Kalender tidligere år

Ordfører sin kalender 2023

Uke 52/23
 • I uke 52 har politisk ledelse ingen konkrete møter, men vil være tilgjengelig på tlf og epost
Uke 51/23

Mandag 18. desember

Morgen/formiddag:

 • E16 Interkommunalt samarbeid – julefrokost IKP styret, Jessheim

Etter lunsj:

 • Besøk til og omvisning på Akershus Energi, Rånåsfoss
 • Representantskapsmøte Osloregionen IPR, digitalt

Tirsdag 19. desember

Morgen/formiddag:

 • Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

 • Interne møter, rådhuset
 • Besøk til Vorma fysioterapi, Årnes

Onsdag 20. desember

Morgen/formiddag:

 • Besøk til Furukollen psykiatriske senter, Årnes

Etter lunsj:

 • Befaring/øving på objekt med brannvesenet

Torsdag 21. desember

Hele dagen:

 • Permisjon – juleavslutning gammel jobb

Fredag 22. desember

Hele dagen:

 • Signering av kontrakt om Fenstad skole, rådhuset (kl 12)
 • Kontortid på rådhuset
 • Besøke bedrifter på Årnes
Uke 50/23

Mandag 11. desember

Morgen/formiddag:

 • Møte med 7Sterke industriklynge fra Kongsvingerregionen, Quality Olavsgaard Hotel

Etter lunsj:

 • Styremøte Melanor/NHO Geneo, Oslo

Tirsdag 12. desember

Hele dagen:

 • Kommunestyremøte, rådhuset

Onsdag 13. desember

Morgen/formiddag:

 • Besøke Korsdalen barnehage, Auli
 • Besøke Lærlingeverkstedet idrettsbarnehage, Runni

Etter lunsj:

 • Internt møte, rådhuset
 • Møte SLT-gruppen/KoRus-Øst, rådhuset

Torsdag 14. desember

Morgen/formiddag:

 • Kontortid, rådhuset

Etter lunsj:

 • Utfordring fra FRAM – Badechallange Flolangen

Fredag 15. desember

Morgen/formiddag:

 • Jurymedlem, Democraticamp 2023 for 8. trinn på Øvre Romerike. Finale på Eidsvoll

1814, Eidsvoll

Etter lunsj:

 • GRIP styremøte, Eidsvoll
Uke 49/23

Mandag 4. desember

Morgen/formiddag:

 • Interne møter rådhuset

Etter lunsj:

 • Møter med 2 forskjellige næringsaktører, rådhuset

Kveld:

 • Møte med Nes Idrettsråd, Høvleriet

Tirsdag 5. desember

Morgen/formiddag:

 • Besøke Nes svømmehall

Etter lunsj:

 • Møte med Nes Næringsforening, rådhuset
 • Møte med A. Jahr AS, rådhuset
 • Møte med Nes kirkelige fellesråd

Kveld:

 • Gruppemøte samarbeidende partier

Onsdag 6. desember

Morgen/formiddag:

 • Besøke Lærlingeverkstedet barnehage, Haga
 • Besøke Korsdalen barnehage, Auli

Etter lunsj:

 • Besøk av Brann- og redningssjef og styreleder i ØRB, rådhuset

Torsdag 7. desember

Morgen/formiddag:

 • Privat

Etter lunsj:

 • Digitalt møte med Nes Næringsselskap AS
 • Kontortid rådhuset

Kveld:

 • Prisutdeling fra Nes Næringsforening og utdeling kommunens Miljøfyrtårnpris, Kulturhuskafeen

Fredag 8. desember

Hele dagen:

 • Permisjon

Lørdag 9. desember

Formiddag:

 • Åpning av kulturskolens kunstutstilling, kulturhuset
Uke 48/23

Mandag 27. november

Morgen/Formiddag:     

 • Interne møter, Rådhuset
 • Workshop for opplevelsesnæringen i Nes, Kulturhuset

Etter lunsj:        

 • Møte i Jernbaneforum Kongsvingerbanene, Rådhuset
 • Representantskapsmøte ØRB, Brannstasjonen Jessheim 

Tirsdag 28. november

Morgen/Formiddag:     

 • Bli kjent runde administrasjon og styring, Rådhuset

Etter lunsj:        

 • Internt møte, Rådhuset
 • Møte Næringslivet, La Plaza

Kveld:  

 • Formannskapsmøte 

Onsdag 29. november

Hele dagen:      

 • Meklingsmøte - kommuneplanens arealdel 2022-2034, Statsforvalteren Oslo

Kveld:  

 • Besøke Nes Ridesenter 

Torsdag 30. november

Hele dagen:      

 • Permisjon 

Fredag 1. desember

Morgen/Formiddag:     

 • Møte GRIP (Gardemoregionen interkommunalt politisk råd), Rådhuset

Etter lunsj:        

 • Interne møter, Rådhuset
 • Vielse 

Søndag 3. desember

Morgen/Formiddag:     

 • Juleoppvisning Nes Turn, Neshallen 

 

Varaordfører sin kalender 2023

Uke 52/23
 • I uke 52 har politisk ledelse ingen konkrete møter, men vil være tilgjengelig på telefon og epost 
Uke 51/23

Mandag 18. desember 

Morgen/formiddag: 

 • Mulig besøk til barnehage 

Etter lunsj: 

 • Besøk til og omvisning på Akershus Energi, Rånåsfoss 

Tirsdag 19. desember 

Morgen/formiddag: 

 • Interne møter, rådhuset 

Etter lunsj:

 • Interne møter, rådhuset
 • Besøk til Vorma fysioterapi, Årnes
 • Representantskapsmøte Viken kontrollutvalgssekretariat IKS, digitalt 

Onsdag 20. desember 

Morgen/formiddag: 

 • Besøk til Furukollen psykiatriske senter, Årnes 

Etter lunsj: 

 • Befaring/øving på objekt med brannvesenet 

Torsdag 21. desember 

Hele dagen: 

 • Kontortid på rådhuset
 • Besøke bedrifter på Årnes 

Fredag 22. desember 

Hele dagen:   

 • Signering av kontrakt om Fenstad skole, rådhuset (kl 12)    
 • Kontortid på rådhuset
 • Besøke bedrifter på Årnes                                                                                                                    

Søndag 24. desember

kl: 14-16

 • Henting av deltakere til «Jul for alle» og hilsning til middagen på Årnes gamle skole
Uke 50/23 

Mandag 11. desember

Morgen/formiddag: 

 • Privat 

Etter lunsj: 

 • Kontortid, rådhuset 

Tirsdag 12. desember 

Hele dagen 

 • Kommunestyremøte, rådhuset 

Onsdag 13. desember 

Morgen/formiddag: 

 • Kontortid, rådhuset
 • Mulig besøk til en barnehage

Etter lunsj: 

 • Møte SLT-gruppen/KoRus-Øst, rådhuset 

Torsdag 14. desember 

Morgen/formiddag: 

 • Kontortid, rådhuset
 • Mulig bedriftsbesøk 

Etter lunsj: 

 • Utfordring fra FRAM – Badechallenge Flolangen 

Kveld: 

 • Styremøte Nes Høyre 

Fredag 15. desember 

Hele dagen: 

 • Kontortid på rådhuset og innbyggersamtaler på Årnes

Lørdag 16. desember

 • Åpne utstilling i Galleriet i Nes for Årnes Tegne- og Maleskole

 

Uke 49/23

Mandag 4. desember

Morgen/formiddag:

 • Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

 • Møte med lokal næringsaktør
 • Besøk til Espira Kløverenga barnehage på Årnes

Ettermiddag/kveld:

 • Middag med Nes Idrettsråd, Høvleriet

Tirsdag 5. desember

Morgen/formiddag:

 • Besøk til Nes Svømmehall
 • Møte om inkluderende avgangsfeiring i Viken, digitalt

Etter lunsj:

 • Møte med A. Jahr AS, rådhuset
 • Halvårlig møte med Nes kirkelige fellesråd

Onsdag 6. desember

Morgen/formiddag:

 • Frokostmøte om evalueringen av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
 • Interne møter på rådhuset

Etter lunsj:

 • Møte med ØRB, rådhuset

Torsdag 7. desember

Morgen/formiddag:

 • Besøk Opaker Espira barnehage

Etter lunsj:

 • Interne møter på rådhuset
 • Representantskapsmøte i Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning
  region 2 – KOAF-2

Ettermiddag/kveld:

 • Prisutdeling fra Nes Næringsforening og utdeling kommunens Miljøfyrtårnpris 

Fredag 8 desember

 • Fridag
Uke 48/23

Mandag 27. november

Morgen/formiddag:

 • Interne møter, rådhuset
 • Workshop med opplevelsesnæringen i Nes, Kulturhuset

Etter lunsj:

 • AU-møte i Jernbaneforum Kongsvingerbanen, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Befaring Rånåsfoss vei fra Sandnesstubben-Rånåsfoss stasjon 
 • Årsmøte/medlemsmøte Nes Høyre

Tirsdag 28. november

Morgen/formiddag:

 • Bli kjent runde med Administrasjon og styring, rådhuset

Etter lunsj:

 • Interne møter, rådhuset 
 • Besøk til Norlandia Neskollen Melkeveien barnehage 

Ettermiddag/kveld:

 • Formannskapsmøte

Onsdag 29. november

Hele dagen:

 • Meklingsmøte - kommuneplanens arealdel 2022-2034, Statsforvalteren Oslo og Viken

Torsdag 30. november

Morgen/formiddag:

 • Besøk til Tomteråsen barnehage
 • Besøk til Øvre Neskollen naturvernbarnehage

Etter lunsj:

 • Møte i styringsgruppa for Vannområdet Hurdalvassdraget/Vorma (Huvo), Nannestad

Ettermiddag/kveld:

 • Møte med gründere i Nes, Nes Næringssenter

Fredag 1. desember

Morgen/formiddag:

 • Besøk til Norlandia Neskollen Tellusvegen barnehage

Etter lunsj:

 • jurymøte Demokrati-camp Vormsund ungdomsskole
 • Interne møter, rådhuset

Lørdag 2. desember

Morgen/formiddag:

 • Besøk til Nes Arena ifm låvefesten med friidrett for barn og voksne

Publisert: 15.05.2024 13:52:21
Sist endret: 15.05.2024 14:08

Publisert: 15.05.2024 13:52:21
Sist endret: 15.05.2024 14:08

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?