Beredskap og krise

Beredskap og krise

En krise er en uønsket hendelse som kan få alvorlige konsekvenser for liv eller helse og/eller materielle forhold og som ikke dekkes i den vanlige driften.

Ivareta befolkningens sikkerhet

Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet gjennom forebyggende arbeid og beredskap. Under kriser og katastrofer skal kommunen iverksette tiltak for å beskytte befolkningen og sørge for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner.

Forebygge uønskede hendelser

Kommunens mål er at innbyggere og besøkende i Nes kommune opplever det trygt å bo og oppholde seg i kommunen. Det oppnås ved at kommunen forebygger uønskede hendelser som kan medføre alvorlige forstyrrelser i kommunen, og dersom slike hendelser likevel inntreffer, forberede tiltak som minimaliserer konsekvensene for mennesker, miljø og infrastruktur.

Vi lever i et trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerer som det skal. Livet i Norge er imidlertid helt avhengig av blant annet strøm, vann og internett – og nettopp det er vår største sårbarhet.

Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer. Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp. Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv og de rundt oss ved en hendelse, kan hjelpen settes inn der behovet er størst. Kommunen vil da prioritere å hjelpe de mest sårbare innbyggerne først, eksempelvis de som er avhengige av tjenester fra kommunen på daglig basis. Ved å ha egenberedskap og kunne klare seg selv noen dager, er du en svært viktig del av Norges totale beredskap.

Egenberedskap - hva kan du selv gjøre? 

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) råder alle husstander i Norge om å ta noen enkle grep for å bedre vår egenberedskap. Nes kommune deltar årlig i kampanjen Egenberedskapsuken, for rette søkelyset mot hva vi selv kan gjøre for å forberede oss på ulike typer hendelser. Slike hendelser kan for eksempel være ekstremvær med bortfall av kritisk infrastruktur som vann, strøm og mobilnett.

 

På linkene under kan du lese mer om hva som anbefales at du har tenkt igjennom og konkrete eksempler på hva du trenger for å klare deg selv i minst tre dager ved en hendelse:

Jodtabletter 

Jodtabletter kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker og skal kun tas etter råd fra nasjonale myndigheter. Jodtabletter er i hovedsak beregnet for befolkningen under 18 år, gravide og ammende. I noen tilfeller kan det være aktuelt for voksne mellom 18 og 40 år. De over 40 år har svært liten risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen og trenger ikke ta jodtabletter. 

Et av egenberedskapsrådene fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er å ha jodtabletter hjemme dersom man er i målgruppen for det. 

Kommunen har i henhold til sine beredskapsplaner lager med jodtabletter, og planer for distribusjon av disse i henhold til målgruppen. Ved en eventuell hendelse vil planen justeres i henhold til det konkrete situasjonsbildet.  

Her kan dere lese mer om atomberedskap og jod

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan ble sist vedtatt av Nes kommunestyre i september 2021. Planen skal gjennomgås og revideres årlig. Ansvarlig for dette er kommunens beredskapskoordinator.

Overordnet beredskapsplan 

Varsling av sivilbefolkningen

Kommunen benytter Varsling 24 for å varsle husstander og bedrifter i et geografisk område om hendelser via SMS og e-post. Varsling 24 varsler via SMS, e-post, og talemelding til fasttelefon. Meldingen sendes som SMS til mobiltelefon og epost til alle innbyggere over 16 år i en husstand og alle kontaktpersoner i en bedrift.

I fredstid er det Politiet som har ansvaret for å løse ut varsel. I krig kan Sivilforsvaret utløse varslingsanleggene ved fare for flyangrep.https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/varsling-og-informasjon/slik-far-du-informasjon-ved-kriser/

 

Tilfluktsrom

Tilfluktsrom blir bare tatt i bruk hvis det oppstår helt spesielle og alvorlige hendelser. Når det blir behov for å evakuere til tilfluktsrom, vil befolkningen bli varslet av nasjonale myndigheter. Du er som regel godt beskyttet i ditt eget hjem hvis du har forberedt deg. 

Nes kommune har ingen offentlige tilfluktsrom, men det finnes private tilfluktsrom i Nes. Private tilfluktsrom er tilfluktsrom som ble bygget i større bygninger frem til begynnelsen av 90-tallet.  Les mer om tilfluktsrom på Sivilforsvarets sider: https://www.sivilforsvaret.no/dette-er-sivilforsvaret/tilfluktsrom/  

 

Nyttige lenker og andre styrende dokumenter/prosedyrer

Vakttelefoner

Tjenester Telefonnummer Trefftid
Legevakt

116 117 /
63 90 11 33

 

Virkedager: kl 15:30 - 08:00 Helg og helligdager: døgnvakt
Inneklemte dager og romjul: kl 15:30-08:00

 

Lensmann  02800 Etter kl 15:00
Barnevernsvakt

64 99 32 70

Kveld, natt og helg
Alarmtelefon for barn og unge 116 111 Er åpen når kontorene til barnevernstjenesten er stengt
Romerike krisesenter 66 93 23 10 Hele døgnet
Septiktømming - Brd. Stenskjær A/S 906 15 429  
Kommunalt kloakk/avløp/renseanlegg 951 64 300 Etter kl 15:15

Kommunalt vannverk

Årnes vannverk

924 98 048

63 90 90 80

 
Kommunalt vegvedlikehold 920 23 116 Etter kl 15:15 i perioden 1.okt-31.mai
Fallviltgruppa i Nes kommune  911 05 513 Ved melding om påkjørt vilt ring politi på telefon: 02800, eller du kan ringe vakttelefon til fallviltgruppa direkte
Fylkes- og riksveg 175 Hele døgnet

Øvre Romerike brann - og redning 

 

110

Hele døgnet
Elvia Feilmelding  22 44 10 40  
Veterinærvakt/dyrlegevakt  907 69 918  
Viltnemd 901 92 681/ 02800

 Leder viltnemd/ Politi

 

 

Emergency numbers

Service Telephone Number Available times
Emergency Doctors

116 117

Week days  15:30 - 08:00 weekends and public holidays: 24hours
Police  02800 After  15:00
Child Protection 64 84 25 75 Evening, nights and weekends
Alarm telephone for children and youthog unge 116 111 Open when the office for Child protection is closed
Septic Tank emptying - Brd. Stenskjær A/S 906 15 429  
District water/ waste/ treatment 951 64 300 After 15:15
District road maintenance 920 23 116 After 15:15 between 1.oct --31.may
Regional and State roads 175 24 hours

Øvre Romerike Fire- and rescue

Emergency Director Nes

110

24 hours
Kommunalt vannverk 924 98 048  District  waterworks
Elvia Feilmelding  22 44 10 40  
Veterinary 907 69 918  

Publisert: 07.02.2017 20:24:31
Sist endret: 05.02.2024 18:20

Publisert: 07.02.2017 20:24:31
Sist endret: 05.02.2024 18:20

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?