voksenhender og barneføtter på et gulv med lekeklosser

Illustrasjonsbilde for helsestasjon 0-5 år

Foto: Free download: Marisa Howenstine on Unsplash.jpg

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er en kommunal helsetjeneste for alle barn i aldersgruppen 0 – 5 år. Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis.

Hva skjer på helsestasjonen

Helsestasjonsvirksomheten skal i første rekke arbeide for å forebygge fysiske, psykiske og sosiale helseskader hos spe- og småbarn, og for å fremme deres totale helse. Dette innebærer råd, veiledning og støtte til foreldre eller andre i barnas omgivelser. Vi samarbeider med andre kommunale tjenester og spesialhelsetjenesten ved behov, systematisk spe- og småbarnsundersøkelse, samt vaksinering blir utført ved helsestasjonen etter rutiner som vist under. Vi gjør oppmerksom på at individuelle avtaler kan gis utenom disse alderstrinnene.

Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Om Barnevaksinasjonsprogrammet

Helsestasjonsprogrammet

Nyfødt: Barselbesøk til mor og barn av jordmor. Hjemmebesøk av helsesykepleier.

4 - 6. uker: Gruppekonsultasjon med helsesykepleier og fysioterapeut.

6.uker: Individuell undersøkelse og veiledning ved helsesykepleier og lege.
1.dose med rotavirusvaksinen (Rotarix).

3.mndr: Individuell avtale hos helsesykepleier.

1.dose med vaksinene Hexyon og Prevenar
2. dose med rotavirusvaksinen Rotarix.

4.mndr: Gruppekonsultasjon med helsesykepleier, ernæringsfysiolog og fysioterapeut.

5.mndr: Individuell avtale hos helsesykepleier. 2.dose med vaksinene Hexyon og Prevenar.

6.mndr: Individuell undersøkelse og veiledning ved lege

9.mndr: Gruppekonsultasjon med helsesykepleier, ernæringsfysiolog og pedagog.

12.mndr: Individuell undersøkelse og veiledning med helsesykepleier og lege.
3. dose med vaksinen Hexyon og Prevenar

15.mndr: Individuell avtale hos helsesøster.
MMR- vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder.

18.mndr: Ved behov

2. år: Individuell avtale hos helsesøster og lege. Språk.

4.år: Barnehagehelsetjenesten,- et samarbeid mellom helsestasjonen og barnehagene.

Åpen helsestasjon

Åpen helsestasjon er et lavterskeltilbud til nybakte foreldre med spedbarn mellom 0 – 6 uker.

Det er et drop-in tilbud for korte konsultasjoner. En helsesykepleier eller jordmor er tilstede for å hjelpe til med vekt, svare på spørsmål osv.

Drop-in: Mandag onsdag og ferdag kl. 12.00 – 12.30

 Velkommen!

Nettlenker til nyttig informasjon

Trykk her

Publisert: 14.01.2024 16:13:33
Sist endret: 27.01.2024 12:19

Headshot

Helsestasjonstjenestene

Familiens hus

Publisert: 14.01.2024 16:13:33
Sist endret: 27.01.2024 12:19