INNHOLD

Bevilling

På grunn av ferieavvikling vil søknader om bevilling som sendes inn i perioden 1. juli til 9. august tidligst kunne ferdigbehandles i uke 33.

Salgsbevilling

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Gårder som skal selge egenprodusert alkohol fra gårdsutsalg må også søke om salgsbevilling.

Mer om salgsbevilling

Serveringsbevilling

Kafeer, kantiner, gatekjøkken og andre som skal servere mat og alkoholfri drikke må søke om serveringsbevilling. 

Mer om serveringsbevilling

Skjenkebevilling

For steder som har serveringsbevilling fra før og ønsker å servere alkohol i tillegg.

Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om
skjenkebevilling.

Mer om skjenkebevilling

Serverings- og skjenkebevilling

For restauranter, hoteller, puber og barer som skal servere mat og/eller alkohol.

Serverings- og skjenkebevillingen gis til selskapet som skal drive stedet. Serveringsloven og alkoholloven stiller krav om uklanderlig vandel. Daglig leder må ha bestått Etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling.

Styrer og stedfortreder må ha bestått Kunnskapsprøven for å kunne søke om
skjenkebevilling. Daglig leder må være ansatt ved stedet hvis ikke eier av stedet ivaretar denne rollen.

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling

Mer om serverings- og skjenkebevilling

Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement

Skjenkebevilling for én bestemt anledning. Alle typer arrangementer.

Du må søke om skjenkebevilling hvis: 

  • Du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling. 

  • Du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer.Da trenger du enambulerende skjenkebevilling.  

  • Du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset områdeDa må du søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning.  

Mer om skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement

Endring av eksisterende bevilling

Skal du gjøre endringer i driften (åpningstider, uteservering, ny  styrer, endringer i eierandel osv.) må du søke om dette. Du kan ikke endre driften før kommunen har fattet vedtak om endring.

Hvis du endrer selskapsform (for eksempel fra ENK til AS eller fra NUF til AS) regnes det ikke som en
endring. Da må du søke om ny serverings-, salgs- eller skjenkebevilling her.

Mer om endring av eksisterende bevilling

Utvidelse av skjenkebevilling for én enkelt anledning

For alle typer arrangementer ved et sted som allerede har skjenkebevilling. Bevillingen kan utvides til å gjelde uteservering og forlenget åpnings- og skjenketid.

Mer om utvidelse av skjenkebevilling for én enkelt anledning

Eierskifte og drift i overgangsperioden på tidligere eiers bevilling

Hvis du har overtatt et eksisterende serverings- eller skjenkested eller en dagligvarebutikk som selger øl, kan du drive videre på tidligere eiers bevilling mens du venter på at din søknad om ny bevilling behandles.

Dette gjelder kun i en overgangsperiode på tre måneder og bare hvis bestemte vilkår er oppfylt.

Mer om eierskifte og drift i overgangsperioden på tidligere eiers bevilling

Salg av tobakk

Alle som selger tobakksvarer må registrere seg i Tobakkssalgsregisteret til Helsedirektoratet. Det gjelder også de som selger e-sigaretter, gjenoppfyllingsbeholdere, urtebaserte røykeprodukter og andre tobakkssurrogater.

Mer om salg av tobakk

Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal du oppgi til kommunen i omsetningsoppgaven.

Mer om omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Kontroll av serverings-, salgs- og skjenkesteder

Ansvarlig salg og skjenking er bevillingshavers ansvar. Nes kommune gjennomfører lovbestemte kontroller av butikker, restauranter, barer, puber osv. for å se om alkoholsalget er forsvarlig og i samsvar med regelverket. Les mer om kontroller og konsekvenser ved brudd på regelverket 

Mer om kontroll av serverings-, salgs- og skjenkesteder

Regelverk for serverings-, salgs- og skjenkesteder

Viktig informasjon for god drift.

Mer om regelverk

Publisert: 29.12.2016 22:18:09
Sist endret: 04.06.2024 11:03

Publisert: 29.12.2016 22:18:09
Sist endret: 04.06.2024 11:03

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?