INNHOLD

SFO

Skolefritidsordningen (SFO)

Trenger barnet ditt et sted å være før/etter skoletid, kan du melde det på skolefritidsordningen (SFO)

SFO er et frivillig tilbud for barn fra 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov fra 1. til 7. trinn.

Alle skoler tilbyr også SFO i skolens høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie samt ved planleggingsdager som ikke sammenfaller med planleggingsdager på SFO. 
SFO er stengt 4 uker i juli. 

Åpningstiden er kl 0700- 1700, med få unntak- se vedtekter. Alle skoler tilbyr både heltids- og deltidsplass.

Kommunen plikter å tilby skolefritidsordning.

Du må betale en egenandel for SFO-plassen hver måned.

Priser

Elever i 1. og 2. trinn har 12 timer gratis SFO pr. uke. Fra 1. august 2024 gjelder ordningen også for 3. trinn. Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% søskenmoderasjon fra barn nummer tre. Det faktureres for 11 måneder. juli er gratis. 

Mer informasjon om priser

SFO - Søknad, endring og oppsigelse 

Gå inn på Vigilo | Nes

(Påmelding for neste skoleår: 1.april)

Rammeplan og vedtekter for SFO

SFO vedtekter (gjeldende fra 01.08.2023)

Rammeplan for SFO

Barn med særlig behov i SFO

Barn med særskilte behov på 5-7 skal ha gratis SFO. Det vises til Stortingsmelding 41 (2008-2009) som sier at særlig behov handler om «barn som har behov for ekstra omsorg og hjelp til utvikling og læring av ferdigheter uavhengig av diagnose eller årsaken til dette behovet». Mer om dette kan leses her.

Publisert: 10.10.2016 09:17:45
Sist endret: 02.04.2024 08:31

Publisert: 10.10.2016 09:17:45
Sist endret: 02.04.2024 08:31

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?