INNHOLD

Kommunale avgifter

Som boligeier i Nes kommune må du betale kommunale huseiergebyrer som er knyttet til din bolig. Disse gebyrene består av vann- og/eller avløpsgebyrer, renovasjonsgebyrer, feiegebyr. Eiendomsskatt kommer også på samme faktura som kommunale huseiergebyrer.

Faktura for kommunale huseiergebyrer og eiendomsskatt blir sendt ut fire eller tolv ganger i året. 

 • 1. termin (1.januar – 31.mars) forfall 20.mars
 • 2. termin (1.april – 30.juni) forfall 20.juni
 • 3. termin (1.juli – 30.september) forfall 20.september
 • 4. termin (1.oktober – 31.desember) forfall 20.desember
 • 12.terminer (du mottar faktura hver måned) forfall 20. hver måned.

Som hovedregel faktureres gebyrene fire ganger i året, men ønsker du å endre til tolv terminer bestiller du dette ved å gå inn på "Min Side", som du også finner helt øverst på alle sidene. Velg "Min eiendom" og til sist "Fakturahyppighet". På "Min Side" finner du også mer informasjon om din eiendom.

Har du vannmåler i huset ditt, så skal den leses av én gang i året. Vi sender ut SMS med varsel om vannmåleravlesing ca den 15.november og frist for å lese av er 1. desember. Første faktura i nytt år vil inneholde vannmåleroppgjør, det vil si at vann- og avløpsforbruket for fjoråret avregnes.

Ønsker du mer informasjon om kommunale huseiergebyrer eller har spørsmål om din faktura, kan du lese mer om dette under her.

 

Generelt om gebyrer og faktura

Kommunale Huseiergebyrer - hvilke gebyrer består de av?

De kommunale huseiergebyrene består av:

 • eiendomsskatt
 • renovasjon
 • vann
 • avløp
 • septik (for de med private anlegg)
 • feiing/tilsyn (administreres av ØRBRANN)

Alle disse gebyrene faktureres sammen, fordelt på 4 eller 12 terminer.

Hvordan beregnes satsene på kommunale avgifter?

De kommunale huseiergebyrene er selvkost.

Selvkost er den totale kostnaden som er nødvendig for å produsere en tjeneste eller et produkt. Selvkostprinsippet innebærer at inntekter fra gebyret for en tjeneste eller et produkt ikke skal overstige kostnadene ved å produsere tjenesten eller produktet.

Hvert år blir det utarbeidet en selkostkalkyle hvor man legger inn de antatte kostnadene pr område for neste år for å beregne hva tjeneste vil koste å utføre disse tjenestene.

Å beregne kostnadene for et år helt nøyaktig vil være en umulig oppgave, og det som eventuelt blir overskytende, eller er hentet inn for lite, blir utjevnet med et fond. Fondene er knyttet opp mot hvert sitt område. Som f.eks vann, avløp osv.

Dette fondet kan ikke bli mer enn 5 år gammelt før pengene må utbetales innbyggerne igjen. (I noen spesielle tilfeller kan det være flere år)  Det betyr at penger som er betalt inn for mye i år 1, og ikke blir brukt opp i løpet av 5 år, må betales tilbake etter 5 år ved at avgiftene reduseres, eller ved en utbetaling.

Gebyrer som beregnes etter selvkostprinsippet:

 • Vann/avløp
 • Renovasjon
 • Feiing/tilsyn
 • Septikgebyrer

Eiendomsskatt er ikke et gebyr, men en skatt, og beregnes ut ifra eiendommens verdi. Les mer om eiendomsskatten og hvordan den beregnes her:

Eiendomsskatt

Retningslinjer Selvkost:

Du kan lese mer i retningslinjene for selvkost på regjeringens sider her:

Retningslinjer selvkost

Når mottar jeg faktura på kommunale huseiergebyrer?

Som hovedregel faktureres gebyrene 4 ganger i året, med forfall i mars, juni, september og desember. 

Du kan selv bestemme om du ønsker kommunale avgifter fordelt på fire eller tolv terminer. Om du ikke foretar deg noe vil du motta faktura fire ganger i året. Ønsker du å fordele kommunale avgifter på 12 terminer gjøres dette på  "Min side". Velg "Min eiendom" og til sist "Fakturahyppighet"

Hvor sendes fakturaen?

Fakturen sendes til tinglyst hjemmelshaver på faktureringstidspunktet.
Dette er kanalene fakturaen går ut via, avhengig av dine valg om digital utsending:

 • eFaktura/vipps (kun for privatpersoner)
 • Digipost og print/vanlig postgang
 • EHF ( kun for firmaer)

Utsendelse av faktura fra kommunen styres digitalt på fødselsnummer og er ikke noe kommunen kan overstyre. Slik fungerer det:

 • hvis du bruker nettbank eller vipps og har eFaktura/avtalegiro-avtale med kommunen, får du fakturaen der.
 • hvis du ikke bruker nettbank eller vipps, så kommer fakturaen i Digipost dersom du har opprettet en bruker der.
 • hvis du ikke benytter noen av kanalene over blir fakturaen sendt pr post til folkeregistrert adresse. 

NB: kommunen sender vanligvis ikke faktura per epost. 

Eksempel på faktura inkludert forklaringer og kommentarer.

Her er en forklaring av de forskjellige gebyrlinjene på en faktura. Fakturaen tar utgangspunkt i en privat bolig med vannmåler.

 • 50000 - Grunngebyr renovasjon

  Et gebyr pr boenhet på eiendommen. En boenhet kan i tillegg til selve huset f.eks være en leilighet i kjeller eller over garasje. Grunngebyr er knyttet til renovasjon og dekker inn blant annet kostnader til administrasjon i kommunen og Esval, beholdermateriell og bringeordningene. 

  Om man deler beholdere (samarbeid) med naboer eller flere hus på samme eiendom vil ikke dette komme frem på fakturaen, men man kan selv sjekke hva slags dunker man har og hva prisen er i gebyrregulativet.

 • 50001 - Matavfall 140 liter

  Er et gebyr for renovasjonsdunken til matavfall. Man kan ha andre størrelser og varenummeret vil da være annerledes. 

  Om man deler beholdere (samarbeid) med naboer eller flere hus på samme eiendom vil ikke dette komme frem på fakturaen, men man kan selv sjekke hva slags dunker man har og hva prisen er i gebyrregulativet.

 • 50008 - Restavfall 140 liter

  Er et gebyr for renovasjonsdunken til restavfall. Man kan ha andre størrelser og varenummeret vil da være annerledes. 

  Om man deler beholdere (samarbeid) med naboer eller flere hus på samme eiendom vil ikke dette komme frem på fakturaen, men man kan selv sjekke hva slags dunker man har og hva prisen er i gebyrregulativet.

 • 50015 - Papiravfall 140 liter

  Er et gebyr for renovasjonsdunken til papiravfall. Man kan ha andre størrelser og varenummeret vil da være annerledes.

  Om man deler beholdere (samarbeid) med naboer eller flere hus på samme eiendom vil ikke dette komme frem på fakturaen, men man kan selv sjekke hva slags dunker man har og hva prisen er i gebyrregulativet.

 • 50100 - Feiegebyr
  Feiegebyret er et gebyr pr pipe på eiendommen.

 • 50102 - Tilsynsgebyr Brannforebygging
  Er et beløp pr boenhet på eiendommen. Dette dekker tilsynsdelen, som er når brannvesenet kommer og sjekker at brannforebyggende tiltak er på plass. Som f.eks brannvarslere og brannslukningsapparater.

 • 50200 - Vannmålerleie
  Er et gebyr for leie av måler som kommunen eier. Det er et gebyr pr måler.

 • 50298 - Abonnementsgebyr avløp
  Dekker inn blant annet kostnader til drift og vedlikehold av kommunalt avløpsnett. Grunngebyret er uavhengig av forbruk og knyttet til kostnader ved at en eiendom er knyttet til kommunalt ledningsnett. Grunngebyr beregnes for alle seksjoner og boenheter på en eiendom. En boenhet kan i tillegg til selve huset f.eks være en leilighet i kjeller eller over garasje.
 • 50301 - Avløpsgebyr målt forbruk
  Faktureres kun på 1 termin hvert år og er en del av oppgjøret på vannmåleren. Her er antall kubikk du har rapportert inn ved vannmåleravlesningen lagt til. Under gebyrlinjen 50304 – innbetalt avløp blir det du har betalt inn på forskudd (akonto) trukket i fra så du sitter kun igjen med differansen mellom disse.

 • 50304 - Minus innbetalt avløp
  Her blir avløpsgebyret du betalte inn på forskudd året før trukket i fra på fakturaen.

 • 50307 - Akonto avløp
  Estimert forbruk av vann for inneværende år. Det estimerte forbruket er satt ut fra registrert forbruk foregående år. Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år.
 • 50398 - Abonnementsgebyr vann
  Dekker inn blant annet kostnader til drift og vedlikehold av kommunalt ledningsnett. Grunngebyret er uavhengig av forbruk og knyttet til kostnader ved at en eiendom er knyttet til kommunalt ledningsnett. Grunngebyr beregnes for alle seksjoner og boenheter på en eiendom. En boenhet kan i tillegg til selve huset f.eks være en leilighet i kjeller eller over garasje.

 • 50401 - Vanngebyr målt forbruk
  Faktureres kun på 1 termin hvert år og er en del av oppgjøret på vannmåleren. Her er antall kubikk du har rapportert inn ved vannmåleravlesningen lagt til. Under gebyrlinjen 50404 – innbetalt vann blir det du har betalt inn på forskudd (akonto) trukket i fra så du sitter kun igjen med differansen mellom disse.

 • 50404 - Minus innbetalt vann
  Her blir vanngebyret du betalte inn på forskudd året før trukket i fra på fakturaen.

 • 50407 - Akonto vann
  Estimert forbruk av vann for inneværende år. Det estimerte forbruket er satt ut fra registrert forbruk foregående år. Normalt forbruk per person i husstanden er mellom 50 og 75 m3 per år.

 • 50900 - EiendomsskattHer er eiendomsskatten på din eiendom. Takstgrunnlaget kommer enten fra skatteetatens boligverdi, redusert med kommunens satser, eller etter taksering. Du har motatt et brev om takst og skatt på din eiendom med flere opplysningerTil slutt kommer mva. Her ser man grunnlaget pr. mva sats, og summen som blir lagt til på fakturaen.

Jeg har flyttet, hva gjør jeg med fakturaen da?

Nes kommune oppdaterer databasen mot Folkeregisteret i forkant av fakturering. Vi trenger derfor ikke beskjed fra deg hvis du har byttet adresse

Kommunen har legalpant i eiendommer. Det betyr at vi må forholde oss til den som til enhver tid står som tinglyst eier av en eiendom. Vi har derfor ikke mulighet til å dele opp fakturaen og sende til både ny og gammel eier. Fordeling av disse kostnadene må ny og gammel eier ta seg imellom som en del av salgsoppgjøret. Eiendomsmegler skal hjelpe til med å sette opp regnestykket da dette er et privatrettslig forhold.

Jeg har solgt boligen min, hva gjør jeg med fakturaen da? 

Nes kommune oppdaterer databasen mot Matrikkelen/kartverket i forkant av fakturering. Vi trenger derfor ikke beskjed fra deg hvis du har solgt din eiendom. 

Kommunen har legalpant i eiendommer. Det betyr at vi må forholde oss til den som til enhver tid står som tinglyst eier av en eiendom. Vi har derfor ikke mulighet til å dele opp fakturaen og sende til både ny og gammel eier. Fordeling av disse kostnadene må ny og gammel eier ta seg imellom som en del av salgsoppgjøret. Eiendomsmegler skal hjelpe til med å sette opp regnestykket da dette er et privatrettslig forhold.

Dødsbo / uskifte bo, hvor sendes fakturaen?

Vi forholder oss til registrert hjemmelshaver frem til eiendommen er overdratt til ny eier etter tinglysning. Post fra kommunen vil bli sendt til dødsboet fram til ny eier er tinglyst. Kommunen kan endre til en annen tinglyst eier på eiendommen.

Sitter du i uskiftet bo kan du kostnadsfritt endre navn på fakturamottaker ved å sende skifteattest til Statens Kartverk Vi endrer hjemmelshaver i vårt abonnementsregister så snart vi mottar endringsmelding fra Kartverket.

Hva betyr postene i fakturaen som har minusbeløp?

Poster som står i minus kan komme av flere årsaker.

Kommunalteknikk jobber kontinuerlig med ajourhold av databasen. Når vi oppdager feil i gebyrene vil vi rette dette, og vi krediterer på neste terminfaktura. I henhold til Foreldelsesloven krediteres beløpene maksimalt tre år tilbake i tid. 

På 1. terminfaktura avregnes vann- og avløpsforbruk for året før. Dette er basert på innrapportert vannmålerstand ved årsskiftet. Målt forbruk og innbetalt forskudd blir avregnet mot hverandre. Innbetalt forskudd vil komme som minuspost på fakturaen. Hvis man har penger til gode kommer det til utbetaling ved neste terminfaktura. 

Fakturabeløpet står i 0,-. Hva gjør jeg med fakturaen?

Faktura med 0,- i beløp trenger ingen handling, med mindre du har avtalegiro. Da må du slette fakturaen i forfallslisten i nettbanken din.

Hvorfor er regningen jeg mottok høyere enn normalt?

Høyere faktura kan komme av flere grunner. 

Kommunalteknikk jobber kontinuerlig med ajourhold av databasen. Når vi oppdager feil i gebyrene vil vi rette dette, og vi etterfakturerer på neste terminfaktura. I henhold til Foreldelsesloven  etterfaktureres beløpene maksimalt tre år tilbake i tid. 

På 1. terminfaktura avregnes vann- og avløpsforbruk for året før. Dette er basert på innrapportert vannmålerstand ved årsskiftet. Målt forbruk og innbetalt forskudd blir avregnet mot hverandre. Har du betalt for lavt forskudd i fjor blir fakturaen høyere når faktisk forbruk ligger til grunn. 

Jeg blir fakturert for boenheter som ikke er i bruk. Hvordan kan jeg endre dette?

Vi henter informasjon om eiendommen din fra eiendomsregisteret, og fakturerer per boenhet. Dersom eiendommen din er registrert med feil antall boenheter, eller du ønsker å fjerne en boenhet, eksempelvis en hybel, må du sende søknad om bruksendring til Byggesak på epost: postmottak@nes.kommune.no

Hvorfor har jeg fått egen regning på hytta mi?

Fritidsboliger er en egen eiendom og fakturaene som sendes ut fra kommunen gjelder eiendommer. Det er ikke anledning til å få samlet alt knyttet til en person i én faktura.

Kan jeg dele opp regningen?

Ta kontakt med innfordringsavdelingen i Eidsvoll kommune på e-post: innfordring@eidsvoll.no
Eventuelt kan de nås på telefon 940 23 608 / 477 84 497.

Fakturakopi, hvor får jeg det?

Før fakturaene godkjennes/trekkes i nettbank kan du skrive ut en kopi fra nettbanken din.

De fleste banker har også et fakturaarkiv hvor dine betalte fakturaer kan hentes. Ta kontakt med din bank for veiledning.

For andre henvendelser, ta kontakt med økonomiavdelingen - ring servicetorget på telefon: 66 10 40 00.

Hva skjer dersom jeg ikke betaler til forfall?

Krav vedrørende kommunale eiendomsavgifter og eiendomsskatt er sikret ved lovbestemt pant (legalpant) i eiendommen. Dette betyr at kommunen har automatisk panterett for ubetalte krav. Slik panterett har rettsvern uten tinglysning og går foran andre heftelser i eiendommen. Panteretten er også særskilt tvangsgrunnlag og kan danne grunnlag for begjæring om tvangssalg av eiendommen.

Dette er derfor spesielt viktig å sjekke med kommunen i forbindelse med salg av eiendommer. Eiendomsmeglerne har dette som en fast rutine.

Meglere, privatpersoner og andre som formidler kjøp/salg av eiendommer må også huske på å kontakte kommunen. Eventuelle restanser vil alltid følge eiendommen og vil da automatisk bli overført til den nye eieren av en eiendom dersom dette ikke er gjort opp ved overdragelsen av en eiendom.

Nes kommune har inngått samarbeid med Eidsvoll kommune vedr innfordring av kommunale avgifter/eiendomsskatt.

Purring blir utsendt fra Eidsvoll og eventuelle avtaler og henvendelser vedr betaling av kravet rettes direkte til Eidsvoll. Eidsvoll benytter blant annet Altinn for utsending av purringer. Tlf 47784497  epost: innfordring@eidsvoll.kommune.no

Spesielt for nærings- landbruks- og kombinasjonseiendommer

For disse eiendommene blir antall abonnementsgebyrer basert på det totale forbruket på eiendommen. 

Om eiendommene ikke har vannmåler vil alt BRA på hele eiendommen være med i grunnlaget for vann/avløp etter areal.

Priser på kommunale huseiergebyrer

Priser for vann og avløp er basert på selvkost, og blir årlig vedtatt av kommunestyret. Se hele gebyrregulativet for inneværende år her:

Gebyrregulativ 

Vann og avløp

Hva betyr abonnementsgebyr vann/avløp?

Abonnementsgebyr vann og avløp er et fast gebyr pr boenhet.

For landbrukseiendommer og næring blir abonnementsgebyret beregnet ut i fra forbruk vann/avløp.

Satsene blir årlig vedtatt i kommunestyret, se priser i gebyrregulativet

Hva betyr ákonto vann/avløp?

Ákonto vann- og avløp er forventet forbruk for inneværende år og beregnes på bakgrunn av fjorårets forbruk. 

Om måleren er nyinstallert stipulerer man forbruket det første året til ca 150m3 for en enbolig og 70m3 for en leilighet. For nærings- og landbrukseiendommer stipulerers det likt lignende eiendommer.

Hvis du mener at forskuddet ditt er satt for høyt eller lavt kan du kontakte Kommunalteknikk og justere forskuddet.

Send en mail til gebyrer@nes.kommune.no

Vannmåleroppgjør - Avregning av vann- og avløpsforbruk

Har du vannmåler i huset ditt vil faktura for 1 termin inneholde vannmåleroppgjør.

Med vannmåleroppgjør menes at vann- og avløpsforbruket for hele fjoråret avregnes. Avregningen er basert på innrapportert/avlest vannmåleravlesning som blir gjort på slutten av året. Målt forbruk og innbetalt forskudd (akonto) blir avregnet mot hverandre. Har vi ikke mottatt vannnmåleravlesning er avlesningen stipulert.

Her er en liten forklaring på varelinjene som er på faktura for 1 termin:

Innbetalt avløp/vann viser det som er forskuddsbetalt i løpet av forrige år, og avregnes mot det virkelige forbruket (målt forbruk). 

 • Dersom det er betalt mindere i forskudd vann/avløp enn det som er brukt, vil merforbruket legges til på faktura for 1 termin.
 • Dersom det er betalt mer i forskudd vann/avløp enn det som er brukt, vil overskytende trekkes i fra på faktura for 1 termin. Noen vil oppleve å få tilbake penger (kreditnota)
 • Om målerstanden er rappoprtert inn feil må du ta bilde av vannmåleren og sende til gebyrer@nes.kommune.no

Avløpsgebyr/ vanngebyr målt forbruk viser forbruket forrige år, ut i fra avlest vannmåleravlesning. Er ikke vannmåleren lest av er forbruket stipulert.

Akonto avløp/ vann viser ny akonto (forskuddsbetaling) for nytt år. Dette fastsettes ut fra forbruket forrige år, og vil bli avregnet på neste årsoppgjør. Beløpet fordeles på fire eller tolv terminer.

Arealet på fakturen er mye høyere enn det faktiske arealet, hvorfor?

Kommunen oppdaterer arealet etter hva som står i matrikkelen.

Bruksarealet ganges så med en faktor på 1,2 (bestemt i gebyrregulativet) for å få frem vann eller avløp etter areal.

Om du mener Arealet er feil kan du selv sjekke dette på 

                                                                      Min side

Fakturabeløpet er i minus, hva skjer med pengene?

Hvis man har penger til gode kommer det til fratrekk ved neste terminfaktura. 

Jeg har brukt mye vann på å vanne, vaske bil eller fylle badebasseng. Kan jeg få refusjon på avløpsgebyret?

Nei. For Nes kommune gjelder vann inn = avløp ut, og prisene er beregnet på bakgrunn av dette.

Gebyrene er selvkost som betyr at gebyrene er satt etter hva det koster kommunen å utføre tjenestene.

Fritak for gebyrer

For å kunne få fritak for vann og avløpsgebyrer må man plombere vannet. Gebyr for plombering/gjenpning vil tilkomme. Satsen for det kommunale vannverket finner du her: Gebyrregulativ 

Ta kontakt med vannverket du tilhører:

Kommunalt vannverk: 924 98 048
Årnes vannverk: 63 90 90 80

Informasjon om vannmåler

 Vannmåler

Forskrift for vann og avløpsgebyrer

Fra 2021 trådte ny forskrift for vann og avløpsgebyrer i kraft.

Link til lovdata her:  Forskrift vann og avløpsgebyrer

Mer informasjon om vann og avløp

Regler Vann og avløp

Månedlig faktura

Nes kommune tilbyr månedlig fakturering på kommunale avgifter. Hvis du ønsker denne løsningen, må du selv bestille dette ved å gå inn på "Min side". Velg "Min eiendom" og til sist "Fakturahyppighet".

Når du har endret fra 4 til 12 terminer, vil beløpet for første faktura du mottar etter dette avhenge av hvilken dato du endrer. Den første fakturaen kan inkludere beløpet for 2 eller 3 måneder. Deretter vil du motta faktura for hver måned.

Om du ikke foretar deg noe vil du fortsatt motta faktura 4 ganger i året.

Vilkår for å kunne endre til 12 terminer

Det er kun eier/hjemmelshaver som kan endre fakturahyppighet.
Du kan ikke bestille månedlig faktura for boenheter som:

 • Ikke har lest av vannmåleren det siste året
 • Er del av fellesfaktura (borettslag)
Hva med min avtalegiro/eFaktura avtale med kommunen?

Har du avtalegiro/eFaktura vil den fortsette å løpe som vanlig, selv om du endrer fakturahyppighet.

Er det noen frist for å endre til månedlig faktura?

Nei, endringen kan meldes inn når du selv ønsker det gjennom året (av tinglyst eier av eiendommen).

NB! Overføring fra kvartalsvis til månedlig faktura må tilpasses kommunens ordinære kvartalsvise fakturering. Det vil si at dersom det er utstedt faktura for et kvartal kan ikke månedlig fakturering starte før perioden er ferdig.

Når vil jeg motta faktura?

Faktura sendes ut i slutten av hver måned og gjelder da for neste måned (termin). Fakturaen har forfall 20. hver måned.

Utsending Termin Forfall
januar februar 20.feb
februar mars 20.mar
mars april 20.apr
april mai 20.mai
mai juni 20.jun
juni juli 20.jul
juli august 20.aug
august september 20.sep
september oktober 20.okt
oktober november 20.nov
november desember 20.des
desember januar 20.jan

NB! Overføring fra kvartalsvis til månedlig faktura må tilpasses kommunens ordinære kvartalsvise fakturering. Det vil si at dersom det er utstedt faktura for et kvartal kan ikke månedlig fakturering starte før perioden er ferdig.

Private avløpsanlegg / tette tanker

Hva betyr Adm.gebyr./tilsynsgebyr septik

Administrasjonsgebyr/tilsynsgebyr er den faste delen av det samlede årsgebyret for slamavskillere, gråvannstanker og tette tanker. Gebyrer faktureres per anlegg.

I tilegg kommer et forbruksgebyr etter hvor mange kubikk din tank er. Et gebyr dekker tanker opptil 4 m3 og større taker enn dette får et tillegg pr m3.

Satsene vedtas årlig av kommunestyret, prisene fremkommer i gebyrregulativet

Gebyrregulativ 

Hvor ofte skal anlegget tømmes?

Slamavskiller og gråvannstanker tømmes hvert andre år. Er det behov for hyppigere tømming må dette bestilles, gebyr for ekstra tømming tilkommer.

Tette tanker og minirenseanlegg tømmes minimum årlig. Er det behov for hyppigere tømming må dette bestilles, gebyr for ekstra tømming tilkommer.

Fra 01.07.2024 er tømming av minirenseanlegg innlemmet i den kommunale slamtømmeordningen. 

Kommunen har kontrakt med Brødrene Stenskjær AS for gjennomføring av det praktiske arbeidet. Du vil motta SMS fra Brødrene Stenskjær AS ca en uke før ditt anlegg skal tømmes.

Merk: Kommunal administrasjon av tømming erstatter ikke serviceavtaler for de enkelte minirenseanlegg.

Hva gjør jeg om tanken er full?

Kommunen har kontrakt med Brødrene Stenskjær AS, så de må kontaktes dersom tanken er full.

Telefon: 62 97 40 00

Jeg har ikke lenger septiktank, hvorfor står det på fakturaen?

Om du nylig har installer minirenseanlegg eller koblet deg til offentlig kloakk, kan det hende at ferdigmeldingen har krysset faktureringen. Du vil på neste faktura da få fradrag for septikavgifter siden dato for ferdigmelding.

Om det er en stund siden endringen var, og det er utstedt ferdigmelding, ta kontakt på:

gebyrer@nes.kommune.no

Eiendomskatt

I hvilke områder av kommunen er det skrevet ut eiendomsskatt?

Kommunestyret i Nes har vedtatt at det skal kreves inn eiendomsskatt i hele kommunen.

Hvor høy er eiendomsskatten?

Bolig og fritidseiendommer har en skattesats på 2,25 promille.
Næringseiendommer har en skattesats på 1,5 promille.

Hvordan beregnes eiendomsskatten på min eiendom?

Nes kommune benytter skatteetatens boligverdi som eiendomsskattegrunnlag der dette foreligger. Det er i utgangspunktet kun alminnelige boliger som får eiendomsskatten fastsatt etter boligverdi.

Resterende eiendomstyper (Næring, fritidseiendommer, våningshus etc) får vanligvis kommunal takst. Kommunal takst fastsettes av skattetakstnemnda i Nes kommune.

Hvordan beregner skattetakstnemda i Nes arealet på boligen?

Skattetakstnemda i Nes benytter bruksareal (BRA) som er registrert i matrikkelen som et utgangspunkt.

Jeg har fått får høy skatt og vil klage, hvordan gjøres det?

Først må du sjekke om du har fått skatten beregnet etter Formuesgrunnlag fra Skatteetaten eller etter kommunal taksering av Nes kommune. Dersom det er Formuesgrunnlag som ligger til grunn, vil det under «type eiendom» på skatteseddelen din stå «Formuesgrunnlag bolig». Dersom det ikke står «Formuesgrunnlag bolig» har det blitt brukt kommunal taksering på din eiendom.

Dersom skatten er beregnet fra skattetatens boligverdi må du klage til Skatteetaten. Dersom du mener det er feil på skatten for 2022 må du da selv endre grunnlaget ved å sende en endringsmelding til skatteetaten for inntektsåret 2020.

Dersom eiendommen er taksert kommunalt av Nes kommune, må du fylle ut klageskjema som finnes på Nes kommune sin hjemmesider og sende det inn før klagefristen utgår.

Kan jeg unnlate å betale eiendomsskatten hvis jeg har påklaget denne?

Eiendomsskatten må betales innen forfall selv om denne påklages. Dette følger av eiendomsskattelovens § 25. Ved økning eller reduksjon av takst vil endringer av skattebeløp bli motregnet neste fakturautsending.

Hva skjer med eiendomsskatten når en eiendom skifter eier?

Skatten følger eier. Dersom faktura er sendt ut til gammel eier må gammel og ny eier gjøre opp seg imellom.

Jeg har fått faktura på eiendomsskatt for en eiendom som jeg nettopp har solgt. Kan ikke kommunen ordne det slik at den blir sendt til ny eier?

Nei, ny og gammel eier må gjøre opp seg imellom, eller bruke tilsendte faktura og betale hver sin del.

Når sendes faktura til ny eier?

Når tinglysning er foretatt vil vi få dette oppdatert i vårt system.  Neste faktura vil da bli sendt ny eier.

Hvor mange ganger/terminer i året skal eiendomsskatten betales?

Eiendomsskatten faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter 4 ganger i året. Antall terminer vedtas av kommunestyret.

 Mer informasjon om eiendomsskatt finner du her:

 Mer informasjon eiendomsskatt

Renovasjon

Hva betyr grunnbeløp renovasjon?

Grunngebyr renovasjon er et fast gebyr pr. boenhet uavhengig av hvor store beholdere du har. Dette skal, sammen med gebyr pr. beholder, dekke kommunens kostnader knyttet til husholdningsrenovasjon.

Antall grunngebyr bestemmes av antall boenheter på eiendommen.

Satsene blir årlig vedtatt i kommunestyret, se priser i gebyrregulativet.

Hva dekker renovasjonsgebyret?

Det er kommunens ansvar å sørge for at alt avfall behandles på en måte som er trygt for helse, natur og miljø. Alle som bor eller har hytte/fritidsbolig i Nes må derfor betale renovasjonsgebyr, slik at avfallet ditt skal bli hentet og behandlet på en trygg og miljøvennlig måte.

Renovasjonsgebyret dekker blant annet:

 • forsvarlig innsamling av avfallet
 • videre transport og behandling av avfallet
 • innkjøp og utlevering av poser, beholdere og annet utstyr
 • reparasjon og utskiftning av beholdere
 • drift av gjenvinningsstasjonene
 • informasjon, kampanjer og materiell om renovasjon, gjenvinning og ombruk
 • administrasjon i kommunen
Hva betyr de ulike gebyrene?

Eksempler på noen gebyr:

 • 50001 Matavfall 140 ltr.: Gebyr for tømming av en 140 liters avfallsbeholder til matavfall.
 • 50010 Restavfall 240 ltr. Gebyr for tømming av en 240 liters avfallsbeholder til restavfall.
 • 50019 Papir 360 ltr. Gebyr for tømming av en 360 liters avfallsbeholder til papp og papir.
 • 50027 Nedgravd avfallsbeholder: Gebyr for tømming av nedgravde beholdere, et gebyr pr. boenhet.  
 • 50024 Hjemmekompost Gebyr (fradrag) for kompostering av husholdningens matavfall. Egne forutsetninger gjelder. 
 • 50022 Bytte av avfallsbeholder: Det er et engangsgebyr som påløper hvis du har bestilt bytte til større eller mindre avfallsbeholder.
 • 50023 Hytterenovasjon. Gebyr for avfall fra fritidsbolig. Det er satt ut containere flere steder i kommunen til bruk for husholdningsavfall fra hytte/fritidsbolig.

Våre beholdere kommer i fire størrelser for rest- og papiravfall:

 • 140 liter
 • 240 liter
 • 360 liter
 • 660 liter

For matavfall har vi 2 størrelser.:

 • 140 liter
 • 240 liter

Beholdere på 140, 240 og 360 liter har to hjul, 660 beholder har fire hjul

Hvorfor må jeg ha flere beholdere?

Kommunestyre i Nes har vedtatt at innbyggerne i kommunen skal sortere husholdningsavfallet i fire fraksjoner (avfallstyper). Alle husholdningene skal ha tilgang til beholder for matavfall, papir/papp og restavfall. I tillegg til beholdere brukes sekk til emballasjeplast. Når avfallet blir sortert blir miljøet og lommeboken glad.    

Kan jeg slippe matavfallsbeholder?

Det er nedfelt i avfallsforskriften at alle husstander skal være med i den kommunale renovasjonsordningen. Kommunestyre har vedtatt at innbyggerne i Nes skal sortere husholdningens avfall i fire fraksjoner (typer avfall). Matavfallet som sorteres ut av innbyggerne i Nes blir levert til anlegg for produksjon av biogass.

Kan jeg slippe papirbeholder?

Det er nedfelt i avfallsforskriften at alle husstander skal være med i den kommunale renovasjonsordningen. Kommunestyre har vedtatt at Nes skal sortere husholdningens avfall i fire fraksjoner (typer avfall). Papir og papp som sorteres ut er en viktig råvare, og selges til fabrikker som lager nytt papir. Dette er med på å holde renovasjonsgebyrene lavere.

Jeg har veldig lite avfall, kan jeg få fritak for renovasjon?

Alle som eier bolig eller hytte/fritidsbolig i Nes kommune er pliktige til å betale de kommunale eiendomsgebyrene. Renovasjonsgebyret må man betale uavhengig av hvor mye avfall man har.

At boligen står midlertidig ubebodd, gir heller ikke rett til fritak for renovasjon. For å få fritak for renovasjon må boligen være ubeboelig, det vil normalt si at vann og strøm må være frakoblet.  Man kan redusere kostnadene til renovasjon ved å bestille mindre beholder eller dele beholdere med nabo.

Fritak fra renovasjonsgebyr

For å få fritak for renovasjonsgebyr må boligen være ubeboelig. Det vil normalt si at vann og strøm er frakoblet/plombert.

Min hytte/fritidsbolig er ikke i bruk, kan jeg få fritak for renovasjonsgebyret?

Alle som eier bolig eller hytte/fritidsbolig i Nes kommune er pliktige til å betale de kommunale eiendomsgebyrene. Renovasjonsgebyret må betales uavhengig av hvor mye eiendommen brukes.

Det er mulig å søke om fritak fra renovasjonsgebyret. Fritak for hytterenovasjon innvilges kun dersom hytta er revet eller kondemnabel.

Huset er revet, men jeg har fått gebyr på renovasjon. Hva må jeg gjøre?

Du må melde fra til Esval Miljøpark KF som vil ta inn beholderne og avslutte renovasjonsgebyrene.

 

Jeg blir fakturert for boenheter som ikke er i bruk. Hvordan kan jeg endre dette?

Vi henter informasjon om eiendommen din fra eiendomsregisteret, og fakturerer per boenhet. Dersom eiendommen din er registrert med feil antall boenheter, eller du ønsker å fjerne en boenhet, eksempelvis en hybel, må du sende søknad om bruksendring til Byggesak på epost: postmottak@nes.kommune.no

 

For mer informasjon om kommunens renovasjonsordning besøk Esval

 Feiing og tilsyn

Det er Øvre Romerike brann og redning (ØRBRANN) som utfører feiing og tilsyn, og som administrerer gebyrene for tjenesten. Gebyrene kommer på faktura med andre eiendomsgebyrer.

Hvorfor må vi betale Feie-og tilsynsgebyr

Alle boliger og fritidsboliger som har fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, skal ha behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegget. Her legges risikovurdering til grunn for å vurdere behovet for tilsyn og feiing av disse.

Minimumsfrekvensen på fire år fra forebyggende forskriften er fjernet, noe som gir kommunen muligheten til å ha lengre tilsyns- og feiefrekvenser enn fire år. Tilsyns- og feiefrekvens trenger ikke være like.

Ved spørsmål, ta kontakt med Øvre Romerike Brann og Redning, telefon 47 88 43 00.

Hva er feiegebyr?

Feiegebyret er et gebyr pr. pipeløp på din bolig.

Hva er tilsynsgebyr brannforebygging?

Tilsynsgebyr brannforebygging er et gebyr som dekker tilsyn med boliger som har fyringsanlegg. Fyringsanlegg er f.eks. peis/ildsted

 Mer informasjon om feiing og tilsyn finner du her:

                                    Feiertjenesten- Øvre Romerike brann og redning

 

 

Publisert: 09.11.2023 14:25:11
Sist endret: 04.07.2024 07:00

Publisert: 09.11.2023 14:25:11
Sist endret: 04.07.2024 07:00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?