INNHOLD

Årsregnskap og rapportering

Årsregnskap

Økonomiavdelingen produserer hvert år årsregnskap på vegne av Nes kommune. Frist for at regnskapet skal være ferdig fra kommunens side er 15.februar. På dette tidspunktet er også årsregnskapet offentlig.

Årsregnskap 2023

Årsregnskap 2022

Tidligere år

Årsregnskap 2021    Konsolidert årsregnskap 2021

Årsregnskap 2020 

Årsregnskap 2019

Årsregnskap 2018 

Årsregnskap 2017 

Årsregnskap 2016

Årsregnskap 2015

 

Årsrapport

I henhold til kommunelovens bestemmelser skal administrasjonen lage en årsmelding om hvordan kommunens økonomiske situasjon er for siste år.

Årsrapport 2023

Årsmelding 2022

Tidligere år

Årsmelding 2021

Årsmelding 2020 

Årsmelding 2019

Årsmelding 2018 

Årsmelding 2017 

Årsmelding 2016 

Årsmelding 2015

KOSTRA

Etter at SSB har  produsert Kostra statistikk lager kommunen analyser på bakgrunn av dette. Disse blir produsert i løpet av våren og ligger som en del til behandlingen av årsregnskapet. Analysen brukes som en del av budsjett og økonomiplanarbeidet.

Rapportering

2023 andre tertial

2023 første tertial

2022 andre tertial

2022 første tertial

Publisert: 21.10.2023 19:05:52
Sist endret: 17.04.2024 15:18

Publisert: 21.10.2023 19:05:52
Sist endret: 17.04.2024 15:18

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?