INNHOLD

Tiltak jeg kan søke om selv

Tilbake til byggesak forside

Mindre tiltak du kan søke om selv

Vil du utvide stuen din, bygge garasje eller gjøre om kjelleren til soverom? Før du setter i gang bør du bestemme deg for hvor omfattende byggeprosjektet ditt skal være. Har du et mindre byggeprosjekter kan du ofte både bygge og søke selv, mens større byggeprosjekter krever at du må bruke fagpersoner i hele søknads- og byggeprosessen.

Trykk på rullemenyen under og les mer om hvilke tiltak du kan søke om selv.

Frittstående bygg inntil 70 kvm, ikke til beboelse

Bygget kan ikke brukes til overnatting, men kan for eksempel brukes til opphold på dagtid som verksted og utstillingslokale. Andre bruksmuligheter er uthus, garasje, og oppbevaring.

Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller. Bygget kan verken ha totalt BRA (bruksareal) eller BYA (fotavtrykk) større enn 70 kvm.

Dersom bygget er under 50 kvm BYA kan bygget vanligvis plasseres inntil 1 m fra felles grense med nabo, med mindre annet står i plan. Les mer om avstandskrav under "Må jeg søke?".

Dersom du skal ha boligrom eller koble til vann og avløp i bygget, må du få et firma til å søke for deg. Les mer om dette lenger ned på siden under «større tiltak».

Tilbygg på inntil 50 kvm

Tilbygg er en utvidelse av grunnflaten til et eksisterende bygg. Du kan søke om å oppføre et tilbygg med inntil 50 kvm BYA eller inntil 50 kvm samlet BRA. Eksempler på tilbygg er veranda, vinterhage, utvidelse av boligrom, m.m.

Tilbygget kan brukes til beboelse, forutsatt at det tilfredsstiller tekniske krav i forskriften. Du er selv ansvarlig for at tekniske krav er ivaretatt.

Kjeller

Tilbygget kan være underbygget med kjeller. Kjeller med himling over 1,5 m over terreng må medregnes i total BRA (total gulvflate for alle etasjer).

Påbygg

Påbygg er et bygg som oppføres over et eksisterende bygg, som ny etasje, takopplett, innbygging av understøttet veranda/balkong, o.l.. Skal du oppføre et påbygg må du bruke ansvarlig søker. Les mer om dette lenger ned på siden under «større tiltak».

Selvstendig boenhet

Tilbygget kan ikke inneholde en egen selvstendig boenhet. Dette betyr at det må være en intern forbindelse mellom tilbygget og eksisterende bolig som dør eller direkte åpning. Ved fysisk tett skille må det søkes om oppdeling av boenhet.

Bruksendring av tilleggsdel til hoveddel

Vil du gjøre kjeller om til stue, lage soverom i boden eller leie ut loftet? Da må du først søke om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Tilleggsdel er ikke godkjent til varig opphold og kan ikke brukes til beboelse.
Eksempler på tilleggsdel er garasje, bod, kjeller, loft.
Eksempler på hoveddel er stue, kjøkken, soverom, entre.

Utleie

Du må ikke søke kommunen om å leie ut, men rom som leies ut må være godkjent til varig opphold. Før du leier ut kjeller, loft eller garasje må du derfor søke om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel og få godkjenning fra kommunen.

Bruksendring av frittstående garasje

Dersom du skal ha boligrom eller koble til vann og avløp i frittstående garasje, regnes dette som en selvstendig boenhet. Du må du få et firma til å søke for deg. Les mer om dette lenger ned på siden under «større tiltak». 

Støttemur

Enkelte støttemurer kan settes opp uten søknad. Dette forutsetter blant annet at plasseringen er i tråd med krav om avstand til vei, vann- og avløspsledninger og nabogrense.Dette gjelder for støttemur :

  • på inntil 1,0 meter høyde som står minst 1,0 meter fra nabogrensen og,
  • støttemur på inntil 1,5 meter høyde minst 4,0 meter fra nabogrensen.

Støttemuren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veier.

Alminnelige driftsbygninger i landbruket
  • Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon, rivning av, eller bruksendring til driftsbygning inntil 1000 m2 bruksareal (BRA).
  • Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m2 bruksareal (BRA).

Større tiltak hvor det er krav om ansvarlig foretak

Skal du bygge bolig, ny etasje, eller garasje over 70 kvm, må du ansette et eller flere firmaer som erklærer ansvar i byggeprosjektet. Søknaden må sendes inn av et firma som kan være ansvarlig søker. Les mer om dette i rullemenyen under.

Ansvarlig foretak

Alle firmaer som jobber i et byggeprosjekt med krav om ansvarlig foretak må erklære ansvarsrett for sitt arbeidsområde. Ansvarsrett er delt opp i tre funksjoner. Disse er beskrevet nærmere under. Noen firmaer har kompetanse til å ha ansvar for flere funksjoner og fagområder.

Ansvarlig søker

Ansvarlig søker veileder deg i byggeprosessen og sørger for at søknaden din inneholder riktig og tilstrekkelig dokumentasjon. Ansvarlig søker har også dialogen med kommunen under byggesaken og skal delta på eventuell forhåndskonferanse.

Ansvarlig prosjekterende

Ansvarlig prosjekterende planlegger og tegner tiltaket. Ansvarsområde er delt opp i flere fagfelt, som konstruksjon, sanitærarbeider og brann. Ansvarlig søker hjelper deg med å kartlegge hvilke fagområder det må erklæres ansvarsrett for.

Ansvarlig utførende

Ansvarlig utførende er de som utfører det fysiske arbeidet i byggeprosjektet. Ansvarsområde er delt opp i flere fagfelt, som snekker og rørlegger. Ansvarlig søker hjelper deg med å kartlegge hvilke fagområder det må erklæres ansvarsrett for.

Selvbygger

Hvis du har fagkompetanse kan du søke om å være selvbygger for en eller flere funksjoner og fagområder. Dette forutsetter at du kan håndtere ditt fagområde selv, uten hjelp fra kommunen.

Les mer om krav til selvbygger

Veiledning og forhåndskonferanse

For veiledning i saker med krav om ansvarsrett må det bestilles forhåndskonferanse. 

Publisert: 17.12.2020 10:20:25
Sist endret: 18.01.2024 13:16

Publisert: 17.12.2020 10:20:25
Sist endret: 18.01.2024 13:16

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?