Regler for vann og avløp

 VA-norm

Normen gjelder prosjektering, utførelse og kontroll av utvendige vann- og avløpsanlegg. Normen er resultat av et interkommunalt samarbeid og gjelder for alle kommunene på Romerike, unntatt Skedsmo og Lørenskog. Normen er behandlet og politisk vedtatt i den enkelte kommune. Dokumentet ligger som lenke nedenfor.

VA-norm for Øvre Romerike (.pdf)

Standard abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er et sentralt regelverk utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund (KS).Vann- og avløpssektoren er omfattet av et betydelig regelverk som kan være vanskelig for en abonnent å sette seg inn. Abonnementsvilkårene er i stor grad en sammenstilling, tolkning og omsetning av gjeldende regelverk til praksis som abonnenten kan dra nytte av for å sikre sine verdier mot skader.

Standard abonnementsvilkår - Administrative bestemmelser (2017)

Standard abonnementsvilkår - Tekniske bestemmelser (2017)

Kommunens forskrifter om vann og avløp

Kommunens gjeldende forskrifter om vann og avløp ligger på lovdata.no under lokale forskrifter for Nes kommune, Viken.

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Nes kommune

Publisert: 29.09.2016 13:46:40
Sist endret: 27.01.2024 23:42

Publisert: 29.09.2016 13:46:40
Sist endret: 27.01.2024 23:42

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?