Om kommunen

Om Nes 

Nes er en særpreget landbrukskommune og landets største kornkommune sentralt plassert på Østlandet med nærhet til Oslo og Gardermoen. 

I Nes er det stille og rolig, god plass og gode oppvekstmiljøer – samtidig gir kommunens geografiske plassering nærhet til både natur, storby, flyplassen og dermed resten av verden. Nes sine særegenheter – som elvemøtet mellom Glomma og Vorma, det bølgende kulturlandskapet og kulturhistorien, blandet med kjennetegn som tilgangen til natur og friluft, det rike kulturlivet og idrettstilbudet, mye frivillig arbeid og god dugnadsånd – er med på å danne kommunens identitet. Tettstedet Årnes er kommunesenter og kjennetegnes som en landsbypreget «stasjonsby» langs Kongsvingerbanen 

Vår visjon

«Det gode liv der elvene møtes» uttrykker et felles ønske om god livskvalitet for kommunens innbyggere og peker på elvemøtets unike betydning som landemerke og kilde til inspirasjon. Ansatte og folkevalgte har et felles ansvar for fortid, nåtid og framtid.

Bildekollasje med bilder fra forskjellige steder i kommunen 

Våre verdier 

Nærhet, engasjement og synlighet uttrykker både en felles grunnleggende plattform å bygge lokalsamfunnet på inn i framtida og hvordan vi skal arbeide og lede mot visjonen. Disse tre verdiene skal kjennetegne oss som organisasjon og vår væremåte. Samtidig skal innbyggerne i Nes også kunne identifisere seg med våre verdier. Bevisstgjøring av egne verdier og identitet er viktig for utviklingen av Nes og skal kommuniseres via visjon og verdigrunnlag. I arbeidet med å komme frem til hvilke verdier som skal prege Nes-samfunnet og Nes kommune som organisasjon, har både kommunens ledere, folkevalgte og innbyggere medvirket 

Våre satsingsområder

Leve, lære og skape er knyttet opp til visjon og verdigrunnlag og uttrykker dels kvaliteter ved Nes kommune i dag, dels viktige områder for satsing i tiden framover.

  • Leve:    I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve
  • Lære:   I Nes er det fokus på læring og kunnskap
  • Skape: I Nes er det engasjement og nyskapning

Kommunens beliggenhet

Kommunen ligger ca 50 km nord for Oslo, i Gardermoregioen, Årnes er kommunesenter

Rådhuset

Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen

Nøkkeltall:

Kommunenummer: 3228
Areal: 641 km2

Kommunefakta fra Statistisk sentralbyrå

Publisert: 27.11.2016 22:01:04
Sist endret: 30.01.2024 20:04

Publisert: 27.11.2016 22:01:04
Sist endret: 30.01.2024 20:04

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?