Handlingsplan med økonomiplan og budsjett

Handlingsprogram med budsjett og økonomiplan

Kommunens årsbudsjettet utarbeides på høsten og vedtas i kommunestyremøtet i desember.
Økonomiplanen er en fireårsplan over kommunens økonomiske prioriteringer omkring drift og investeringer. Planen revideres årlig 

Vedtatt økonomiplan 2024-2027 med budsjett 2024 (framsikt.net)

 

Tidligere år:

Handlingsprogram med budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Handlingsprogram med budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Handlingsprogram med budsjett 2021 og økonomiplan 2021 -2024

Handlingsprogram med budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 

Rådmannens reviderte forslag til budsjett  2019 og økonomiplan 2019-2022 med handlingsprogram 

Handlingsprogram med budsjett 2019  og økonomiplan 2019-2022 

Handlingsprogram med budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.pdf

Handlingsprogram med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 

KOSTRA

Etter at SSB har  produsert Kostra statistikk lager kommunen analyser på bakgrunn av dette. Disse blir produsert i løpet av våren og ligger som en del til behandlingen av årsregnskapet. Analysen brukes som en del av budsjett og økonomiplanarbeidet. 

Skatteregnskap 

Fagområdet Skatt utarbeider årsregnskap og årsrapport for kemnerkontoret og arbeidsgiverkontrollen for hvert år, samt Kontrollrapport fra Skatt øst.

Publisert: 21.10.2023 19:01:15
Sist endret: 12.02.2024 16:10

Publisert: 21.10.2023 19:01:15
Sist endret: 12.02.2024 16:10

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?