Eierportal

Eierportalen er en informasjonsbase som gir kunnskap om Nes kommunes eierpolitikk og eierposisjoner.

Eierskap

Nes kommune har eierskap og andeler i mange ulike selskaper.  

Kommunalt aksjeselskap 

  • Kanmer AS - Kanmer AS ble stiftet 30.november 2001. Selskapets formål er å drive individuell utvikling og sysselsetting med mennesket i sentrum. Selskapet er kvalitetssikret med NAVs kravspesifikasjon, og med tilgang til flere av virkemidlene som NAV har. Selskapets generalforsamling er identisk med Nes kommunes formannskap.
  • Nes kulturhus AS - Nes Kulturhus AS ble stiftet 5.oktober 1999. Selskapets formål er å eie og drive utleie av kulturhus i Nes kommune. Selskapets generalforsamling er identisk med Nes kommunes formannskap 

Nes næringsselskap AS - Nes næringsselskap AS ble stiftet 10.07.23 og  har som formål å drive næringsutvikling på vegne av Nes kommune. Følgende eiendommer/selskaper er tatt inn i næringsselskapet: 

  • Jahr AS 
  • Herbergåsen 
  • Kulmoen

GreenLab ASGreenLab AS ble stiftet 1. juli 2021. Selskapets formål er å etablere og utvikle en sirkulær industriell symbiosepark på Esval i Nes kommune, og annen virksomhet i naturlig forbindelse med dette. Nes kommunen eier per 31.12.21 100 % av aksjene i selskapet. Så lenge Nes kommune er eneeier, er selskapets generalforsamling identisk med Nes kommunes formannskap.

Kommunalt foretak:

  • Esval miljøpark KF- Esval Miljøpark KF ble opprettet som et kommunalt foretak (KF) 1. januar 2012. Esval begynte som et avfallsdeponi i 1972. De har i dag et moderne avfallsanlegg med formål å drive avfallsrelatert virksomhet, deponering og gjenvinning på en slik måte at det gir samfunnsmessige og miljøriktige løsninger for innbyggerne i Nes kommune, industrien og andre avfallsbesittere.

  • Kommunen har i tillegg en 15 % eierandel i Nes Miljøpark AS. Selskapets hovedaksjonærer er AF Gruppen og Gunnar Holth Grusforretning AS. Miljøparken tar imot forurenset masse og renser den på en miljømessig forsvarlig måte. Nes Miljøpark AS er det første anlegget for gjenvinning av forurenset masse på Østlandet.

Interkommunale selskap (IKS)

Interkommunale samarbeid 

Kommunloven §18 - Interkommunalt politisk råd 

Kommuneloven §19 -  Kommunalt oppgavefellesskap

Kommuneloven §20  -  Vertskommune

 

Eierpolitikk

Felles for kommunene i Gardermoregionen

For Nes kommune

 

 

 

 

 

Publisert: 23.11.2016 11:23:30
Sist endret: 27.01.2024 21:59

Publisert: 23.11.2016 11:23:30
Sist endret: 27.01.2024 21:59

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?