INNHOLD

Priser, avgifter og gebyrer

Nes kommune har forfall på alle fakturaer den 20. i måneden uansett type krav.

Kommunale gebyrer faktureres kvartalsvis pr. år med forfall 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember. Det er også mulighet for månedlig fakturering for de som har bedt om det. 

Husleie blir fakturert månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig alt ettersom hvilken kontrakt som er inngått.

Barnehage og SFO faktureres hver måned. Unntaket er juli måned som er betalingsfri måned.

Egenbetaling innenfor pleie- og omsorgstjenestene faktureres hver måned, to måneder etterskuddsvis.

Kulturskolen fakturerer en gang for vårsemester og en gang for høstsemester. 

Tilknytningsavgifter og gebyrer på tekniske tjenester blir fakturert fortløpende etter salgsordre produsert ute på avdelingene.

Vedtatt gebyrliste 2024

Gebyrliste (framsikt.net)

Oppvekst og utdanning

Barnehage

Foreldrebetaling i kommunale barnehager følger statens satser. 

Gebyrliste (framsikt.net)

Skolefritidsordning

Satsene for opphold på SFO justeres i forbindelse med behandling kommunens økonomiplan og gjelder fra 1. januar.  

Gebyrliste (framsikt.net)

Helse- og velferd

Betaling for pleie- og omsorgstjenester blir fastsatt i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og tilhørende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Gebyrliste (framsikt.net)

Husleie omsorgsboliger

Gebyrliste (framsikt.net)

Kultur og mangfold

Kulturskole

Gebyrliste (framsikt.net)

Nes svømmehall

Gebyrliste (framsikt.net)

Nes bibliotek

Gebyrliste (framsikt.net)

Nes kino og leie av Nes kulturhus

Gebyrliste (framsikt.net)

Samfunn og miljø

Kommunale avgifter

Gebyrliste (framsikt.net)

For nærings- landbruks- og kombinasjonseiendommer blir antall abonnementsgebyr basert på det totale forbruket på eiendommen.

Om eiendommen ikke har vannmåler vil alt BRA på hele eiendommen være med i grunnlaget for vann/avløp etter areal.

Gebyr for behandling av søknader om utslippstillatelse

Gebyrliste (framsikt.net)

Gebyrer for plan, byggesak og geodata

Prisliste 2024.pdf

Publisert: 16.02.2024 14:15:57
Sist endret: 22.02.2024 15:12

Publisert: 16.02.2024 14:15:57
Sist endret: 22.02.2024 15:12

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?