INNHOLD

Skogbruk

Fylkesmannens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. 

Følg med på hva som skjer og få siste nytt ved å følge med på informasjonen som sendes ut.

Her kan du holde deg oppdatert på viktig informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Viken

Skogfond

Skogfond skal sikre at du som skogeier har midler til å finansiere investeringer på din skogeiendom. Skogfond er en tvungen fondsavsetning hjemlet i Lov om skogbruk

Ved tømmerhogst skal en del av verdien på tømmeret settes av på skogfond. Beløpet som blir satt av til skogfond er ikke skattepliktig.

Skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen og pengene kan kun benyttes til aktiviteter knyttet til skogeiendommen. Innestående skogfondsmidler følger eiendommen ved eierskifte. Skogeier har ikke krav på renter av det som står inne på fondet. Rentemidlene går til administrasjon av skogfondordningen, eventuelle tap ved ordningen, til ulike rådgivningstiltak og områdevise skogbruksplaner.

Landbruksdirektorates nettsider om skogfond og hva skogfondet kan brukes til.

Her kan du sjekke saldo på skogfondet

Vil du ha utbetaling fra skogfondet?

En del kulturtiltak i skogen kan dekkes av skogfondet. Ved utbetaling får du delvis skattefritak, med unntak av utbetaling som skal gå til å dekke merverdiavgift. Frist for krav om refusjon er senest året etter investeringen, men vi anbefaler at krav fremmes så raskt som mulig etter investeringen.

For utbetaling fra skogfond til skogkulturtiltak skal du bruke SLF-skjema 909SLF-skjema 909:

Landbruksdirektoratets skjema for skogfond

Forskrift om skogfond

Landbruksveg - bygging

Du må søke før du bygger skogsveg (landbruksveg). Søknadsprosessen skal sikre at hensynet til miljø, landskap, kulturminner, friluftsliv og andre berørte interesser blir ivaretatt.

Send søknaden til den kommunen der veianlegget er lokalisert. Du må varsle naboer og rettighetshavere om søknaden.

Det kan søkes om tilskudd til nybygging av skogsveier og ombygging av eksisterende skogsveier.

Søknadsskjema:

Søknad om tilskudd til skogsveier

Søknad om bygging av landbruksvei

Her kan du lese mer om landbruksveier:

Tilskudd til bygging av landbruksveier

Landbruksdirektoratet

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier

Tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger innen jordbruk og skogbruk

 

Publisert: 03.10.2016 09:49:00
Sist endret: 25.01.2024 14:15

Publisert: 03.10.2016 09:49:00
Sist endret: 25.01.2024 14:15

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?