INNHOLD

Innsyn og offentlig journal

Postliste - offentlig journal

Hovedregelen er at alle saksdokumenter kommunen sender og mottar er offentlige. Dette følger av Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) § 3.

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om et dokument kan unndras fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis.

Hvis det er opplysninger i et enkelte dokument som i medhold av lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentligste del av dokumentets innhold kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet, jf. offentleglova § 12.

Også en rekke andre dokumenter kan unntas fra offentlighet etter nærmere bestemmelser i offentleglova kapittel 3, og Forskrift til offentleglova av 17.10.2008.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Innsyn i dokumenter

Alle utgående dokumenter som er offentlige og publisert på postlista finner du i full tekst. Det kan søkes innsyn i alle dokumenter som ikke er publisert, men er offentlige. Kommunen vil behandle din søknad om innsyn etter gjeldende lover. Vi behandler bestillingene fortløpende.

Du kan velge å bestille dokumente via sikker kanal (ID porten) eller skjema:

Sikker kanal (ID porten)

Innsyn i dokumenter

Innsyn i saker

Skjema for innsyn etter personopplysningsloven

Innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet

Selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (merinnsyn).

Innsynsbegjæringer sendes til kommunen skriftlig per brev eller e-post.

Ved generelle innsyn har du mulighet til å være anonym dersom du ønsker dette. 

  • Hvis du ønsker å være anonym kan du skrive «Anonym» i navn og adressefeltene. Bruk postkode "1234 Anonym"
  • Du må oppgi en e-postadresse for å kunne motta dokumenter på e-post. Alternativt kan du oppgi et telefonnummer slik at det kan avtales når dokumentene kan hentes i servicetorget.
  • Ved partsinnsyn kan du ikke være anonym, og du kan bli bedt om å legitimere deg. 

 

Publisert: 08.02.2017 10:47:38
Sist endret: 30.01.2024 20:19

Publisert: 08.02.2017 10:47:38
Sist endret: 30.01.2024 20:19

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?