Innkjøp

Nes kommune kjøper årlig varer og tjenester for over kr. 200 mill.  For en best mulig ressursforvaltning skal alle innkjøp i kommunen være basert på konkurranse. 

Nes kommune deltar i det interkommunale innkjøpssamarbeidet på Øvre Romerike/Gardermoregionen,  ØRIK (Øvre Romerike innkjøpssamarbeid)

Når du sender faktura til Nes kommune

Vi ber om at det sendes ehf-faktura adressert til:

Nes kommune, Fakturamottak, Postboks 114, 2151 Årnes
– org.nr 938 679 088

Merk at alle fakturaer skal være påført referanse (ansvarsn ummer 5 siffer)

Er ikke ehf-faktura mulig, så kan den sendes i posten eller på e-post til:
nes.faktura@nes.kommune.no

 

Publisert: 21.10.2023 18:57:38
Sist endret: 30.01.2024 19:11

Publisert: 21.10.2023 18:57:38
Sist endret: 30.01.2024 19:11

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?