Illustrasjonsbilde for innføringstilbud i Nes kommune

Nes kommune - innføringstilbud

Foto: Pexels by Norma Mortenson

Innføringstilbud

Elever som kommer til Nes, og som trenger å lære norsk, har rett på et innføringstilbud. Her kan du lese om hvordan dette er organisert i Nes og hva utdanningsdirektoratet kan fortelle om ordningen

Velkommen til innføringstilbud ved Vormsund ungdomsskole

Innføringstilbudet for nyankomne minoritetsspråklige elever (IFT) holder til på Vormsund ungdomsskole, og tar imot elever fra kommunens åtte barneskoler og to ungdomsskoler. Vi tar imot elever fra 5. – 7. klasse, og 8. – 10. klasse, og de har tilbud to dager i uka. De andre dagene går eleven på sin egen nærskole. Elevene som kommer til oss skal starte med å lære norsk, og vi arbeider i hovedsak med å lære muntlige ferdigheter i norsk. 

Mer om skolen og kontaktinfor hit finner du her:

Vormsund ungdomsskole

Mer om innføringstilbud kan leses her:

Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever - udir

Regler for planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogrammet | IMDi

Publisert: 11.02.2024 13:09:57
Sist endret: 11.02.2024 13:31

Administrasjon skolemyndighet

Lillian B. Holen

Publisert: 11.02.2024 13:09:57
Sist endret: 11.02.2024 13:31