Kulturskoletilbud i SFO-tid

Kulturskolen har tilbud innenfor SFO-tid på flere skoler i Nes. Det tilbys dans for 1.-4.trinn på enkelte skoler og musikkteater, teater- og musikkgrupper på andre skoler.

Våre tilbud