Strategier

Nes kommune har utarbeidet flere handlingsplaner og strategiske dokumenter, som legger flere premisser for samfunnsutviklingen i kommunen.

Overordnet

Kommunikasjonsstrategi 2017-2030

Kommunal planstrategi 2020-2023 

Mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel 2019-2030

Teknisk

Bredbåndsstrategi for Nes kommune 2023- 2025

Helse

Leve Hele Livet, plan for Nes kommune

SLL-plan (språk, lesing og læring)

Helhetlig boligstrategi 2020- 2032

Helhetlig oppvekststrategi 2017-2027

Sosial læring og livsmestring

Strategiplan for SLT-arbeidet 2018-2021

Strategi for legetjenesten i Nes 2023- 2033.pdf

Strategi for universell utforming 2019-2031

Næring

Strategisk næringsplan 2017-2030

Klima, miljø og beredskap

Beredskapsplan, overordnet - revidert 2021

Trafikksikkerhetsplan 2023 - 2027

Publisert: 27.11.2023 12:58:10
Sist endret: 15.01.2024 10:54

Publisert: 27.11.2023 12:58:10
Sist endret: 15.01.2024 10:54

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?