 er vi i et Læringsmiljøprosjekt hvor hovedmålet er «Å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø uten mobbing og krenkelser». Det lokale læringsmiljøprosjektet er et samarbeid mellom Nes kommune og Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Kontakt: Auli barnehage    

Styrer: Eva Hammeren
Adresse: Grendehusvegen 1, 1929 Auli 
Telefon: 66 10 45 70

Skogbygda barnehage


Barnehagen ligger i ytterkanten av Skogrand boligfelt. I gangavstand fra barnehagen ligger Skogbygda barneskole, fotballbane, butikk, skogsområder og jorder, lysløype, kirke m.m.
Vi legger vekt på å være deltakende og lekende voksne på en anerkjennende måte.

Kontakt: Skogbygda barnehage

Styrer: Nina A. Bråthen
Adresse: Skograndvegen 13, 2164 Skogbygda
Telefon: 66 10 45 80  

Årnes barnehage


Årnes barnehage er en 8 avdelings barnehage, med tilbud fra 0-6 år.

Barnehagen er en kulturbarnehage (fra høsten 2022), og vektlegger i stor grad de estetiske fagene og kulturbegrepet. Barnehagen har et nært samarbeid med Nes kulturskole, og henter ressurser og erfaringer der. Sammen har vi våren 2022 utarbeidet pilotprosjektet «KUL i barnehagen» - Kultur, utvikling og lek i barnehagen. Vi er så heldige å dra nytte av flere av kulturskolens ressurser. Noe som igjen vil gi barna i vår barnehage et unikt tilbud.

Ta en titt på denne filmen og få vite mer om KUL i Årnes barnehage! 

Leken er det viktigste i barnas barnehagehverdag og vi er opptatt av å være lekende voksne sammen med barna, og vi gir leken rom, tid og utstyr. Vi tilbyr også dans, sang- og musikk, drama, kunst og formingsaktiviteter i skjønn forening.

Læringsmiljøet til barna står også i fokus. Det å samskape, være sammen, leke, etablere vennskap- er kjernen i den jobben som blir lagt ned i barnehagen.

 Med et stabilt personale, med lang erfaring og høy kompetanse, jobber vi sammen for at akkurat ditt barn skal oppleve magiske øyeblikk hver dag.

Vi har fullkost i barnehagen, der vi serverer sunn og variert mat til alle måltider.

Kontakt: Årnes barnehage

Styrer: Marte Aune Palmesen
Adresse: Kjuushagen 11, 2150 Årnes
Telefon: 66 10 45 90

Felles for de kommunale barnehagene

Vedtekter

Planleggingsdager

Priser og egenandeler


Åpen barnehage

Gå til siden Åpen barnehage, Familiens hus

 

Private barnehager:

Espira Evangtunet barnehage

Barnehagens satsingsområder er språk, realfag og bevegelse. Barnehagen har også et eget forskerrom og en tumleplass som er tilrettelagt for fysisk aktivitet. Barnehagens uteområde er utfordrende både for små barn og store barn, med blant annet en sykkelbane og sandland.

Barnehagen er en fullkostbarnehage som serverer 3 sunne og ernæringsmessig godt sammensatte måltider hver dag.

Espira Fenstad barnehage

Vårt hovedfokus er å drive barnehager av høy kvalitet, med sterk vekt på god kompetanse hos personalet gjennom kurs og lederutvikling.

 

Espira Kløverenga barnehage

Vi ligger nær Årnes sentrum hvor vi har bibliotek, kino, butikker, brannstasjon, kulturhus og mye annet som vi benytter i vårt daglige arbeid med barna. 

Espira Opaker barnehage

Espira Opaker har språk, bevegelse og realfag som satsningsområder ved siden av sosial kompetanse. Espira Opaker er en del av «Espira Blikk» som er verktøy for å kartlegge voksenrollen og kvalitet i barnehagen. Barnehagen har en egen lavvoplass og grillhytte som vi bruker flittig sammen med  barna.

Hoppensprett Brårud barnehage

Barnehagen holder til i det som tidligere var Brårud skole og har stor boltreplass både inne og ute. Her har vi et variert uteområde som vi bruker aktivt hele året! Vi har egen gapahuk med bålplass, skogen i umiddelbar nærhet, ballbinge og to store fotballbaner. 
Vi er opptatt av å gi de gode opplevelser med turer i nærmiljøet!

Hoppensprett Fjellfoten barnehage

Vi holder til i en ny og innholdsrik barnehage, med skogen og spennende friluftsområder i umiddelbar nærhet.  Vi tilbyr frokost, varm lunsj og ettermiddags mat hver dag og er opptatt av at barna skal få ernæringsrik og god mat. Våre satsingsområder er aktivitet og friluftsliv og det gjenspeiler barnehagens utforming både inne og ute. Vi har egen gymsal inne og på uteområdet vårt har vi blant annet lavvo, grillhytte, skog og ballbinge.

Hoppensprett Udnes naturbarnehage

Vi har akkurat flyttet inn i vår splitter nye, flotte barnehage. Her er både husrom og hjerterom til alle mellom 0 og 6 år. Vi har aktivitetstilbud i barnehagetiden som hjelper foresatte med tidsklemma uten at det koster noe ekstra! 

Korsdalen barnehage, avdeling Auli

Barnehagen ligger nederst på Auli feltet, med skog og jorder tett inntil. Vår visjon er å være «En barnehage med rom for alle», hvor alle skal føle seg inkludert og oppleve mestring og vekst. Foreldrene er eiere og barnehagen drives av et eierstyre. Barnehagen har et stabilt og godt utdannet personale, med god voksentetthet og avdelings struktur. Vi samarbeider tett med Auli skole om god skolestart. Barnehagen driver også sin egen realfagsavdeling for førskolebarna, på Elvehaug på Haga, @pi parken Nes. 

Korsdalen barnehage, avdeling Hagadalen

Barnehagen ligger i Haga samfunnshus, med tilknytning til skog og landbruk.  Vår visjon er å være «En barnehage med rom for alle», hvor alle skal føle seg inkludert og oppleve mestring og vekst. Foreldrene er eiere og barnehagen drives av et eierstyre. Barnehagen har et stabilt og godt utdannet personale, med god voksentetthet og avdelings struktur. Vi samarbeider tett med Framtun skole om god skolestart. Barnehagen driver også sin egen realfagsavdeling for førskolebarna, på Elvehaug på Haga, @pi parken Nes.

 

Læringsverkstedet Haga barnehage   

Læringsverkstedet Haga ligger i idylliske og landlige omgivelser ved Glomma og Haga togstasjon, i Nes kommune. Beliggenheten byr på mye fin lek i natur og har et rikt plante-, dyre- og fugleliv. Høsten 2020 startet vi med språk som satsningsområde, og vi har fokus på språk som grunnlag for livsmestring og bærekraft.  Vi følger de ulike fagdagene til Læringsverkstedet, og bruker læringsvennene aktivt. Vi tilbyr lunsj og ettermiddagsmat, og har varmmat 4 dgr/uken.

             

Læringsverkstedet Runni idrettsbarnehage (tidligere Husmo barnehage)    

Vi er en privat barnehage som ligger flott til på Årnes, i gangavstand til fasilitetene landbruk, skog og Årnes sentrum.
Våren 2020 flyttet barnehagen til Runni rett ved siden av Årnes barneskole.
Barnehagen har åpningstid fra kl.6.45 - 17.15. Hos oss har alle pedagogene godkjent barnehagelærerutdanning og vi har flotte assistenter med variert alder og av begge kjønn.
Vi fokuserer på "et godt måltid" som er et satsningsområde i Læringsverkstedet i samarbeid med kokkene Frode Selvaag og Arne Brimi. Vi har fullkost og har 4 hjemmelagde varmmåltider til lunsj i uka. "Vi får verdens viktigste verdier til å vokse" er våres visjon, og verdiene det er barna. Hvert enkelt barn skal føle seg verdifullt hos oss.

Læringsverkstedet Øvre Neskollen barnehage

Vi er en barnehage der sosialt samspill og natur går hånd i hånd. Vi fremmer barns læring gjennom lek og jobber hardt for et godt sosialt miljø for liten og stor.

Norlandia Neskollen barnehage, Tellusvegen

Med livslang lyst til lek og læring i Neskollen barnehage! Vi tar barna på alvor i barnehagehverdagen; de blir sett og hørt, og deres meninger blir vektlagt.

'

Norlandia Neskollen barnehage, Melkevegen

Gjennom trygg tilknytning gir vi barna de beste muligheter for å være nysgjerrige, kreative og idéskapende. La oppdagelsene begynne!!

Tomteråsen barnehage

Vi er en foreldre-eid Reggio Emilia inspirert barnehage, med stort fokus på medvirkning og små barnegrupper. Vi har egen lavvo og turgruppe som går på tur flere ganger i uken. Kjøkkenassistenten vår lager alle middager fra bunnnen av, og vi baker brød hver dag.

Vormsund barnehage

Vi er en barnehage med 4 avdelinger som er eiet av de foreldrene som har barn i barnehagen. Vi har erfarne barnehagelærere, stabilt personale, små barnegrupper, stort uteområde og oppgraderte lokaler.