INNHOLD

Ordfører og varaordførers kalender

Det er mye som skjer i kommunen og i den politiske hverdagen. Her vil vi legge ut både ordfører og varaordførerers planlagte aktiviteter for kommende uke.

Ordførers kalender

Uke 15/24

Mandag 08.04.2024

Hele dagen:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Tirsdag 09.04.2024

Morgen/formiddag:

Bedriftsbesøk Rønningen Maskin AS, Årnes

Etter lunsj:

Bedriftsbesøk Schøyen Drift AS, Herbergåsen

Ettermiddag/kveld:

Partipolitisk møte

Onsdag 10.04.2024

Morgen/formiddag:

ESA-vurdering offentlig tjenestepensjon på anbud, digitalt

Etter lunsj:

Bedriftsbesøk Sigmund Espeland AS, Runni

Bedriftsbesøk Glommen Bil AS, Oppaker

Torsdag 11.04.2024

Morgen/formiddag:

Valgkomite ØRB, digitalt

Etter lunsj:

Kontortid, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Partipolitisk møte

Fredag 12.04.2024

Hele dagen:

GRIP styremøte, Jessheim

Lørdag 13.04.2024

Åpning av regionsamling for Lions, Gardermoen

Uke 13 og 14/24

Mandag 25.03 – Onsdag 27.03.2024

Ingen planlagte møter eller besøk. Er tilgjengelig på tlf og epost

Tirsdag 02.04.2024

Morgen/formiddag:

Interne møter, rådhuset

Møte i Nes næringsråd, rådhuset

Etter lunsj:

Kontortid, rådhuset

Onsdag 03.04.2024

Morgen/formiddag:

Kontortid, rådhuset

Etter lunsj:

Første spadetak for nytt skolebygg, Fenstad skole

Møte i kontrollutvalget, rådhuset

Kveld:

Møte vedr NTP, FrP sentralt

Torsdag 04.04.2024

Morgen/formiddag:

Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

Møte i valgkomiteen for ØRB, Jessheim

Fredag 05.04.2024

Morgen/formiddag:

Bedriftsbesøk til Spenst Årnes

Etter lunsj:

Naboprat for Øvre Romerike, Eidsvoll

Søndag 07.04.2024

Seniorkabaret, Nes kulturhus

Uke 12/24

Mandag 18.03.2024

Hele dagen:

Interne møter, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Møte i regi av Naturvernforbundet om vindkraft mv, Kulturhuset

Tirsdag 19.03.2024

Morgen/formiddag:

Bedriftsbesøk Udnes entreprenør, Udneskroken

Etter lunsj:

Informasjon fra KS om tariffoppgjøret, digitalt

Ettermiddag/kveld:

Kommunestyremøte, rådhuset

Onsdag 20.03.2024

Morgen/formiddag:

Årsmøte Innovasjon Gardermoen, Jessheim

Etter lunsj:

Møte med Innovasjon Gardermoen, rådhuset

Torsdag 21.03.2024

Morgen/formiddag:

Bedriftsbesøk Årnes vannverk

Etter lunsj:

Besøk prosjekt «Leva Jessheim Park»

Fredag 22.03.2024

Morgen/formiddag:

Befaring Frøyhov

Etter lunsj:

Kontortid, rådhuset

Uke 11/24

Mandag 11.03.2024

Morgen/formiddag:

Interne møter, rådhuset

Besøk Norway King Crab AS  

Etter lunsj:

Representantskapsmøte ØRB, Jessheim

Ettermiddag/kveld:

Møte med pårørende til unge som trenger bolig med særbehov, rådhuset

Tirsdag 12.03.2024

Morgen/formiddag:

Møte med Nagell Renhold, rådhuset

Etter lunsj:

Kontortid, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Formannskapsmøte, rådhuset

Onsdag 13.03.2024

Hele dagen:

Ordførerdag med NHO– muligheter offentlig/privat samarbeid, Oslo

Torsdag 14.03.2024

Morgen/formiddag:

Statusmøte med utbygger Rådhusgt 5 - 9

Etter lunsj:

Besøk fra leder i Akershus FrP, rådhuset

Fredag 15.03.2024

Morgen/formiddag:

Kontortid, rådhuset

Etter lunsj:

Vielse, Lillerommen

Uke 10/24

Mandag 04.03.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

 • Møte med Trygve Johnsen, rådhuset
 • Bedriftsbesøk SignText, Runni

Tirsdag 05.03.2024

Morgen/formiddag:

 • Konferansen om seniorpolitikk, digitalt

Etter lunsj:

 • Møte Linstow, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Åpne fotoutstilling, Nes bibliotek
 • Eiermøter og formannskap, rådhuset

Onsdag 06.03.2024

Morgen/formiddag:

 • Strategisamling digitalisering i regi av DGI, Eidsvoll

Etter lunsj:

 • Kontortid, rådhuset

Torsdag 07.03.2024

Morgen/formiddag:

 • Bedriftsbesøk nes Miljøpark, Esval

Etter lunsj:

 • Bedriftsbesøk til Bjørn Westby, Auli 

Ettermiddag/kveld:

 • Møte i Administrasjonsutvalget, rådhuset

Fredag 08.03.2024

Morgen/formiddag:

 • GRIP styremøte, Jessheim

Etter lunsj:

 • Akershus fylkes formannskapssamling - regional planstrategi, Jessheim

Lørdag 09.03.2024

 • Minikonsert med Nes Janitsjarkorps, Vormsund
Uke 9/24

Mandag 26.02.2024

Hele dagen:

 • KLP Eiermøte, Fornebu
 • KS Viken Strategikonferanse, Fornebu

Tirsdag 27.02.2024

Morgen/formiddag:

 • KS Viken Strategikonferanse, Fornebu

Etter lunsj:

 • SLT Styringsgruppe og politiråd, besøk fra politimesteren, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Politiske møter

Onsdag 28.02.2024

Hele dagen:

 • Ungt entreprenørskap, Lillestrøm

Ettermiddag/kveld:

 • Kultur- og idrettsgalla, Nes Kulturhus

Torsdag 29.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Kontortid, rådhuset

Etter lunsj:

 • Møte i Eldrerådet, rådhuset
 • Privat avtale

Ettermiddag/kveld:

 • Åpent møte med Innovasjon Gardermoen, Årnes Næringssemter
 • Møte i Nes Næringsråd, Årnes Næringssenter

Fredag 01.03.2024

Morgen/formiddag:

 • Bedriftsbesøk Tekno Maskin, Oppaker

Etter lunsj:

 • Kontortid, rådhuset

Lørdag 02.03.2024

 • Åpning av arrangementet «Ung kultur møtes», Nes Kulturhus
Uke 8/24

Mandag 19.02.2024

Hele dagen:

 • Interne møter, rådhuset
 • Kontortid, rådhuset

Tirsdag 20.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter på rådhuset

Etter lunsj:

 • Bedriftsbesøk, Nek AS, Årnes

Onsdag 21.02.2024

Hele dagen:

 • Interne møter, rådhuset
 • Kontortid, rådhuset

Torsdag 22.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Bedriftsbesøk, Elis, Herbergåsen

Etter lunsj:

 • Kontortid, rådhuset

Ettermiddag:

 • Nes Røde Kors

Fredag 23.02.2024

Hele dagen:

 • Kontortid, rådhuset
Uke 7/24

Mandag 12.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter på rådhuset

Etter lunsj:

 • Samarbeidsforum, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Styremøte Aurskog Sparebank
 • Folkevalgtopplæring

Tirsdag 13.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Kontortid, rådhuset

Etter lunsj:

 • Bedriftsbesøk, Ullensaker Ved
 • Befaring Teppa Gård

Ettermiddag/kveld:

 • Kommunestyremøte, rådhuset

Onsdag 14.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Kontortid, rådhuset

Etter lunsj:

 • Møte med politiet, Nes lensmannskontor
 • Møte kontrollutvalget, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Møte med Nes kulturråd, rådhuset

Torsdag 15.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Husbanken – webinar

Etter lunsj:

 • HKH arbeidsverksted, Kulturhuset

Fredag 16.02.2024

Hele dagen:

 • Befaring/besøk Vestre Toten brannstasjon sammen med Nannestad kommune
Uke 6/24

Mandag 05.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

 • Privat avtale
 • Interne møter, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Folkevalgtopplæring plan- og byggesak, rådhuset

Tirsdag 06.02.2024

Hele dagen:

 • Kontortid, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Formannskapsmøte, rådhuset

Onsdag 07.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Møte med Dave Eggum, Eggum gård

Etter lunsj:

 • Privat avtale

Torsdag 08.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Bedriftsbesøk Nocas AS, Herbergåsen
 • Bedriftsbesøk Nes Bildemontering AS, herbergåsen

Etter lunsj:

 • Begravelse, Ingeborgrud kirke
 • Intervju NRK, rådhuset

Fredag 09.02.2024

Hele dagen:

 • Kontortid, rådhuset
Uke 5/24

Mandag 29.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

 • Besøk til virksomheten Pedagogisk tjeneste
 • Møte med Fenstad Bygg, på rådhuset

Tirsdag 30.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter, rådhuset
 • Møte med daglig leder Kanmer

Etter lunsj:

 • Interne møter, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Møte med styret i Nes Næringsselskap, rådhuset

Onsdag 31.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Privat avtale

Etter lunsj:

 • Befaring Gamle Hvam Museum med fylkespolitikere

Torsdag 01.02.2024

Hele dagen:

 • Privat avtale

Fredag 01.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Møte med styreleder Esval foretak IKS, rådhuset
 • Besøk Nes skianlegg ifm. Norges-cup

Etter lunsj:

 • Interne møter, rådhuset
Uke 4/24

Mandag 22.01.2024

Hele dagen:

 • Konferanse om inntektssystemet, Larvik

Tirsdag 23.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Møte med KLP, Rådhuset
 • Møte med Metalheads against bullying, rådhuset
 • Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

 • Kontortid
 • Befaring Teppa gård

Ettermiddag/kveld:

 • Politiske gruppemøter

Onsdag 24.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Kontortid

Etter lunsj:

 • Møte med lederne for Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, rådhuset

Torsdag 25.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Kontortid

Fra 11 og resten av dagen/kvelden:

 • Formannskapskonferansen, årskonferansen, Hurdal

Fredag 26.01.2024

Hele dagen:

 • Formannskapskonferansen, årskonferansen, Hurdal

 

Søndag 28.01.2024

 • Sørgegudstjeneste, Ingeborgrud kirke
Uke 3/24

Mandag 15.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Møte med Akershus Energi om mulighetsstudie i Nes, rådhuset
 • Interne møter på rådhuset

Etter lunsj:

 • Møte med Teppa Gård, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Møte med Årnes Rotaryklubb, Kulturhuskafeen

Tirsdag 16.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Kontortid

Etter lunsj:

 • Bedriftsbesøk Rovent AS
 • Bedriftsbesøk Bilsenteret R2 AS

Ettermiddag/kveld:

 • Temakveld om kraft/energi, Kulturhuset

Onsdag 17.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Privat - Oslo

Etter lunsj:

 • Besøk til Pedagogisk tjenesten i kommunen
 • Møte med Visit Greater Oslo v/Ninni Tranum, rådhuset

Torsdag 18.01.2024

Hele dagen:

 • permisjon

Fredag 19.01.2024

Hele dagen:

 • Jurymedlem Ungt Entreprenørskap, Strømmen
Uke 2/24

Mandag 08.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter på rådhuset

Etter lunsj:

 • Besøk til legevakten i Nes
 • Besøk til Fjellfoten og Østgård skole

Tirsdag 09.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Bedriftsbesøk til Polygraph Norge
 • Møte med Nes Næringsforening

Etter lunsj:

 • Besøke ergo-/fysiotjenesten i Nes kommune
 • Interne møter på rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Ekstra folkevalgtopplæring, rådhuset

Onsdag 10.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Besøk til Læringsverkstedet barnehage Haga

Etter lunsj:

 • Besøk til Familiens Hus

Ettermiddag/kveld:

 • Konstituerende styremøte E-16 IKP, Jessheim

Torsdag 11.01.2024

Hele dagen:

 • Permisjon

Ettermiddag/kveld:

 • Møte med Nes Rideklubb, rådhuset

Fredag 12.01.2024

Morgen/formiddag:

 • SLT-styringsgruppe og politiråd

Etter lunsj:

 • Mulig møte Teppa gård
Uke 1/24

Mandag 1. januar

 • Fridag

Tirsdag 2. januar

Hele dagen

 • Permisjon

Onsdag 3. januar

Morgen/formiddag:

 • Nabokommuneprat med ordførere og varaordførere på Øvre Romerike, Nannestad

Etter lunsj:

 • Interne møter på rådhuset

Torsdag 4. januar

Hele dagen:

 • KS-møte for nye ordførere, Lampeland

Fredag 5. januar

Hele dagen:

 • KS-møte for nye ordførere, Lampeland
Tidligere uker

Uke 52/23

 • I uke 52 har politisk ledelse ingen konkrete møter, men vil være tilgjengelig på tlf og epost

Uke 51/23

Mandag 18. desember

Morgen/formiddag:

 • E16 Interkommunalt samarbeid – julefrokost IKP styret, Jessheim

Etter lunsj:

 • Besøk til og omvisning på Akershus Energi, Rånåsfoss
 • Representantskapsmøte Osloregionen IPR, digitalt

Tirsdag 19. desember

Morgen/formiddag:

 • Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

 • Interne møter, rådhuset
 • Besøk til Vorma fysioterapi, Årnes

Onsdag 20. desember

Morgen/formiddag:

 • Besøk til Furukollen psykiatriske senter, Årnes

Etter lunsj:

 • Befaring/øving på objekt med brannvesenet

Torsdag 21. desember

Hele dagen:

 • Permisjon – juleavslutning gammel jobb

Fredag 22. desember

Hele dagen:

 • Signering av kontrakt om Fenstad skole, rådhuset (kl 12)
 • Kontortid på rådhuset
 • Besøke bedrifter på Årnes

Uke 50/23

Mandag 11. desember

Morgen/formiddag:

 • Møte med 7Sterke industriklynge fra Kongsvingerregionen, Quality Olavsgaard Hotel

Etter lunsj:

 • Styremøte Melanor/NHO Geneo, Oslo

Tirsdag 12. desember

Hele dagen:

 • Kommunestyremøte, rådhuset

Onsdag 13. desember

Morgen/formiddag:

 • Besøke Korsdalen barnehage, Auli
 • Besøke Lærlingeverkstedet idrettsbarnehage, Runni

Etter lunsj:

 • Internt møte, rådhuset
 • Møte SLT-gruppen/KoRus-Øst, rådhuset

Torsdag 14. desember

Morgen/formiddag:

 • Kontortid, rådhuset

Etter lunsj:

 • Utfordring fra FRAM – Badechallange Flolangen

Fredag 15. desember

Morgen/formiddag:

 • Jurymedlem, Democraticamp 2023 for 8. trinn på Øvre Romerike. Finale på Eidsvoll

1814, Eidsvoll

Etter lunsj:

 • GRIP styremøte, Eidsvoll

Uke 49/23

Mandag 4. desember

Morgen/formiddag:

 • Interne møter rådhuset

Etter lunsj:

 • Møter med 2 forskjellige næringsaktører, rådhuset

Kveld:

 • Møte med Nes Idrettsråd, Høvleriet

Tirsdag 5. desember

Morgen/formiddag:

 • Besøke Nes svømmehall

Etter lunsj:

 • Møte med Nes Næringsforening, rådhuset
 • Møte med A. Jahr AS, rådhuset
 • Møte med Nes kirkelige fellesråd

Kveld:

 • Gruppemøte samarbeidende partier

Onsdag 6. desember

Morgen/formiddag:

 • Besøke Lærlingeverkstedet barnehage, Haga
 • Besøke Korsdalen barnehage, Auli

Etter lunsj:

 • Besøk av Brann- og redningssjef og styreleder i ØRB, rådhuset

Torsdag 7. desember

Morgen/formiddag:

 • Privat

Etter lunsj:

 • Digitalt møte med Nes Næringsselskap AS
 • Kontortid rådhuset

Kveld:

 • Prisutdeling fra Nes Næringsforening og utdeling kommunens Miljøfyrtårnpris, Kulturhuskafeen

Fredag 8. desember

Hele dagen:

 • Permisjon

Lørdag 9. desember

Formiddag:

 • Åpning av kulturskolens kunstutstilling, kulturhuset

Uke 48/23

Mandag 27. november

Morgen/Formiddag:     

 • Interne møter, Rådhuset
 • Workshop for opplevelsesnæringen i Nes, Kulturhuset

Etter lunsj:        

 • Møte i Jernbaneforum Kongsvingerbanene, Rådhuset
 • Representantskapsmøte ØRB, Brannstasjonen Jessheim 

Tirsdag 28. november

Morgen/Formiddag:     

 • Bli kjent runde administrasjon og styring, Rådhuset

Etter lunsj:        

 • Internt møte, Rådhuset
 • Møte Næringslivet, La Plaza

Kveld:  

 • Formannskapsmøte 

Onsdag 29. november

Hele dagen:      

 • Meklingsmøte - kommuneplanens arealdel 2022-2034, Statsforvalteren Oslo

Kveld:  

 • Besøke Nes Ridesenter 

Torsdag 30. november

Hele dagen:      

 • Permisjon 

Fredag 1. desember

Morgen/Formiddag:     

 • Møte GRIP (Gardemoregionen interkommunalt politisk råd), Rådhuset

Etter lunsj:        

 • Interne møter, Rådhuset
 • Vielse 

Søndag 3. desember

Morgen/Formiddag:     

 • Juleoppvisning Nes Turn, Neshallen 

 

 

Varaordførers kalender

Uke 15/24

Mandag 08.04.2024

Hele dagen:

Interne møter og kontortid, rådhuset.

Tirsdag 09.04.2024

Morgen/formiddag:

Bedriftsbesøk Rønningen Maskin AS, Årnes

Etter lunsj:

Kontortid/interne møter, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Partipolitisk møte

Onsdag 10.04.2024

Morgen/formiddag:

Kontortid, rådhuset

Etter lunsj:

Styringsgruppemøte Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (HuVo), Nannestad

Ettermiddag/kveld:

Partipolitisk møte

Torsdag 11.04.2024

Hele dagen:

Kontortid, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Miljøkrav i jordbruket, rådhuset

Fredag 12.04.2024

Morgen/formiddag:

Bedriftsbesøk AS Unica, Funnefoss

Etter lunsj:

Møte i Jernbaneforum Kongsvingerbanen, Lillestrøm

Uke 13 og 14/24

Mandag 25.03 – Onsdag 27.03.2024

Ingen planlagte møter eller besøk. Er tilgjengelig på tlf og epost

Tirsdag 02.04.2024

Morgen/formiddag:

 Interne møter, rådhuset

Møte i Nes næringsråd, rådhuset

Etter lunsj:

Arbeidsutvalgsmøte i Jernbaneforum Kongsvingerbanen, digitalt

Onsdag 03.04.2024

Morgen/formiddag:

Kontortid, rådhuset

Etter lunsj:

Første spadetak for nytt skolebygg, Fenstad skole

Torsdag 04.04.2024

Morgen/formiddag:

Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

Befaring Gjødingelva, Hurdal

Ettermiddag/kveld:

Generalforsamling Årnes Næringssenter, Årnes

Fredag 05.04.2024

Morgen/formiddag:

Bedriftsbesøk til Spenst Årnes

Etter lunsj:

Naboprat for Øvre Romerike, Eidsvoll

Søndag 07.04.2024

Seniorkabaret, Nes kulturhus

 

Uke 12/24

Mandag 18.03.2024

Hele dagen:

Interne møter, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Møte i regi av Naturvernforbundet om vindkraft mv, Kulturhuset

Tirsdag 19.03.2024

Morgen/formiddag:

Bedriftsbesøk Udnes entreprenør, Udneskroken

Etter lunsj:

Møte i arbeidsutvalget i Jernbaneforum Kongsvingerbanen, digitalt

Informasjon fra KS om tariffoppgjøret, digitalt

Ettermiddag/kveld:

Kommunestyremøte, rådhuset

Onsdag 20.03.2024

Morgen/formiddag:

Kontortid, rådhuset

Etter lunsj:

Møte med Innovasjon Gardermoen, rådhuset

Torsdag 21.03.2024

Morgen/formiddag:

Bedriftsbesøk Årnes vannverk

Etter lunsj:

Besøk prosjekt «Leva Jessheim Park»

Fredag 22.03.2024

Morgen/formiddag:

Befaring Frøyhov

Etter lunsj:

Kontortid, rådhuset

 Uke 11/24

Mandag 11.03.2024

Morgen/formiddag:

Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

Kontortid, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

Møte med pårørende til unge som trenger bolig med særbehov, rådhuset

Tirsdag 12.03.2024

Hele dagen:

Jernbaneforum, Oslo

Ettermiddag/kveld:

Formannskapsmøte, rådhuset

Onsdag 13.03.2024

Morgen/formiddag:

Omvisning på Esval

Etter lunsj:

Kontortid og interne møter, rådhuset

Torsdag 14.03.2024

Hele dagen:

Møte med Bane Nor om kvikkleireproblematikk, Moss

Fredag 15.03.2024

Morgen/formiddag:

Kontortid, rådhuset

Etter lunsj:

Møte om næringssamarbeid, Årnes Næringssenter

Jernbaneforum Kongsvinger, digitalt

Uke 10/24

Mandag 04.03.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

 • Møte med Trygve Johnsen, rådhuset
 • Bedriftsbesøk SignText, Runni

Tirsdag 05.03.2024

Morgen/formiddag:

 • Møte med Akershus fylkeskommune om næringsutvikling, Oslo

Etter lunsj:

 • Møte Linstow, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Eiermøter og formannskap, rådhuset

Onsdag 06.03.2024

Morgen/formiddag:

 • Strategisamling digitalisering i regi av DGI, Eidsvoll

Etter lunsj:

 • Kontortid, rådhuset

Torsdag 07.03.2024

Morgen/formiddag:

 • Bedriftsbesøk nes Miljøpark, Esval

Etter lunsj:

  • Bedriftsbesøk til Bjørn Westby, Auli 

Ettermiddag/kveld:

 • Styremøte Årnes Næringssenter, Årnes

Fredag 08.03.2024

Morgen/formiddag:

 • Kontortid, rådhuset

Etter lunsj:

 • Akershus fylkes formannskapssamling - regional planstrategi, Jessheim

Lørdag 09.03.2024

 • Minikonsert med Nes Janitsjarkorps, Vormsund
Uke 9/24

Mandag 26.02.2024

Hele dagen:

 • KS Viken Strategikonferanse, Fornebu

Tirsdag 27.02.2024

Morgen/formiddag:

 • KS Viken Strategikonferanse, Fornebu

Etter lunsj:

 • SLT Styringsgruppe og politiråd, besøk fra politimesteren, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Politiske møter

Onsdag 28.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Eldretreff med allsang, Årnes Gamle skole
 • Møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, rådhuset

Etter lunsj:

 • Kontortid, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Kultur- og idrettsgalla, Nes Kulturhus

Torsdag 29.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Møte med Høyre sentralt om inntektssystemet, digitalt

Etter lunsj:

 • Møte i Eldrerådet

Ettermiddag/kveld:

 • Møte i Ungdomsrådet, rådhuset
 • Åpent møte med Innovasjon Gardermoen, Årnes Næringssemter
 • Møte i Nes Næringsråd, Årnes Næringssenter

Fredag 01.03.2024

Morgen/formiddag:

 • Bedriftsbesøk Tekno Maskin, Oppaker

Etter lunsj:

 • Kontortid, rådhuset
 • Besøke Åpen barnehage, Årnes
Uke 8/24

Mandag 19.02.2024

Hele dagen:

 • Interne møter, rådhuset
 • Kontortid, rådhuset

Tirsdag 20.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter på rådhuset

Etter lunsj:

 • Bedriftsbesøk, Nek AS, Årnes

Onsdag 21.02.2024

Hele dagen:

 • Interne møter, rådhuset
 • Kontortid, rådhuset

Torsdag 22.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Bedriftsbesøk, Elis, Herbergåsen

Etter lunsj:

 • Kontortid, rådhuset

Ettermiddag:

 • Nes Røde Kors

Fredag 23.02.2024

 • Fri
Uke 7/24

Mandag 12.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter på rådhuset

Etter lunsj:

 • Samarbeidsforum, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Folkevalgtopplæring

Tirsdag 13.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Kontortid, rådhuset

Etter lunsj:

 • Bedriftsbesøk, Ullensaker Ved
 • Befaring Teppa Gård

Ettermiddag/kveld:

 • Kommunestyremøte, rådhuset

Onsdag 14.02.2024

Hele dagen:

 • Kontortid, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Møte med Nes kulturråd, rådhuset

Torsdag 15.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Husbanken – webinar

Etter lunsj:

 • HKH arbeidsverksted, Kulturhuset

Fredag 16.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Befaring/besøk Vestre Toten brannstasjon sammen med Nannestad kommune

Etter lunsj:

 • Digitalt møte Jernbaneforum Kongsvingerbanen

 

Uke 6/24

Mandag 05.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

 • Privat avtale
 • Interne møter, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Folkevalgtopplæring plan- og byggesak, rådhuset

Tirsdag 06.02.2024

Hele dagen:

 • Kontortid, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Formannskapsmøte, rådhuset

Onsdag 07.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Bedriftsmøte med Innovasjon Gardermoen, Jessheim
 • Møte med Dave Eggum, Eggum gård

Etter lunsj:

 • Interne møter, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Årsmøte Årnes Vel

Torsdag 08.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Ressursgruppe eiere halvårlig møte med KLP, digitalt
 • Bedriftsbesøk Nes Bildemontering AS, herbergåsen

Etter lunsj:

 • Interne møter, rådhuset

Fredag 09.02.2024

Hele dagen:

 • Kontortid og fraksjonsmøter på Stortinget, Oslo

Ettermiddag/kveld:

 • Årsmøte Akershus Høyre, Sandvika

Lørdag 10.02.2024

Hele dagen:

 • Årsmøte Akershus Høyre, Sandvika.
Uke 5/24

Mandag 29.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

 • Besøk til virksomheten Pedagogisk tjeneste
  • Møte med Fenstad Bygg, på rådhuset

Tirsdag 30.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter, rådhuset
 • Møte med daglig leder Kanmer

Etter lunsj:

 • Interne møter, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Møte med styret i Nes Næringsselskap, rådhuset

Onsdag 31.01.2024

Hele dagen:

 • Kontortid og besøke lokale virksomheter Årnes

Ettermiddag/kveld:

 • Styremøte Årnes Næringssenter AS

Torsdag 01.02.2024

Morgen:

 • Frokost med næringsdrivende i Nes, Årnes Næringssenter

Resten av dagen:

 • Kontortid

Fredag 01.02.2024

Morgen/formiddag:

 • Møte med styreleder Esval foretak IKS, rådhuset
 • Besøk Nes skianlegg ifm. Norges-cup

Etter lunsj:

 • Interne møter, rådhuset
Uke 4/24

Mandag 22.01.2024

Hele dagen:

 • Interne møter, rådhuset
 • Kontortid

Tirsdag 23.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Møte med KLP, Rådhuset
 • Omvisning/informasjon om Årnespassasjen
 • Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

 • Privat avtale
 • Befaring Teppa gård

Ettermiddag/kveld:

 • Politiske gruppemøter

Onsdag 24.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Kontortid

Etter lunsj:

 • Møte med lederne for Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, rådhuset

Torsdag 25.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Styremøte GRIP, Hurdal

Etter lunsj og resten av dagen/kvelden:

 • Formannskapskonferansen, årskonferansen, Hurdal

Fredag 26.01.2024

Hele dagen:

 • Formannskapskonferansen, årskonferansen, Hurdal

Søndag 28.01.2024

 • Sørgegudstjeneste, Ingeborgrud kirke
Uke 3/24

Mandag 15.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Møte med Akershus Energi om mulighetsstudie i Nes, rådhuset
 • Interne møter på rådhuset

Etter lunsj:

 • Kontortid

Tirsdag 16.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Kontortid

Etter lunsj:

 • Bedriftsbesøk Rovent AS
 • Bedriftsbesøk Bilsenteret R2 AS

Ettermiddag/kveld:

 • Temakveld om kraft/energi, Kulturhuset

Onsdag 17.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Kontortid/innbyggerbesøk

Etter lunsj:

 • Besøk til Pedagogisk tjenesten i kommunen
 • Møte med Visit Greater Oslo v/Ninni Tranum, rådhuset

Torsdag 18.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Klimaseminar: Kommunenes rolle på vei mot lavutslippssamfunnet 2050, Oslo

Etter lunsj:

 • Møte med fylkesråd for samferdsel i Akershus, Oslo

Fredag 19.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Kontortid

Etter lunsj:

 • Vielse, Lillerommen
Uke 2/24

Mandag 08.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Interne møter på rådhuset

Etter lunsj:

 • Besøk til legevakten i Nes
 • Besøk til Fjellfoten og Østgård skole

Tirsdag 09.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Bedriftsbesøk til Polygraph Norge
 • Møte med Nes Nes Næringsforening

Etter lunsj:

 • Besøke ergio-/fysiotjenesten i Nes kommune
 • Interne møter på rådhuset

Onsdag 10.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Barnehagebesøk Neskollen

Etter lunsj:

 • Besøk til Familiens Hus

Ettermiddag/kveld

 • Ekstra folkevalgtopplæring, rådhuset

Torsdag 11.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Møte om energibærere til tungtransport, digitalt

Etter lunsj:

 • Besøke Nes Kirkelige fellesråd, Schiefloegården

Ettermiddag/kveld:

 • Møte med Nes Rideklubb, rådhuset

Fredag 12.01.2024

Morgen/formiddag:

 • Webinar om pensjon
 • SLT-styringsgruppe og politiråd

Etter lunsj:

 • Jernbaneforum Kongsvingerbanen, digitalt

 

Uke 1/24

Mandag 1. januar 

 • Fridag 

Tirsdag 2. januar 

Hele dagen 

 • Innlevering av utstyr tidligere jobb i Forsvarsdepartementet
 • Mulig besøk på Stortinget til aktuelle komiteer 

Onsdag 3. januar 

Morgen/formiddag: 

 • Nabokommuneprat med ordførere og varaordførere på Øvre Romerike, Nannestad 

Etter lunsj: 

 • Interne møter på rådhuset 

Torsdag 4. januar 

Hele dagen: 

 • Kontortid og interne møter på rådhuset
 • Besøke bedrifter på Årnes 

Fredag 5. januar 

Morgen/formiddag: 

 • Møte med nes Næringssenter, rådhuset

Etter lunsj: 

 • Kontortid
 • Vielse
Tidligere uker

Uke 52/23

 • I uke 52 har politisk ledelse ingen konkrete møter, men vil være tilgjengelig på telefon og epost 

Uke 51/23

Mandag 18. desember 

Morgen/formiddag: 

 • Mulig besøk til barnehage 

Etter lunsj: 

 • Besøk til og omvisning på Akershus Energi, Rånåsfoss 

Tirsdag 19. desember 

Morgen/formiddag: 

 • Interne møter, rådhuset 

Etter lunsj:

 • Interne møter, rådhuset
 • Besøk til Vorma fysioterapi, Årnes
 • Representantskapsmøte Viken kontrollutvalgssekretariat IKS, digitalt 

Onsdag 20. desember 

Morgen/formiddag: 

 • Besøk til Furukollen psykiatriske senter, Årnes 

Etter lunsj: 

 • Befaring/øving på objekt med brannvesenet 

Torsdag 21. desember 

Hele dagen: 

 • Kontortid på rådhuset
 • Besøke bedrifter på Årnes 

Fredag 22. desember 

Hele dagen:   

 • Signering av kontrakt om Fenstad skole, rådhuset (kl 12)    
 • Kontortid på rådhuset
 • Besøke bedrifter på Årnes                                                                                                                    

Søndag 24. desember

kl: 14-16

 • Henting av deltakere til «Jul for alle» og hilsning til middagen på Årnes gamle skole

Uke 50/23 

Mandag 11. desember

Morgen/formiddag: 

 • Privat 

Etter lunsj: 

 • Kontortid, rådhuset 

Tirsdag 12. desember 

Hele dagen 

 • Kommunestyremøte, rådhuset 

Onsdag 13. desember 

Morgen/formiddag: 

 • Kontortid, rådhuset
 • Mulig besøk til en barnehage

Etter lunsj: 

 • Møte SLT-gruppen/KoRus-Øst, rådhuset 

Torsdag 14. desember 

Morgen/formiddag: 

 • Kontortid, rådhuset
 • Mulig bedriftsbesøk 

Etter lunsj: 

 • Utfordring fra FRAM – Badechallenge Flolangen 

Kveld: 

 • Styremøte Nes Høyre 

Fredag 15. desember 

Hele dagen: 

 • Kontortid på rådhuset og innbyggersamtaler på Årnes

Lørdag 16. desember

 • Åpne utstilling i Galleriet i Nes for Årnes Tegne- og Maleskole

 

Uke 49/23

Mandag 4. desember

Morgen/formiddag:

 • Interne møter, rådhuset

Etter lunsj:

 • Møte med lokal næringsaktør
 • Besøk til Espira Kløverenga barnehage på Årnes

Ettermiddag/kveld:

 • Middag med Nes Idrettsråd, Høvleriet

Tirsdag 5. desember

Morgen/formiddag:

 • Besøk til Nes Svømmehall
 • Møte om inkluderende avgangsfeiring i Viken, digitalt

Etter lunsj:

 • Møte med A. Jahr AS, rådhuset
 • Halvårlig møte med Nes kirkelige fellesråd

Onsdag 6. desember

Morgen/formiddag:

 • Frokostmøte om evalueringen av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
 • Interne møter på rådhuset

Etter lunsj:

 • Møte med ØRB, rådhuset

Torsdag 7. desember

Morgen/formiddag:

 • Besøk Opaker Espira barnehage

Etter lunsj:

 • Interne møter på rådhuset
 • Representantskapsmøte i Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning
  region 2 – KOAF-2

Ettermiddag/kveld:

 • Prisutdeling fra Nes Næringsforening og utdeling kommunens Miljøfyrtårnpris 

Fredag 8 desember

 • Fridag

Uke 48/23

Mandag 27. november

Morgen/formiddag:

 • Interne møter, rådhuset
 • Workshop med opplevelsesnæringen i Nes, Kulturhuset

Etter lunsj:

 • AU-møte i Jernbaneforum Kongsvingerbanen, rådhuset

Ettermiddag/kveld:

 • Befaring Rånåsfoss vei fra Sandnesstubben-Rånåsfoss stasjon 
 • Årsmøte/medlemsmøte Nes Høyre

Tirsdag 28. november

Morgen/formiddag:

 • Bli kjent runde med Administrasjon og styring, rådhuset

Etter lunsj:

 • Interne møter, rådhuset 
 • Besøk til Norlandia Neskollen Melkeveien barnehage 

Ettermiddag/kveld:

 • Formannskapsmøte

Onsdag 29. november

Hele dagen:

 • Meklingsmøte - kommuneplanens arealdel 2022-2034, Statsforvalteren Oslo og Viken

Torsdag 30. november

Morgen/formiddag:

 • Besøk til Tomteråsen barnehage
 • Besøk til Øvre Neskollen naturvernbarnehage

Etter lunsj:

 • Møte i styringsgruppa for Vannområdet Hurdalvassdraget/Vorma (Huvo), Nannestad

Ettermiddag/kveld:

 • Møte med gründere i Nes, Nes Næringssenter

Fredag 1. desember

Morgen/formiddag:

 • Besøk til Norlandia Neskollen Tellusvegen barnehage

Etter lunsj:

 • jurymøte Demokrati-camp Vormsund ungdomsskole
 • Interne møter, rådhuset

Lørdag 2. desember

Morgen/formiddag:

 • Besøk til Nes Arena ifm låvefesten med friidrett for barn og voksne

 

Publisert: 26.11.2023 22:51:18
Sist endret: 09.04.2024 09:57

Publisert: 26.11.2023 22:51:18
Sist endret: 09.04.2024 09:57

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?