INNHOLD

Ordfører og varaordførers kalender

Det er mye som skjer i kommunen og i den politiske hverdagen. Her vil vi legge ut både ordfører og varaordførerers planlagte aktiviteter for kommende uke.

Ordførers kalender

Uke 25/24

Mandag 17.06.2024

Morgen/formiddag:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Utdeling av miljøfyrtårn, rådhuset

Etter lunsj:

Arbeidsverksted HKH, oppsummering etter arbeidet våren 2024, Kulturhuset

Ettermiddag/kveld:

Møte med Årnes Handels- og næringsforening, Amfi Årnes

Politiske møter

Tirsdag 18.06.2024

Hele dagen:

Kommunestyremøte, rådhuset

Kveld:

Politiske møter

Onsdag 19.06.2024

Morgen/formiddag:

Møte med kommunene Nes, Hurdal og Eidsvoll og Øst politidistrikt om forliksråd, Digitalt

Etter lunsj:

Vielse, Lillerommen

Torsdag 20.06.2024

Fri

Fredag 21.06.2024

Morgen/formiddag:

Møte med Aurskog-Høland Utbyggingsselskap og Nes Næringsselskap, rådhuset

Etter lunsj:

Styremøte IKP E-16, Lillerommen, Vormsund

Uke 24/24

Mandag 10.06.2024

Morgen/formiddag:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Etter lunsj:

Besøk hos Frivillighetssentralen, Kulturhuset

Ettermiddag/kveld:

Interne møter, rådhuset

Tirsdag 11.06.2024

Morgen/formiddag:

Årlig samling for Kanmer og andre arbeidsmarkedsbedrifter, Lillestrøm

Etter lunsj:

Kontortid, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Åpen båt med Elvekongen, Årnes brygge

Formannskapsmøte, rådhuset

Onsdag 12.06.2024

Hele dagen:

Budsjettkonferanse, Herberg Lille (Oppaker)

Torsdag 13.06.2024

Hele dagen:

Budsjettkonferanse, Herberg Lille (Oppaker)

Fredag 14.06.2024

Morgen/formiddag:

GRIP styremøte, Jessheim

Etter lunsj:

Vielse, Lillerommen

Søndag 16.06.2024

Statsborgerseremoni i regi av statsforvalteren, Oslo spektrum

Uke 23/24

Mandag 03.06.2024

Morgen/formiddag:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Vielse, Årnes Gamle skole

Etter lunsj:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Ettermiddag:

Møte i Administrasjonsutvalget, rådhuset

Tirsdag 04.06.2024

Hele dagen:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Onsdag 05.06.2024

Hele dagen:

Besøk Carpe Diem og demenslandsbyen i Bærum med GRIP-styret

Torsdag 06.06.2024

Hele dagen:

Besøk til GreenLab Skive i Danmark med GRIP-styret

Fredag 07.06.2024

Hele dagen:

Besøk til Fællesbygg Køge Kyst (senior/demens tilbud) i Danmark med GRIP-styret

Lørdag 08.06.2024

Åpning av Ung Sommer og Motordilla, Årnes

Uke 22/24

Mandag 27.05.2024

Morgen/formiddag:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Etter lunsj:

Møte med Utdanningsforbundet, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Representantskapsmøte Øvre Romerike brann og redning IKS (ØRB), Jessheim

Møte med Haga IF, Romerike Sparebank Arena

Tirsdag 28.05.2024

Hele dagen:

Interne møter og kontortid, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Generalforsamling og eiermøte for kommunale AS og KF, rådhuset

Politiske møter

Onsdag 29.05.2024

Hele dagen:

Interne møter og kontortid, rådhuset

Torsdag 30.05.2024

Ferie

Fredag 31.05.2024

Ferie

Uke 21/24

Tirsdag 21.05.2024

Morgen/formiddag:

Intern møter, rådhuset

Etter lunsj:

Introduksjon for nytilsatte i kommunen, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Politiske møter

Onsdag 22.05.2024

Morgen/formiddag:

Intern møter, rådhuset

Fokus på lokalprodusert mat, Nes svømmehall

Etter lunsj:

Møte om Ungt entreprenørskap, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Møte med Uvesund Vel, Uvesundvegen

Torsdag 23.05.2024

Morgen/formiddag:

Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

Møte med JD om bekymringsmelding gjengkriminalitet og reduksjon i forebyggende arbeid i politiet, Oslo

Ettermiddag/kveld:

Møte med FuVo, FuVo klubbhus

Møte med Hvam IL, Nes Arena

Ekstra formannskapsmøte, digitalt

Fredag 24.05.2024

Morgen/formiddag:

GRIP styremøte, Jessheim

Etter lunsj:

Vielse, Vormsund

Møte Nye veiers nye prosjektleder E16, Vormsund

Søndag 26.05.24

Befaring på mulig lokasjon for tennis- og padelanlegg, Fjuk

Uke 20/24

Mandag 13.05.2024

Hele dagen:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Ettermiddag/kveld:

Besøk fra franske elever på besk hos Vormsund ungdomsskole, rådhuset/sentrum

Politiske møter

Tirsdag 14.05.2024

Morgen/formiddag:

Offentliggjøring av forslag til nytt inntektssystem for kommunene, Oslo

Etter lunsj:

SLT-styringsgruppe og politiråd, Rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Åpning av åpen båt på Elvekongen, Årnes brygge

Møte i Nes Næringsråd, Årnes Næringssenter

Onsdag 15.05.2024

Morgen/formiddag:

Dialogmøte med OsloMet – Campus Lillestrøm, Lillestrøm

Etter lunsj:

WorkOp med NAV, Gardermoen

Torsdag 16.05.2024

Morgen/formiddag:

Kontortid, rådhuset

Etter lunsj:

E16, følgeevaluering og presentasjon av rapport, Rådhuset

Fredag 17.05.2024

Morgen/formiddag:

Flaggheising og tale, Bautaplassen Årnes

Uke 19/24

Mandag 06.05.2024

Morgen/formiddag:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Etter lunsj:

Representantskapsmøte i GRIP, digitalt

Samvirkekonferanse om skogbrannsesongen 2024, digitalt

Ettermiddag/kveld:

Politiske møter

Tirsdag 07.05.2024

Hele dagen:

Beredskapsøvelse skogbrann med ØRB og NRBR, digitalt/tabletop

Etter lunsj:

Samtale med Øystein Barhaughøgda, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Kommunestyremøte, rådhuset

Onsdag 08.05.2024

Hele dagen:

Beredskapsøvelse skogbrann med ØRB og NRBR, digitalt/tabletop

Morgen/formiddag:

8. mai markering ved Bautaplassen

Etter lunsj:

Møte i kontrollutvalget, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Veteranarrangement, Kulturkafeen

Torsdag 09.05.2024

Offentlig fridag.

Fredag 10.05.2024

Morgen/formiddag:

Bedriftsbesøk Grøndalen gård

Etter lunsj:

Mulig deltakelse på aktivitet ifm. Verdens aktivitetsdag

Vielse, Lillerommen

Uke 18/24

Ferie

Uke 17/24

Mandag 22.04.2024

Morgen/formiddag:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Besøk fra/møte med Felleskjøpet, rådhuset

Etter lunsj:

Møte med Aktiv elvelangs, rådhuset

Tirsdag 23.04.2024

Hele dagen:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Deltakelse ifm. besøk fra Tsjekkia/Unicef og EU

Onsdag 24.04.2024

Morgen/formiddag:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Etter lunsj:

Privat avtale

Ettermiddag/kveld:

Årsmøte Årnes vannverk, Dragsjøhytta

Torsdag 25.04.2024

Hele dagen:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Ettermiddag/kveld:

Partipolitiske møter

Fredag 26.04.2024

Hele dagen:

Strategisk politiråd, Ski

Uke 16/24

Mandag 15.04.2024

Hele dagen:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Tirsdag 16.04.2024

Morgen/formiddag:

Privat avtale

Etter lunsj:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Ettermiddag/kveld:

Partipolitiske møter

Onsdag 17.04.2024

Morgen/formiddag:

Befaring byggeprosjekt, Fjellfoten

Etter lunsj:

Styremøte Aurskog sparebank

Ettermiddag/kveld:

Medlemsmøte Nes Næringsforening, Årnes

Torsdag 18.04.2024

Morgen/formiddag:

Møte med Aune og Hovland AS, rådhuset.

Etter lunsj:

Møte med opplæringskontor for offentlig og privat sektor (OK) Viken, digitalt

Møte med ØRB klageorgan, digitalt

Fredag 19.04.2024

Morgen/formiddag:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Etter lunsj:

FrP landsmøte, Gardermoen

Lørdag 20.04. og søndag 21.04.2024

FrP landsmøte, Gardermoen

Uke 15/24

Mandag 08.04.2024

Hele dagen:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Tirsdag 09.04.2024

Morgen/formiddag:

Bedriftsbesøk Rønningen Maskin AS, Årnes

Etter lunsj:

Bedriftsbesøk Schøyen Drift AS, Herbergåsen

Ettermiddag/kveld:

Partipolitisk møte

Onsdag 10.04.2024

Morgen/formiddag:

ESA-vurdering offentlig tjenestepensjon på anbud, digitalt

Etter lunsj:

Bedriftsbesøk Sigmund Espeland AS, Runni

Bedriftsbesøk Glommen Bil AS, Oppaker

Torsdag 11.04.2024

Morgen/formiddag:

Valgkomite ØRB, digitalt

Etter lunsj:

Kontortid, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Partipolitisk møte

Fredag 12.04.2024

Hele dagen:

GRIP styremøte, Jessheim

Lørdag 13.04.2024

Åpning av regionsamling for Lions, Gardermoen

Uke 13 og 14/24

Mandag 25.03 – Onsdag 27.03.2024

Ingen planlagte møter eller besøk. Er tilgjengelig på tlf og epost

Tirsdag 02.04.2024

Morgen/formiddag:

Interne møter, rådhuset

Møte i Nes næringsråd, rådhuset

Etter lunsj:

Kontortid, rådhuset

Onsdag 03.04.2024

Morgen/formiddag:

Kontortid, rådhuset

Etter lunsj:

Første spadetak for nytt skolebygg, Fenstad skole

Møte i kontrollutvalget, rådhuset

Kveld:

Møte vedr NTP, FrP sentralt

Torsdag 04.04.2024

Morgen/formiddag:

Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

Møte i valgkomiteen for ØRB, Jessheim

Fredag 05.04.2024

Morgen/formiddag:

Bedriftsbesøk til Spenst Årnes

Etter lunsj:

Naboprat for Øvre Romerike, Eidsvoll

Søndag 07.04.2024

Seniorkabaret, Nes kulturhus

Uke 12/24

Mandag 18.03.2024

Hele dagen:

Interne møter, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Møte i regi av Naturvernforbundet om vindkraft mv, Kulturhuset

Tirsdag 19.03.2024

Morgen/formiddag:

Bedriftsbesøk Udnes entreprenør, Udneskroken

Etter lunsj:

Informasjon fra KS om tariffoppgjøret, digitalt

Ettermiddag/kveld:

Kommunestyremøte, rådhuset

Onsdag 20.03.2024

Morgen/formiddag:

Årsmøte Innovasjon Gardermoen, Jessheim

Etter lunsj:

Møte med Innovasjon Gardermoen, rådhuset

Torsdag 21.03.2024

Morgen/formiddag:

Bedriftsbesøk Årnes vannverk

Etter lunsj:

Besøk prosjekt «Leva Jessheim Park»

Fredag 22.03.2024

Morgen/formiddag:

Befaring Frøyhov

Etter lunsj:

Kontortid, rådhuset

Uke 11/24

Mandag 11.03.2024

Morgen/formiddag:

Interne møter, rådhuset

Besøk Norway King Crab AS  

Etter lunsj:

Representantskapsmøte ØRB, Jessheim

Ettermiddag/kveld:

Møte med pårørende til unge som trenger bolig med særbehov, rådhuset

Tirsdag 12.03.2024

Morgen/formiddag:

Møte med Nagell Renhold, rådhuset

Etter lunsj:

Kontortid, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Formannskapsmøte, rådhuset

Onsdag 13.03.2024

Hele dagen:

Ordførerdag med NHO– muligheter offentlig/privat samarbeid, Oslo

Torsdag 14.03.2024

Morgen/formiddag:

Statusmøte med utbygger Rådhusgt 5 - 9

Etter lunsj:

Besøk fra leder i Akershus FrP, rådhuset

Fredag 15.03.2024

Morgen/formiddag:

Kontortid, rådhuset

Etter lunsj:

Vielse, Lillerommen

Uke 10/24

Mandag 04.03.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

 • Møte med Trygve Johnsen, rådhuset
 • Bedriftsbesøk SignText, Runni

Tirsdag 05.03.2024

Morgen/formiddag:

 • Konferansen om seniorpolitikk, digitalt

Etter lunsj:

 • Møte Linstow, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Åpne fotoutstilling, Nes bibliotek
 • Eiermøter og formannskap, rådhuset

Onsdag 06.03.2024

Morgen/formiddag:

 • Strategisamling digitalisering i regi av DGI, Eidsvoll

Etter lunsj:

 • Kontortid, rådhuset

Torsdag 07.03.2024

Morgen/formiddag:

 • Bedriftsbesøk nes Miljøpark, Esval

Etter lunsj:

 • Bedriftsbesøk til Bjørn Westby, Auli 

Ettermiddag/kveld:

 • Møte i Administrasjonsutvalget, rådhuset

Fredag 08.03.2024

Morgen/formiddag:

 • GRIP styremøte, Jessheim

Etter lunsj:

 • Akershus fylkes formannskapssamling - regional planstrategi, Jessheim

Lørdag 09.03.2024

 • Minikonsert med Nes Janitsjarkorps, Vormsund
Uke 9/24

Mandag 26.02.2024

Hele dagen:

 • KLP Eiermøte, Fornebu
 • KS Viken Strategikonferanse, Fornebu

Tirsdag 27.02.2024

Morgen/formiddag:

 • KS Viken Strategikonferanse, Fornebu

Etter lunsj:

 • SLT Styringsgruppe og politiråd, besøk fra politimesteren, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Politiske møter

Onsdag 28.02.2024

Hele dagen:

 • Ungt entreprenørskap, Lillestrøm

Ettermiddag/kveld:

 • Kultur- og idrettsgalla, Nes Kulturhus

Torsdag 29.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Kontortid, rådhuset

Etter lunsj:

 • Møte i Eldrerådet, rådhuset
 • Privat avtale

Ettermiddag/kveld:

 • Åpent møte med Innovasjon Gardermoen, Årnes Næringssemter
 • Møte i Nes Næringsråd, Årnes Næringssenter

Fredag 01.03.2024

Morgen/formiddag:

 • Bedriftsbesøk Tekno Maskin, Oppaker

Etter lunsj:

 • Kontortid, rådhuset

Lørdag 02.03.2024

 • Åpning av arrangementet «Ung kultur møtes», Nes Kulturhus
Uke 8/24

Mandag 19.02.2024

Hele dagen:

 • Interne møter, rådhuset
 • Kontortid, rådhuset

Tirsdag 20.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter på rådhuset

Etter lunsj:

 • Bedriftsbesøk, Nek AS, Årnes

Onsdag 21.02.2024

Hele dagen:

 • Interne møter, rådhuset
 • Kontortid, rådhuset

Torsdag 22.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Bedriftsbesøk, Elis, Herbergåsen

Etter lunsj:

 • Kontortid, rådhuset

Ettermiddag:

 • Nes Røde Kors

Fredag 23.02.2024

Hele dagen:

 • Kontortid, rådhuset
Uke 7/24

Mandag 12.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter på rådhuset

Etter lunsj:

 • Samarbeidsforum, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Styremøte Aurskog Sparebank
 • Folkevalgtopplæring

Tirsdag 13.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Kontortid, rådhuset

Etter lunsj:

 • Bedriftsbesøk, Ullensaker Ved
 • Befaring Teppa Gård

Ettermiddag/kveld:

 • Kommunestyremøte, rådhuset

Onsdag 14.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Kontortid, rådhuset

Etter lunsj:

 • Møte med politiet, Nes lensmannskontor
 • Møte kontrollutvalget, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Møte med Nes kulturråd, rådhuset

Torsdag 15.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Husbanken – webinar

Etter lunsj:

 • HKH arbeidsverksted, Kulturhuset

Fredag 16.02.2024

Hele dagen:

 • Befaring/besøk Vestre Toten brannstasjon sammen med Nannestad kommune
Uke 6/24

Mandag 05.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

 • Privat avtale
 • Interne møter, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Folkevalgtopplæring plan- og byggesak, rådhuset

Tirsdag 06.02.2024

Hele dagen:

 • Kontortid, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Formannskapsmøte, rådhuset

Onsdag 07.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Møte med Dave Eggum, Eggum gård

Etter lunsj:

 • Privat avtale

Torsdag 08.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Bedriftsbesøk Nocas AS, Herbergåsen
 • Bedriftsbesøk Nes Bildemontering AS, herbergåsen

Etter lunsj:

 • Begravelse, Ingeborgrud kirke
 • Intervju NRK, rådhuset

Fredag 09.02.2024

Hele dagen:

 • Kontortid, rådhuset
Uke 5/24

Mandag 29.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

 • Besøk til virksomheten Pedagogisk tjeneste
 • Møte med Fenstad Bygg, på rådhuset

Tirsdag 30.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter, rådhuset
 • Møte med daglig leder Kanmer

Etter lunsj:

 • Interne møter, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Møte med styret i Nes Næringsselskap, rådhuset

Onsdag 31.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Privat avtale

Etter lunsj:

 • Befaring Gamle Hvam Museum med fylkespolitikere

Torsdag 01.02.2024

Hele dagen:

 • Privat avtale

Fredag 01.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Møte med styreleder Esval foretak IKS, rådhuset
 • Besøk Nes skianlegg ifm. Norges-cup

Etter lunsj:

 • Interne møter, rådhuset
Uke 4/24

Mandag 22.01.2024

Hele dagen:

 • Konferanse om inntektssystemet, Larvik

Tirsdag 23.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Møte med KLP, Rådhuset
 • Møte med Metalheads against bullying, rådhuset
 • Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

 • Kontortid
 • Befaring Teppa gård

Ettermiddag/kveld:

 • Politiske gruppemøter

Onsdag 24.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Kontortid

Etter lunsj:

 • Møte med lederne for Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, rådhuset

Torsdag 25.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Kontortid

Fra 11 og resten av dagen/kvelden:

 • Formannskapskonferansen, årskonferansen, Hurdal

Fredag 26.01.2024

Hele dagen:

 • Formannskapskonferansen, årskonferansen, Hurdal

 

Søndag 28.01.2024

 • Sørgegudstjeneste, Ingeborgrud kirke
Uke 3/24

Mandag 15.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Møte med Akershus Energi om mulighetsstudie i Nes, rådhuset
 • Interne møter på rådhuset

Etter lunsj:

 • Møte med Teppa Gård, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Møte med Årnes Rotaryklubb, Kulturhuskafeen

Tirsdag 16.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Kontortid

Etter lunsj:

 • Bedriftsbesøk Rovent AS
 • Bedriftsbesøk Bilsenteret R2 AS

Ettermiddag/kveld:

 • Temakveld om kraft/energi, Kulturhuset

Onsdag 17.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Privat - Oslo

Etter lunsj:

 • Besøk til Pedagogisk tjenesten i kommunen
 • Møte med Visit Greater Oslo v/Ninni Tranum, rådhuset

Torsdag 18.01.2024

Hele dagen:

 • permisjon

Fredag 19.01.2024

Hele dagen:

 • Jurymedlem Ungt Entreprenørskap, Strømmen
Uke 2/24

Mandag 08.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter på rådhuset

Etter lunsj:

 • Besøk til legevakten i Nes
 • Besøk til Fjellfoten og Østgård skole

Tirsdag 09.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Bedriftsbesøk til Polygraph Norge
 • Møte med Nes Næringsforening

Etter lunsj:

 • Besøke ergo-/fysiotjenesten i Nes kommune
 • Interne møter på rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Ekstra folkevalgtopplæring, rådhuset

Onsdag 10.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Besøk til Læringsverkstedet barnehage Haga

Etter lunsj:

 • Besøk til Familiens Hus

Ettermiddag/kveld:

 • Konstituerende styremøte E-16 IKP, Jessheim

Torsdag 11.01.2024

Hele dagen:

 • Permisjon

Ettermiddag/kveld:

 • Møte med Nes Rideklubb, rådhuset

Fredag 12.01.2024

Morgen/formiddag:

 • SLT-styringsgruppe og politiråd

Etter lunsj:

 • Mulig møte Teppa gård
Uke 1/24

Mandag 1. januar

 • Fridag

Tirsdag 2. januar

Hele dagen

 • Permisjon

Onsdag 3. januar

Morgen/formiddag:

 • Nabokommuneprat med ordførere og varaordførere på Øvre Romerike, Nannestad

Etter lunsj:

 • Interne møter på rådhuset

Torsdag 4. januar

Hele dagen:

 • KS-møte for nye ordførere, Lampeland

Fredag 5. januar

Hele dagen:

 • KS-møte for nye ordførere, Lampeland

Varaordførers kalender

Uke 25/24

Mandag 17.06.2024

Morgen/formiddag:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Etter lunsj:

Arbeidsverksted HKH, oppsummering etter arbeidet våren 2024, Kulturhuset

Ettermiddag/kveld:

Møte med Årnes Handels- og næringsforening, Amfi Årnes

Politiske møter

Tirsdag 18.06.2024

Hele dagen:

Kommunestyremøte, rådhuset

Kveld:

Politiske møter

Onsdag 19.06.2024

Hele dagen:

Befaring med Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma (HuVo), Øvre Romerike

Torsdag 20.06.2024

Morgen/formiddag:

Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

Representantskapsmøte DGI (Digitale Gardermoen kommunale oppgavefellesskap), Gardermoen

Ettermiddag/kveld:

Interne møter, rådhuset

Politiske møter

Fredag 21.06.2024

Morgen/formiddag:

Møte med Aurskog-Høland Utbyggingsselskap og Nes Næringsselskap, rådhuset

Etter lunsj:

Vielse, Lillerommen

Uke 24/24

Mandag 10.06.2024

Morgen/formiddag:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Etter lunsj:

Dialogmøte med Helse- og omsorgsdepartementet, Digitalt

Ettermiddag/kveld:

Interne møter, rådhuset

Tirsdag 11.06.2024

Hele dagen:

Kontortid, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Fagdag GreenLab Nes AS, Esval

Formannskapsmøte, rådhuset

Onsdag 12.06.2024

Hele dagen:

Budsjettkonferanse, Herberg Lille (Oppaker)

Torsdag 13.06.2024

Hele dagen:

Budsjettkonferanse, Herberg Lille (Oppaker)

Åpning av «Stafett for livet», Årnes stadion

Fredag 14.06.2024

Morgen/formiddag:

Kompetanse- og arbeidskraftsbehov i Akershus, digitalt

Etter lunsj:

Møte i Jernbaneforum Kongsvingerbanen, Lillestrøm

Uke 23/24

Mandag 03.06.2024

Hele dagen:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Ettermiddag:

Møte i Administrasjonsutvalget, rådhuset

Tirsdag 04.06.2024

Hele dagen:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Onsdag 05.06.2024

Hele dagen:

Lokaldemokratikonferansen, Oslo Rådhus (følges av en elev fra 8. trinn, skyggedag)

Torsdag 06.06.2024

Hele dagen:

Samarbeidsmøte mellom Jernbaneforum og Jernbanedirektoratet, Oslo

Innlegg på webinar om Solenergi i regi av Klimastiftelsen, digitalt

Ettermiddag:

Representantskapsmøte for Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning (KOAF), digitalt

Fredag 07.06.2024

Hele dagen:

Dialogmøte med Statsnett og Elvia om planer for utvikling av strømnettet i Oslo, Akershus og Østfold, Oslo

Vielser, Lillerommen

Uke 22/24

Mandag 27.05.2024

Morgen/formiddag:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Etter lunsj:

Møte med Utdanningsforbundet, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Møte med Haga IF, Romerike Sparebank Arena

Tirsdag 28.05.2024

Morgen/formiddag:

Styringsgruppemøte for Vannområde Øyeren, rådhuset

Etter lunsj:

Interne møter, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Generalforsamling og eiermøte for kommunale AS og KF, rådhuset

Politiske møter

Onsdag 29.05.2024

Morgen/formiddag:

Orientering om Naturrisikoutvalgets utredning og statlige planretningslinjer på høring, digitalt

Etter lunsj:

Interne møter, rådhuset

Torsdag 30.05.2024

Hele dagen:

Partnerskapsmøtet 2024 – Helsefellesskapet Ahus og kommunene, Lillestrøm

Møte i Eldrerådet, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Styremøte Årnes Næringssenter AS, Årnes Næringssenter

Fredag 31.05.2024

Morgen/formiddag:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Etter lunsj:

Felles politiråd Øvre Romerike, Jessheim

Årsmøte Norske kjernekraftkommuner, digitalt

Lørdag 01.06.2024:

Innbyggermøte, kaffe med Harald, Kulturkafeen kl 12-14

Uke 21/24

Tirsdag 21.05.2024

Morgen/formiddag:

Intern møter, rådhuset

Etter lunsj:

Introduksjon for nytilsatte i kommunen, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Politiske møter

Onsdag 22.05.2024

Hele dagen:

Intern møter og kontortid, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Møte med Uvesund Vel, Uvesundvegen

Politisk møte om kommuneproposisjonen og forslag til nytt inntektssystem for kommunene, digitalt

Torsdag 23.05.2024

Hele dagen:

Intern møter og kontortid, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Møte med FuVo, FuVo klubbhus

Møte med Hvam IL, Nes Arena

Ekstra formannskapsmøte, digitalt

Fredag 24.05.2024

Morgen/formiddag:

Intern møter og kontortid, rådhuset

Etter lunsj:

Møte Nye veiers nye prosjektleder E16, Vormsund

Lørdag 25.05.2024

Vielser, Vormsund og Sanngrund

Søndag 26.05.24

Befaring på mulig lokasjon for tennis- og padelanlegg, Fjuk

Uke 20/24

Mandag 13.05.2024

Hele dagen:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Ettermiddag/kveld:

Politiske møter

Tirsdag 14.05.2024

Hele dagen:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Ettermiddag/kveld:

Møte i Nes Næringsråd, Årnes Næringssenter

Møte med Høyres stortingsgruppe om regjeringens forslag til nytt inntektssystem for kommunene, digitalt

Onsdag 15.05.2024

Morgen/formiddag:

Eldretreff med allsang, Årnes Gamle skole

Etter lunsj:

Møte med leder Nes Eldreråd, rådhuset

Torsdag 16.05.2024

Hele dagen:

Interne møter og kontortid, rådhuset

Uke 19/24

Mandag 06.05.2024

Hele dagen:

Fri

Ettermiddag/kveld:

Politiske møter

Tirsdag 07.05.2024

Hele dagen:

Beredskapsøvelse skogbrann med ØRB og NRBR, digitalt/tabletop

Etter lunsj:

Samtale med Øystein Barhaughøgda, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Kommunestyremøte, rådhuset

Onsdag 08.05.2024

Hele dagen:

Beredskapsøvelse skogbrann med ØRB og NRBR, digitalt/tabletop

Morgen/formiddag:

8. mai markering ved Bautaplassen

Sykler med Veteraner på hjul gjennom kommunen og ønsker velkommen ifm. stopp på Bautaplassen

Ettermiddag/kveld:

Veteranarrangement, Kulturkafeen

Torsdag 09.05.2024

Offentlig fridag.

Fredag 10.05.2024

Hele dagen:

Deltar på aktiviteter ifm. Verdens aktivitetsdag

Uke 18/24

Mandag 29.04.2024 

Hele dagen:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Ettermiddag/kveld:

Politiske møter

Tirsdag 30.04.2024

Morgen/formiddag:

Digitalt møte med Storebrand om «Norges best styrte kommuner»

Etter lunsj:

Felles oppsummering av aldersvennlig innbyggerundersøkelse, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Formannskapsmøte, rådhuset

Onsdag 01.05.2024

Offentlig fridag, ingen avtaler

Torsdag 02.05.2024

Hele dagen:

Interne møter og kontortid, rådhuset

Fredag 03.05.2024

Morgen/formiddag:

Samtale med daglig leder Nes Næringsselskap, rådhuset

Uke 17/24

Mandag 22.04.2024

Morgen/formiddag:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Etter lunsj:

Møte med Aktiv elvelangs, rådhuset

Tirsdag 23.04.2024

Hele dagen:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Deltakelse ifm. besøk fra Tsjekkia/Unicef og EU

Ettermiddag/kveld:

Politisk møte med Stortingets utenriks- og forsvarskomité, digitalt

Onsdag 24.04.2024

Morgen/formiddag:

Eldretreff med allsang, Årnes gamle skole

Etter lunsj:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Ettermiddag/kveld:

Årsmøte Årnes vannverk, Dragsjøhytta

Torsdag 25.04.2024

Hele dagen:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Ettermiddag/kveld:

Representantskapsmøte Romerike Revisjon IKS, Jessheim

Årsmøte Nes Næringsforening, Årnes

Fredag 26.04.2024

Hele dagen:

Kontortid, fjernkontor

Uke 16/24

Mandag 15.04.2024

Hele dagen:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Tirsdag 16.04.2024

Hele dagen:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Ettermiddag/kveld:

Partipolitiske møter

Onsdag 17.04.2024

Morgen/formiddag:

Befaring byggeprosjekt, Fjellfoten

Etter lunsj:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Ettermiddag/kveld:

Befaring turstier, Årnes og omegn

Partipolitiske møter

Torsdag 18.04.2024

Morgen/formiddag:

Møte med Aune og Hovland AS, rådhuset.

Etter lunsj:

Representantskapsmøte Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS, digitalt

Fredag 19.04.2024

Morgen/formiddag:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Etter lunsj:

Fri

Lørdag 20.04.2024

Vårkonferanse med Høyre, Oslo

Møte med Høyres fraksjon i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite

Uke 15/24

Mandag 08.04.2024

Hele dagen:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Tirsdag 09.04.2024

Morgen/formiddag:

Bedriftsbesøk Rønningen Maskin AS, Årnes

Etter lunsj:

Kontortid/interne møter, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Partipolitisk møte

Onsdag 10.04.2024

Morgen/formiddag:

Kontortid, rådhuset

Etter lunsj:

Styringsgruppemøte Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (HuVo), Nannestad

Ettermiddag/kveld:

Partipolitisk møte

Torsdag 11.04.2024

Hele dagen:

Kontortid, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Miljøkrav i jordbruket, rådhuset

Fredag 12.04.2024

Morgen/formiddag:

Bedriftsbesøk AS Unica, Funnefoss

Etter lunsj:

Møte i Jernbaneforum Kongsvingerbanen, Lillestrøm

Uke 13 og 14/24

Mandag 25.03 – Onsdag 27.03.2024

Ingen planlagte møter eller besøk. Er tilgjengelig på tlf og epost

Tirsdag 02.04.2024

Morgen/formiddag:

 Interne møter, rådhuset

Møte i Nes næringsråd, rådhuset

Etter lunsj:

Arbeidsutvalgsmøte i Jernbaneforum Kongsvingerbanen, digitalt

Onsdag 03.04.2024

Morgen/formiddag:

Kontortid, rådhuset

Etter lunsj:

Første spadetak for nytt skolebygg, Fenstad skole

Torsdag 04.04.2024

Morgen/formiddag:

Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

Befaring Gjødingelva, Hurdal

Ettermiddag/kveld:

Generalforsamling Årnes Næringssenter, Årnes

Fredag 05.04.2024

Morgen/formiddag:

Bedriftsbesøk til Spenst Årnes

Etter lunsj:

Naboprat for Øvre Romerike, Eidsvoll

Søndag 07.04.2024

Seniorkabaret, Nes kulturhus 

Uke 12/24

Mandag 18.03.2024

Hele dagen:

Interne møter, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Møte i regi av Naturvernforbundet om vindkraft mv, Kulturhuset

Tirsdag 19.03.2024

Morgen/formiddag:

Bedriftsbesøk Udnes entreprenør, Udneskroken

Etter lunsj:

Møte i arbeidsutvalget i Jernbaneforum Kongsvingerbanen, digitalt

Informasjon fra KS om tariffoppgjøret, digitalt

Ettermiddag/kveld:

Kommunestyremøte, rådhuset

Onsdag 20.03.2024

Morgen/formiddag:

Kontortid, rådhuset

Etter lunsj:

Møte med Innovasjon Gardermoen, rådhuset

Torsdag 21.03.2024

Morgen/formiddag:

Bedriftsbesøk Årnes vannverk

Etter lunsj:

Besøk prosjekt «Leva Jessheim Park»

Fredag 22.03.2024

Morgen/formiddag:

Befaring Frøyhov

Etter lunsj:

Kontortid, rådhuset

 Uke 11/24

Mandag 11.03.2024

Morgen/formiddag:

Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

Kontortid, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Møte med pårørende til unge som trenger bolig med særbehov, rådhuset

Tirsdag 12.03.2024

Hele dagen:

Jernbaneforum, Oslo

Ettermiddag/kveld:

Formannskapsmøte, rådhuset

Onsdag 13.03.2024

Morgen/formiddag:

Omvisning på Esval

Etter lunsj:

Kontortid og interne møter, rådhuset

Torsdag 14.03.2024

Hele dagen:

Møte med Bane Nor om kvikkleireproblematikk, Moss

Fredag 15.03.2024

Morgen/formiddag:

Kontortid, rådhuset

Etter lunsj:

Møte om næringssamarbeid, Årnes Næringssenter

Jernbaneforum Kongsvinger, digitalt

Uke 10/24

Mandag 04.03.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

 • Møte med Trygve Johnsen, rådhuset
 • Bedriftsbesøk SignText, Runni

Tirsdag 05.03.2024

Morgen/formiddag:

 • Møte med Akershus fylkeskommune om næringsutvikling, Oslo

Etter lunsj:

 • Møte Linstow, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Eiermøter og formannskap, rådhuset

Onsdag 06.03.2024

Morgen/formiddag:

 • Strategisamling digitalisering i regi av DGI, Eidsvoll

Etter lunsj:

 • Kontortid, rådhuset

Torsdag 07.03.2024

Morgen/formiddag:

 • Bedriftsbesøk nes Miljøpark, Esval

Etter lunsj:

  • Bedriftsbesøk til Bjørn Westby, Auli 

Ettermiddag/kveld:

 • Styremøte Årnes Næringssenter, Årnes

Fredag 08.03.2024

Morgen/formiddag:

 • Kontortid, rådhuset

Etter lunsj:

 • Akershus fylkes formannskapssamling - regional planstrategi, Jessheim

Lørdag 09.03.2024

 • Minikonsert med Nes Janitsjarkorps, Vormsund
Uke 9/24

Mandag 26.02.2024

Hele dagen:

 • KS Viken Strategikonferanse, Fornebu

Tirsdag 27.02.2024

Morgen/formiddag:

 • KS Viken Strategikonferanse, Fornebu

Etter lunsj:

 • SLT Styringsgruppe og politiråd, besøk fra politimesteren, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Politiske møter

Onsdag 28.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Eldretreff med allsang, Årnes Gamle skole
 • Møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, rådhuset

Etter lunsj:

 • Kontortid, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Kultur- og idrettsgalla, Nes Kulturhus

Torsdag 29.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Møte med Høyre sentralt om inntektssystemet, digitalt

Etter lunsj:

 • Møte i Eldrerådet

Ettermiddag/kveld:

 • Møte i Ungdomsrådet, rådhuset
 • Åpent møte med Innovasjon Gardermoen, Årnes Næringssemter
 • Møte i Nes Næringsråd, Årnes Næringssenter

Fredag 01.03.2024

Morgen/formiddag:

 • Bedriftsbesøk Tekno Maskin, Oppaker

Etter lunsj:

 • Kontortid, rådhuset
 • Besøke Åpen barnehage, Årnes
Uke 8/24

Mandag 19.02.2024

Hele dagen:

 • Interne møter, rådhuset
 • Kontortid, rådhuset

Tirsdag 20.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter på rådhuset

Etter lunsj:

 • Bedriftsbesøk, Nek AS, Årnes

Onsdag 21.02.2024

Hele dagen:

 • Interne møter, rådhuset
 • Kontortid, rådhuset

Torsdag 22.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Bedriftsbesøk, Elis, Herbergåsen

Etter lunsj:

 • Kontortid, rådhuset

Ettermiddag:

 • Nes Røde Kors

Fredag 23.02.2024

 • Fri
Uke 7/24

Mandag 12.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter på rådhuset

Etter lunsj:

 • Samarbeidsforum, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Folkevalgtopplæring

Tirsdag 13.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Kontortid, rådhuset

Etter lunsj:

 • Bedriftsbesøk, Ullensaker Ved
 • Befaring Teppa Gård

Ettermiddag/kveld:

 • Kommunestyremøte, rådhuset

Onsdag 14.02.2024

Hele dagen:

 • Kontortid, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Møte med Nes kulturråd, rådhuset

Torsdag 15.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Husbanken – webinar

Etter lunsj:

 • HKH arbeidsverksted, Kulturhuset

Fredag 16.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Befaring/besøk Vestre Toten brannstasjon sammen med Nannestad kommune

Etter lunsj:

 • Digitalt møte Jernbaneforum Kongsvingerbanen

 

Uke 6/24

Mandag 05.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

 • Privat avtale
 • Interne møter, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Folkevalgtopplæring plan- og byggesak, rådhuset

Tirsdag 06.02.2024

Hele dagen:

 • Kontortid, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Formannskapsmøte, rådhuset

Onsdag 07.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Bedriftsmøte med Innovasjon Gardermoen, Jessheim
 • Møte med Dave Eggum, Eggum gård

Etter lunsj:

 • Interne møter, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Årsmøte Årnes Vel

Torsdag 08.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Ressursgruppe eiere halvårlig møte med KLP, digitalt
 • Bedriftsbesøk Nes Bildemontering AS, herbergåsen

Etter lunsj:

 • Interne møter, rådhuset

Fredag 09.02.2024

Hele dagen:

 • Kontortid og fraksjonsmøter på Stortinget, Oslo

Ettermiddag/kveld:

 • Årsmøte Akershus Høyre, Sandvika

Lørdag 10.02.2024

Hele dagen:

 • Årsmøte Akershus Høyre, Sandvika.
Uke 5/24

Mandag 29.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

 • Besøk til virksomheten Pedagogisk tjeneste
  • Møte med Fenstad Bygg, på rådhuset

Tirsdag 30.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter, rådhuset
 • Møte med daglig leder Kanmer

Etter lunsj:

 • Interne møter, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Møte med styret i Nes Næringsselskap, rådhuset

Onsdag 31.01.2024

Hele dagen:

 • Kontortid og besøke lokale virksomheter Årnes

Ettermiddag/kveld:

 • Styremøte Årnes Næringssenter AS

Torsdag 01.02.2024

Morgen:

 • Frokost med næringsdrivende i Nes, Årnes Næringssenter

Resten av dagen:

 • Kontortid

Fredag 01.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Møte med styreleder Esval foretak IKS, rådhuset
 • Besøk Nes skianlegg ifm. Norges-cup

Etter lunsj:

 • Interne møter, rådhuset
Uke 4/24

Mandag 22.01.2024

Hele dagen:

 • Interne møter, rådhuset
 • Kontortid

Tirsdag 23.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Møte med KLP, Rådhuset
 • Omvisning/informasjon om Årnespassasjen
 • Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

 • Privat avtale
 • Befaring Teppa gård

Ettermiddag/kveld:

 • Politiske gruppemøter

Onsdag 24.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Kontortid

Etter lunsj:

 • Møte med lederne for Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, rådhuset

Torsdag 25.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Styremøte GRIP, Hurdal

Etter lunsj og resten av dagen/kvelden:

 • Formannskapskonferansen, årskonferansen, Hurdal

Fredag 26.01.2024

Hele dagen:

 • Formannskapskonferansen, årskonferansen, Hurdal

Søndag 28.01.2024

 • Sørgegudstjeneste, Ingeborgrud kirke
Uke 3/24

Mandag 15.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Møte med Akershus Energi om mulighetsstudie i Nes, rådhuset
 • Interne møter på rådhuset

Etter lunsj:

 • Kontortid

Tirsdag 16.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Kontortid

Etter lunsj:

 • Bedriftsbesøk Rovent AS
 • Bedriftsbesøk Bilsenteret R2 AS

Ettermiddag/kveld:

 • Temakveld om kraft/energi, Kulturhuset

Onsdag 17.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Kontortid/innbyggerbesøk

Etter lunsj:

 • Besøk til Pedagogisk tjenesten i kommunen
 • Møte med Visit Greater Oslo v/Ninni Tranum, rådhuset

Torsdag 18.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Klimaseminar: Kommunenes rolle på vei mot lavutslippssamfunnet 2050, Oslo

Etter lunsj:

 • Møte med fylkesråd for samferdsel i Akershus, Oslo

Fredag 19.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Kontortid

Etter lunsj:

 • Vielse, Lillerommen
Uke 2/24

Mandag 08.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter på rådhuset

Etter lunsj:

 • Besøk til legevakten i Nes
 • Besøk til Fjellfoten og Østgård skole

Tirsdag 09.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Bedriftsbesøk til Polygraph Norge
 • Møte med Nes Nes Næringsforening

Etter lunsj:

 • Besøke ergio-/fysiotjenesten i Nes kommune
 • Interne møter på rådhuset

Onsdag 10.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Barnehagebesøk Neskollen

Etter lunsj:

 • Besøk til Familiens Hus

Ettermiddag/kveld

 • Ekstra folkevalgtopplæring, rådhuset

Torsdag 11.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Møte om energibærere til tungtransport, digitalt

Etter lunsj:

 • Besøke Nes Kirkelige fellesråd, Schiefloegården

Ettermiddag/kveld:

 • Møte med Nes Rideklubb, rådhuset

Fredag 12.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Webinar om pensjon
 • SLT-styringsgruppe og politiråd

Etter lunsj:

 • Jernbaneforum Kongsvingerbanen, digitalt
Uke 1/24

Mandag 1. januar 

 • Fridag 

Tirsdag 2. januar 

Hele dagen 

 • Innlevering av utstyr tidligere jobb i Forsvarsdepartementet
 • Mulig besøk på Stortinget til aktuelle komiteer 

Onsdag 3. januar 

Morgen/formiddag: 

 • Nabokommuneprat med ordførere og varaordførere på Øvre Romerike, Nannestad 

Etter lunsj: 

 • Interne møter på rådhuset 

Torsdag 4. januar 

Hele dagen: 

 • Kontortid og interne møter på rådhuset
 • Besøke bedrifter på Årnes 

Fredag 5. januar 

Morgen/formiddag: 

 • Møte med nes Næringssenter, rådhuset

Etter lunsj: 

 • Kontortid
 • Vielse

Tidligere år

Kalender 2023

Oversikt over kalendere for 2023

Publisert: 26.11.2023 22:51:18
Sist endret: 14.06.2024 12:30

Publisert: 26.11.2023 22:51:18
Sist endret: 14.06.2024 12:30

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?