INNHOLD

Næring

Nes kommune har en viktig oppgave som tilrettelegger for langsiktig og forutsigbar næringsutvikling, og som bidragsyter til videreutvikling og vekst i eksisterende næringer i kommunen.

Næringsutvikling

Kommunen skal ha tilgjengelige byggeklare næringstomter på industriområder og sentrumsnære lokaler for etablering av kunnskapsarbeidsplasser. Det er nødvendig at det etableres flere arbeidsplasser i bygda, og særlig trenger vi å skape flere jobber i privat sektor.   

Strategisk næringsplan 2017-2030 utgjør Nes kommunes mål, tiltak og planer for næringsutvikling. Det er valgt en bred tilnærming til kommunens rolle som næringsutvikler, hvor næringsutvikling ses på som en del av samfunnsutviklingsarbeidet som inneholder blant annet areal- og samfunnsplanlegging, stedsutvikling, demokratiutvikling og omdømmebygging.

Planen skal oppdateres i løpet av 2024.

Næringsaktører

Nes Næringsselskap

Daglig leder: Hans Axel Jahren, e-post: hans-axel@nesnaringsselskap.no
Styreleder: Anne Kirsti Melhus, e-post: anne.kirsti.melhus@gmail.com

GreenLab AS

Daglig leder: Ronny Langset, e-post: ronny@greenlabnes.no
Styreleder: Heidi Alvestrand, e-post: heidi.alvestrand@norilia.no

Nettside: https://www.greenlabnes.no/

Årnes Næringssenter

Gründersenteret, Terje Smith, e-post: terje@naringssenter.no

Nes Næringsforening - NNF

Leder: Kjell Jevne, e-post: post@nesnaering.no
Facebook-side

 

Nes Gründersenter

Nes Gründersenter ble i november 2017 etablert som en del av det nystartede Årnes Næringssenter. Gründersenteret tilbyr gründere kontorplass. Les mer om betingelsene rundt kontorplassene

Nes Næringsråd

Er etablert og består av representanter fra næringsliv, politisk og administrativ ledelse. 

Kommunalt næringsfond

Nes kommunestyre vedtok i møte den 16. mars 2021, sak 21/22, reviderte vedtekter for Nes næringsfond.

Næringsfondet tilføres årlig konsesjonsavgift og har en øvre ramme på 3 millioner kroner. Årlig kan det tildeles inntil 50% av fondets saldo.  Beholdningen i næringsfondet per 31.12.2021 var 3  millioner kroner.

Fondet skal anvendes til næringsformål i Nes kommune og fremme etablering av næringsvirksomhet innenfor satsingsområdene for Strategisk Næringsplan.  Fondet har to utlysinger hvert år med søknadsfrist 1. april og 1. oktober. Søknader om tilskudd og lån blir politisk behandlet i Utvalget for teknikk, næring og miljø.

Mer informasjon:

Kriterier og søknadsforvaltning

Søk via denne lenken 

Næringspriser

Årlig deles det ut fire næringspriser i Nes.

Årets bedrift

Prisen tildeles en bedrift som har utmerket seg over en lengre periode.

Jury: styret i Nes næringsforening, næringssjefen i Nes kommune og en representant for Aurskog Sparebank

Serviceprisen

Prisen tildeles den bedriften som får flest stemmer fra avisa Raumnes sine lesere. Tildeles for utmerket service.

Årets gaselle

Prisen tildeles den bedriften i Nes som scorer mest på NHOs gasellekåring.

Årets grønne

Prisen tildeles til en aktør i landbruket som har utmerket seg.

Jury: Nes Landbrukslag.

Kåringene er et resultat av samarbeidet mellom Nes Næringsforening og Nes kommune.

Næringsområder

I Nes kommune har vi følgende næringsområder:

  • Esval Miljøpark
  • Herbergåsen Næringspark
  • Årnes Næringspark
  • Runni Næringspark
  • Nes Næringspark
  • Bodding Næringspark
  • Haga Næringspark
  • Kulmoen massemottak
  • Nedre Hagaveg

Herbergåsen næringspark er Nes kommunes største næringsområde. Området er regulert. Med sin sentrale beliggenhet nært på E16 er Herbergåsen et godt valg for bedrifter som søker tomt for etablering eller mer plass. 

Mer informasjon kan fås ved henvendelse til kommunalsjef Caroline Salberg Rødfoss eller daglig leder av Nes Næringsselskap.

Se i "kommunekart" og finn "ledige kommunale næringseiendommer" og "næringseiendommer" i Nes

Starte og utvikle egen bedrift

Skal du starte eller videreutvikle egen bedrift og trenger veiledning?

I samarbeid med Akershus/Viken fylkeskommune, tilbyr kommunene i Gardermoregionen (Ullensaker, Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum og Nes kommune) gratis etablererhjelp til personer som vil etablere egen bedrift i regionen. 

Det finnes mange muligheter for kurs og veiledning, les mer om dette på https://startupviken.no/

Etablerertelefonen: 47 75 01 05 (betjent 08.00 – 16.00 mandag – fredag) 

Regionalt samarbeid

Øvre Romerike/Gardermoregionen er en attraktiv region i kraftig vekst, både med hensyn til næring- og bostedsutvikling. Det er viktig å utnytte fortrinnene av å være en del av denne regionen, og Nes kommune skal spille en aktiv rolle i det regionale samarbeidet.

Gjennom samarbeid og samordning av aktiviteter mellom kommunene i regionen vil vi kunne styrke hverandres fortrinn og arbeid, istedenfor å konkurrere mot hverandre. Nes kommune skal arbeide målrettet for å synliggjøre regionens og kommunens fortrinn, bidra til å styrke Gardermoregionen som felles arena for næringsutviklings- og arbeidskraftsområde, sikre stabil/god arbeidsmarkedsintegrasjon på Øvre Romerike og markedsføre næringsarealer i samarbeid med nabokommuner og næringsliv. Nes kommune vil drive omdømmebygging både for regionen og kommunen.

Nyttige lenker:

Publisert: 05.12.2016 09:21:57
Sist endret: 11.06.2024 13:36

Publisert: 05.12.2016 09:21:57
Sist endret: 11.06.2024 13:36

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?