INNHOLD

Kommunevåpen og designprofil

Kommunikasjon

Nettsiden er vår viktigste kanal for kommunikasjon med innbyggere, næringsliv og media. Vi benytter sosiale medier som supplement i enkelte saker.

Designprofil

Designhåndboken skal være retningsgivende og førende. Nes kommunes visuelle profil omfatter logo, skriftsnitt/typografi og farger. Profilen
skal gjenspeile kommunens visjon, verdier og satsingsområder.  

Nes kommune - designhåndbok 
Ta kontakt med kommunikasjonssjef for påloggingsinformasjon

Om kommunevåpenet

 

Beskrivelse av kommunevåpenet 

"I gull tre motstøtende kvistede stammer på grønn bunn"  

Grønnfargen symboliserer ungdom og håp, knytter også våpenet til primærnæringene og binder sammen fortid og nåtid.

forskjellige varianter, avhengig av om det skal gjengis i en farge- eller sort/hvitt-trykksak.

 

Bruk av kommunevåpenet

Kommunevåpenet skal alltid brukes når det er nødvendig å vise at Nes kommune utøver myndighet eller forvalter ansvar. Dette gjelder både intern og ekstern informasjon.

 Det er egne regler for bruk av kommunevåpen som finnes tilgjengelig på regjeringen.no

Ӥ 2. Generelle bestemmelser om bruk

Som hovedregel kan våpenet bare brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon.
Bruk av våpenet på suvenirer for salg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse.”

Hvis du ønsker å bruke kommunevåpenet, spør oss først, så misforståelser kan unngås.

Horisontal og vertikal logo

Hovedlogoen til Nes kommune er den horisontale varianten. Den vertikale logoen brukes når formatet eller plassen krever det.

Kommunevåpen til trykk

Kommunevåpen horisontal

Kommunevåpen horisontal svart/hvit.

Kommunevåpen vertikal

Kommunevåpen vertikal svart/hvit

Publisert: 21.10.2023 19:34:49
Sist endret: 27.01.2024 22:20

Elin Brede Kristiansen

Kommunikasjonssjef

Publisert: 21.10.2023 19:34:49
Sist endret: 27.01.2024 22:20

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?