Teater

Kulturskolen tilbyr teatertilbud til elever fra 5. trinn. For å ha bærende roller i den store, årlige produksjonen, må man være en del av Nes teaterkompani. Dette tilbudet har opptaksprøve til hvert skoleår. Vi har også et SFO-tilbud fra 3.trinn for teaterinteresserte barn.

Våre tilbud