KARTTJENESTER

Kommunekart er beregnet for publikum og gir deg gratis, detaljerte kart og flybilder for hele Nes Du kan søke på adresser, steder og eiendommer og enkelt få beregnet kjøreruter med trinn-for-trinn instrukser for hvordan du kommer deg dit. Du kan også se på 3D kart og en oversikt over ladestasjoner er kjekk å ha. Dette er samme løsning som brukes på mobile enheter, og kan brukes i alle nettlesere på pc.

Selvbetjeningsløsning for bestilling av digitale kartdata i SOSI eller DXF format. Løsningen er rettet mot det private konsulentmarkedet, og kartgrunnlaget kan brukes til prosjektering, arealplanelegging, situasjonsplan m.m.

Ved søknader eller meldinger om byggetiltak og deling/grensejustering av eiendom skal tiltaket tegnes inn på kart. Det skal dokumenteres at berørte naboer er varslet og om søknaden/meldingen er i samsvar med gjeldende arealplan eller ikke. Til denne dokumentasjonen trenger du et situasjonskart med plan- og naboopplysninger som ikke er eldre enn ett år.

Planinnsyn viser arealplaner i kommunen, som kommuneplan, reguleringsplaner, mm. Her vises både gjeldende planer og planer under arbeid. 

Planarkivet viser opplysninger om planens status i planprosessen, aktuelle plandokumenter.

TEMAKART