Innhold

I tillegg til informasjon om hver enkelt barnehage under, kan du søke opp barnehage og få mer info her:

https://www.barnehagefakta.no/

 

Oversikt over kommunale barnehager i Nes

Auli barnehage

Om barnehagen

Auli barnehage holder til i ytterkanten av byggefeltet på Auli. Vi har gode muligheter til turterreng, med skog, jorder og landbruk i nærheten, og vi ligger også i gangavstand til Auli barneskole. 

Vår visjon er "Lek og lær, vær den du er!" Vi arbeider for at ditt barns hverdag skal være preget av trygghet, omsorg, glede, lek og læring. Barna møter gode, trygge voksne som er opptatt av at barna skal få en god oppvekst bla gjennom at barna skal få opplevelse av egenverd, livsglede og mestring.

Fra høsten 2021 er vi i et Læringsmiljøprosjekt hvor hovedmålet er «Å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø uten mobbing og krenkelser». Det lokale læringsmiljøprosjektet er et samarbeid mellom Nes kommune og Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Trykk her for å lese årsplanen

Progresjonstrapp Auli barnehage

Kontaktinformasjon 
 • Epost: nes.auli.barnehage@nes.kommune.no
 • Telefon: 66 10 45 70
 • Styrer: Eva Hammeren
  • Epost: eva.heidi.hammeren@nes.kommune.no
  • Mobil: 479 98 194
Adresse
 • Besøksadresse: Grendehusvegen 1, 1929 Auli 
 • Postadresse: Grendehusvegen 1, 1929 Auli 

  

Auli barnehage på Facebook

 

Skogbygda barnehage


Om barnehagen

Barnehagen ligger i ytterkanten av Skogrand boligfelt. I gangavstand fra barnehagen ligger Skogbygda barneskole, fotballbane, butikk, skogsområder og jorder, lysløype, kirke m.m.
Vi legger vekt på å være deltakende og lekende voksne på en anerkjennende måte.

Trykk her for å lese årsplanen

Kontaktinformasjon
 • Epost: nes.skogbygda.bhg@nes.kommune.no
 • Telefon: 66 10 45 80
 • Styrer: Anita Efraimsen
  • Epost: anita.efraimsen@nes.kommune.no
  • Mobil 969 44 395
Adresse
 • Besøksadresse: Skograndvegen 13, 2164 Skogbygda
 • Postadresse:

Årnes kulturbarnehage

Om barnehagen

Årnes kulturbarnehage er en 8 avdelings barnehage, med tilbud fra 0-6 år.

Barnehagen vektlegger i stor grad de estetiske fagene og kulturbegrepet. Barnehagen har et nært samarbeid med Nes kulturskole, og henter ressurser og erfaringer der. Sammen har vi våren 2022 utarbeidet pilotprosjektet «KUL i barnehagen» - Kultur, utvikling og lek i barnehagen. Vi er så heldige å dra nytte av flere av kulturskolens ressurser. Noe som igjen vil gi barna i vår barnehage et unikt tilbud.

Ta en titt på denne filmen og få vite mer om KUL i Årnes barnehage! 

Leken er det viktigste i barnas barnehagehverdag og vi er opptatt av å være lekende voksne sammen med barna, og vi gir leken rom, tid og utstyr. Vi tilbyr også dans, sang- og musikk, drama, kunst og formingsaktiviteter i skjønn forening.

Læringsmiljøet til barna står også i fokus. Det å samskape, være sammen, leke, etablere vennskap- er kjernen i den jobben som blir lagt ned i barnehagen.

Med et stabilt personale, med lang erfaring og høy kompetanse, jobber vi sammen for at akkurat ditt barn skal oppleve magiske øyeblikk hver dag.

Vi har fullkost i barnehagen, der vi serverer sunn og variert mat til alle måltider.

Trykk her for å se barnehagens årsplan

Kontaktinformasjon
 • Styrer: Marte Aune Palmesen 
 • Epost: marte.aune.palmesen@nes.kommune.no
 • Telefon: 66 10 45 90
Adresse
 • Besøksadresse: Kjuushagen 11, 2150 Årnes
 • Postadresse:

 

 

Åpen barnehage

Trykk her for å komme til Åpen barnehage, Familiens hus

 

Oversikt over private barnehager i Nes

Espira Evangtunet barnehage

Om barnehagen

Barnehagens satsingsområder er språk, realfag og bevegelse. Barnehagen har også et eget forskerrom og en tumleplass som er tilrettelagt for fysisk aktivitet. Barnehagens uteområde er utfordrende både for små barn og store barn, med blant annet en sykkelbane og sandland.

Barnehagen er en fullkostbarnehage som serverer 3 sunne og ernæringsmessig godt sammensatte måltider hver dag.

Til barnehagens egen nettside

Espira Fenstad barnehage

Om barnehagen

I barnehagen møter dere et personale som er opptatt av å gi barn en fantastisk start på livet gjennom å inspirere og oppmuntre barn til å oppleve mestring og glede i hverdagen. Hvert enkelt barn er unikt for oss og det er viktig for oss å veilede barn til å se hverandres behov, vise hensyn og respekt. Vi har opparbeidet oss bred erfaring på barn med ulike behov og ser på det som en berikelse for hele barnegruppa. Uteområdet vårt byr på motoriske utfordringer for store og små. I vårt nærmiljø har vi tilgang til lavvo og gapahuk. Våre satsningsområder er språk, realfag og bevegelse. Vi i Espira bruker metodikken «Espria Blikk» for å vurdere kvaliteten i barnehagen.

Til barnehagens egen nettside

Espira Kløverenga barnehage

Om barnehagen

Vi ligger nær Årnes sentrum hvor vi har bibliotek, kino, butikker, brannstasjon, kulturhus og mye annet som vi benytter i vårt daglige arbeid med barna. 

Til barnehagen egen nettside

Espira Opaker barnehage

Om barnehagen

Espira Opaker har språk, bevegelse og realfag som satsningsområder ved siden av sosial kompetanse. Espira Opaker er en del av «Espira Blikk» som er verktøy for å kartlegge voksenrollen og kvalitet i barnehagen. Barnehagen har en egen lavvoplass og grillhytte som vi bruker flittig sammen med  barna.

Til barnehagens egen nettside

Hoppensprett Brårud barnehage

Om Barnehagen

Barnehagen holder til i det som tidligere var Brårud skole og har stor boltreplass både inne og ute. Her har vi et variert uteområde som vi bruker aktivt hele året! Vi har egen gapahuk med bålplass, skogen i umiddelbar nærhet, ballbinge og to store fotballbaner. Vi er opptatt av å gi de gode opplevelser med turer i nærmiljøet!

Til barnehagens egen nettside

Hoppensprett Fjellfoten barnehage

Om barnehagen

Vi holder til i en ny og innholdsrik barnehage, med skogen og spennende friluftsområder i umiddelbar nærhet.  Vi tilbyr frokost, varm lunsj og ettermiddags mat hver dag og er opptatt av at barna skal få ernæringsrik og god mat. Våre satsingsområder er aktivitet og friluftsliv og det gjenspeiler barnehagens utforming både inne og ute. Vi har egen gymsal inne og på uteområdet vårt har vi blant annet lavvo, grillhytte, skog og ballbinge.

Til barnehagens egen nettside

Hoppensprett Udnes naturbarnehage

Om barnehagen

Vi har akkurat flyttet inn i vår splitter nye, flotte barnehage. Her er både husrom og hjerterom til alle mellom 0 og 6 år. Vi har aktivitetstilbud i barnehagetiden som hjelper foresatte med tidsklemma uten at det koster noe ekstra!

Til barnehagens egen nettside 

Korsdalen barnehage, avdeling Auli

Om barnehagen

Barnehagen ligger nederst på Auli feltet, med skog og jorder tett inntil. Vår visjon er å være «En barnehage med rom for alle», hvor alle skal føle seg inkludert og oppleve mestring og vekst. Foreldrene er eiere og barnehagen drives av et eierstyre. Barnehagen har et stabilt og godt utdannet personale, med god voksentetthet og avdelings struktur. Vi samarbeider tett med Auli skole om god skolestart. Barnehagen driver også sin egen realfagsavdeling for førskolebarna, på Elvehaug på Haga, @pi parken Nes. 

Til barnehagens egen nettside

Korsdalen barnehage, avdeling Hagadalen

 

Om barnehagen

Barnehagen ligger i Haga samfunnshus, med tilknytning til skog og landbruk.  Vår visjon er å være «En barnehage med rom for alle», hvor alle skal føle seg inkludert og oppleve mestring og vekst. Foreldrene er eiere og barnehagen drives av et eierstyre. Barnehagen har et stabilt og godt utdannet personale, med god voksentetthet og avdelings struktur. Vi samarbeider tett med Framtun skole om god skolestart. Barnehagen driver også sin egen realfagsavdeling for førskolebarna, på Elvehaug på Haga, @pi parken Nes.

Til barnehagens egen nettside

Læringsverkstedet Haga barnehage   

       

Om barnehagen

Læringsverkstedet Haga ligger i idylliske og landlige omgivelser ved Glomma og Haga togstasjon, i Nes kommune. Beliggenheten byr på mye fin lek i natur og har et rikt plante-, dyre- og fugleliv. Høsten 2020 startet vi med språk som satsningsområde, og vi har fokus på språk som grunnlag for livsmestring og bærekraft.  Vi følger de ulike fagdagene til Læringsverkstedet, og bruker læringsvennene aktivt. Vi tilbyr lunsj og ettermiddagsmat, og har varmmat 4 dgr/uken. 

Til barnehagens egen nettside   

Læringsverkstedet Runni idrettsbarnehage (tidligere Husmo barnehage)    

 

Om barnehagen

Barnehagen ligger rett ved Årnes barneskole. Rundt barnehagen er det ulike fasiliteter som idrettsstadio, svømmehall og skøytehall og i tillegg har vi vår egen gymsal og egne idrettspedagoger. I tillegg til å fokusere på idrett gjennom bevegelsesglede så fokuserer vi også på kosthold gjennom det vi i Læringsverkstedet kaller “et godt måltid”. Vi har 4 varmmåltider til lunsj i uka, og kun ett måltid i uka er medbragt matpakke hjemmefra da målet er å gå på tur og spise maten ute - resten står barnehagen for av både frokost, lunsj og "frukt"måltid. Vi har en egen matansvarlig som har blitt opplært av Arne Brimi og Frode Selvåg. Ikke bare handler det om selve maten, men barnas deltagelse i matlagingen og det å lære om matprosessen fra jord til bord.

Til barnehagens egen nettside  

Læringsverkstedet Øvre Neskollen barnehage

Om barnehagen

Vi er en barnehage der sosialt samspill og natur går hånd i hånd. Vi fremmer barns læring gjennom lek og jobber hardt for et godt sosialt miljø for liten og stor.

Til barnehagens egen nettside

Norlandia Neskollen barnehage, Tellusvegen

Om barnehagen

Med livslang lyst til lek og læring i Neskollen barnehage! Vi tar barna på alvor i barnehagehverdagen; de blir sett og hørt, og deres meninger blir vektlagt.

Til barnehagens egen nettside

Norlandia Neskollen barnehage, Melkevegen

Om barnehagen

Gjennom trygg tilknytning gir vi barna de beste muligheter for å være nysgjerrige, kreative og idéskapende. La oppdagelsene begynne!!

Til barnehagen egen nettside

Tomteråsen barnehage

Om barnehagen

Vi er en foreldre-eid Reggio Emilia inspirert barnehage, med stort fokus på medvirkning og små barnegrupper. Vi har egen lavvo og turgruppe som går på tur flere ganger i uken. Kjøkkenassistenten vår lager alle middager fra bunnnen av, og vi baker brød hver dag.

Til barnehagens egen nettside

Vormsund barnehage

Om barnehagen

Vi er en barnehage med 4 avdelinger som er eiet av de foreldrene som har barn i barnehagen. Vi har erfarne barnehagelærere, stabilt personale, små barnegrupper, stort uteområde og oppgraderte lokaler.

Til barnehagens egen side


Publisert: 03.02.2022 12:30:18
Sist endret: 21.04.2023 12:56